Ingen av NTNUs 32 tilfluktsrom tilfredsstiller dagens krav

Det er konklusjonen etter en ni måneder lang kartleggingsprosess. Til neste år anbefaler eiendomsavdelingen at syv av dem blir satt i stand.

Eiendomsdiriktør Frank Arntsen mener de ni månedene er vel anvendt tid som har bidratt til en grundig kartlegging og kompetansebygging internt.
Eiendomsdiriktør Frank Arntsen mener de ni månedene er vel anvendt tid som har bidratt til en grundig kartlegging og kompetansebygging internt.
Publisert Sist oppdatert

For ni måneder siden kom spørsmålet om NTNUs tilfluktsrom opp på NTNUs styremøte da organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad orienterte om effekter og risikoer ved konflikten i Ukraina 10. mars. Som Universitetsavisa omtalte da var det klart at NTNUs tilfluktsrom var i svært varierende tilstand, og at NTNU var i gang med en kartlegging.

Brukte ni måneder på kartleggingen

Nå, ni måneder senere har NTNU fått en oversikt. Både over de tilfluktsrommene som NTNU selv eier, og tilfluktsrom på campusene i Gjøvik og Ålesund der NTNU leier lokaler.

At det har tatt ni måneder forklarer Arntsen slik:

- Vi tenker at det er vel anvendt tid og at vi i ettertid vil ha stort eierskap til videre arbeid og høy kompetanse om tilfluktsrom.

I Trondheim har NTNU 30 tilfluktsrom, som i teorien skal romme tilsammen ca. 6.600 personer, men ingen av disse er klare for bruk den dag i dag. I Gjøvik og Ålesund der NTNU leier lokaler har de tatt kontakt med utleierne og er i ferd med å klarlegge kapasiteten for tilfluktsrom. Som Haugstad opplyste for ni måneder siden er det stadig mange tilfluktsrom som er brukt som lager eller andre funksjoner.

Det vil koste ca. 2,1 mill. kroner å gjøre klart et tilfluktsrom i «Beryll»-bygget på Gjøvik som vil kunne romme 182 personer. I Ålesund finnes det et tilfluktsrom i «Ankeret» som står tomt og som kan tas i bruk umiddelbart. Det skal her være plass til 525 personer.

Ingen av rommene er per i dag godkjent i henhold til forskriften for tilfluktsrom. Et krav der er at rommene skal kunne ryddes og klargjøres i løpet av 72 timer, hvis situasjonen krever det.

- Vi håper jo at vi aldri skal trenge å bruke disse rommene til beskyttelse. Samtidig er det betryggende å vite at det finnes steder å søke tilflukt hvis det utenkelige likevel skulle skje, sier organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad som leder beredskapsarbeidet ved NTNU.

Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad synes det er betryggende å vite at det finnes steder å søke tilflukt hvis det utenkelige skulle skje.
Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad synes det er betryggende å vite at det finnes steder å søke tilflukt hvis det utenkelige skulle skje.

Ønsker å gjøre klart syv rom i første omgang

Kravet at det måtte innredes tilfluktsrom i alle nye, offentlige bygg falt bort fra bygningsforskriften i 1998. Det har siden den gang blitt bygget svært få slike rom. Tilfluktsrommene som befinner seg på NTNUs campus er dermed alle i eldre bygg.

- NTNU har i en tid med lavt trusselbilde prioritert andre vedlikeholdsoppgaver. Dette samsvarer med mange andre aktører i Norge, for eksempel Trondheim kommune som forvalter offentlige tilfluktsrom, forklarer Arntsen.

På campus i Trondheim anbefaler eiendomsavdelingen nå at sju av de tretti tilfluktsrommene, som til sammen vil romme ca. 2300 personer, settes i stand først. Dette er et sted i planen til eiendomsavdelingen i å lage en samlet plan over utvikling og drift av alle tilfluktsrom.

- Vi foreslår å starte med å oppgradere sju tilfluktsrom i Trondheim noe som innebærer at vi forholdsvis raskt får godkjente tilfluktsrom på alle campusene i Trondheim, forteller Arntsen.

Fakta

De syv tilfluktsrommene som skal settes i stand:

  • Ett rom på Kalvskinnet
  • To rom på Øya

  • To rom på Gløshaugen

  • To rom på Dragvoll

Prislappen på et slikt prosjekt vil være ca. 3,5 millioner kroner og kan gjennomføres i 2023. Eiendomsavdelingens innspill er nå sendt til HR- og HMS-avdelingen som vil gjøre en vurdering, og sammen med eiendomsavdelingen ta en avgjørelse. Når oppgraderingen er fullført vil de syv rommene bli skiltet og det vil bli gitt nærmere informasjon om hvor de befinner seg.

Skal være et supplement

NTNUs private tilfluktsrom er beregnet for ansatte og studenter. Arntsen presiserer at det er kommunen som har ansvar for å holde offentlige tilfluktsrom til sine innbyggere.

- NTNUs tilfluktsrom er beregnet for ansatte og studenter, men vil ikke ha plass til alle, selv når alle rom er oppgradert og i drift. Våre tilfluktsrom er derfor et supplement til kommunens kapasitet.

Men Arntsen presiserer at NTNU skal lage en plan for hvordan de jobber videre med samtlige tilfluktsrom.