13.000 arbeidsledige og permitterte tilbys nettkurs

Med en prislapp på 85 millioner kroner skal 235 nettbaserte kurs tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet, opplyser regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

NTB: – For å gi de som har mistet jobben eller blitt permittert et utdanningstilbud har regjeringen doblet satsingen på nettbaserte kurs. Nå kan over 13.000 arbeidsledige og permitterte bruke den ledige tiden til kompetanseheving gjennom dette tilbudet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Mange av kursene starter opp allerede i slutten av juni. Utdanningstilbudene spenner vidt, og flest kurs blir tilbudt innen fagområder som økonomi, administrasjon og ledelse, IKT og digitalisering, så vel som helse og sosialfag.

Tanken er at de nettbaserte kursene skal møte en konkret etterspørsel, ifølge Kunnskapsdepartementet. 

Forskjellige utdanningsnivåer

Den digitale opplæringen tilbys på videregående skole-nivå, høyere yrkesfaglig nivå og universitets- og høyskolenivå.

Innen høyere utdanning er det til sammen tildelt i overkant av 53 millioner kroner til nettbaserte kurs. Av institusjonene er det Høyskolen Kristiania, BI – Norwegian Business School, NTNU og Oslo Met som har fått mest i støtte.

Høyere yrkesfaglig utdanning har fått utdelt drøyt 11 millioner kroner, og blant fagskolene er det fagskolen i Sogn og Fjordane, fagskolen Kristiania og Folkeuniversitetets fagskole som har fått mest. 

Videregående opplæring har fått tildelt i underkant av 28,8 millioner kroner. Her er det AOF Vestlandet, Nordic open online Academy og Kompetansehuset Neo som får den største delen av potten. 

– Håper folk benytter sjansen

– Regjeringen har forlenget perioden som arbeidsledige og permitterte kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæring ut året. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg litt mer utdanning og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Asheim.

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har vurdert søknadene og fordelt pengene.