Bekymret for teknologikompetansen i Norge

Direktør for NHO-forening mener norsk spissutdanning er for svak.

Norge behøver mer spissutdanning for å henge med i omstillingen, mener Øystein Eriksen Søreide hos Abelia.
Norge behøver mer spissutdanning for å henge med i omstillingen, mener Øystein Eriksen Søreide hos Abelia.
Publisert Sist oppdatert

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, og kommer årlig ut med rapporten Omstillingsbarometeret – som måler Norges prestasjon på områder som fremmer omstilling, sammenlignet med andre land.

I en intern kronikk hevder administrerende direktør, Øystein Eriksen Søreide at Norge er svekket i sin omstillingsevne, og henviser til årets rapport som blir lagt fram i høst.

- Høy kompetanse, ikke minst innen teknologi, er en forutsetning for å utvikle nye arbeidsplasser, nye næringer og et bærekraftig velferdssamfunn. Årets rapport viser at Norge må satse mye mer på kunnskap og teknologi om vi skal lykkes med å bygge en kunnskapsintensiv og konkurransedyktig økonomi, sier Søreide i kronikken.

Han mener Norge er for svak på såkalt "spissutdanning" og "spisskompetanse", hvorpå Norge har falt fra 19. til 22. plass. Dette måles gjennom andel av befolkningen med mastergrad eller doktorgrad, og andel internasjonale PhD-kandidater i Norge.

Søreide viser til at til tross for framgang innen digitalisering rangerer den norske IKT-sektoren fortsatt svært lavt på omfang.

- Teknologiselskapene er viktig for omstilling av andre næringer. Skal vi lykkes med å skape nye arbeidsplasser og vekstnæringer må vi ha både mer spisskompetanse og en sterkere teknologisektor, sier Søreide.

En gledelig nyhet, ifølge Søreide, er at Norge går framover på entrepenørskap og innovasjon, og klatrer fra 6. til 3. plass innen innovasjonsaktivitet.

– Fremgangen på disse områdene er positivt for Norges omstillingsevne og fremtidige verdiskaping. Samtidig har koronakrisen gitt betydelig lavere FoU-aktivitet og kraftig redusert tilgang på kapital. Vi trenger derfor at forskningsbevilgningene økes, og at det offentlige virkemiddelapparatet stimulerer til utvikling av norske vekstbedrifter og eksportsuksesser, sier Søreide i kronikken.

Rapporten lanseres 11. august.