NTNU tilbyr 10.000 i stipend til internasjonale studenter

Flere internasjonale studenter har fått økonomiske problemer på grunn av korona. – Dette tiltaket er en nødhjelp for de som har inntektstap, sier prorektor Berit Kjeldstad.

Berit Kjeldstad innrømmer at det har tatt litt tid å få stipendordningen på plass.
Publisert Sist oppdatert

Mange internasjonale studenter har slitt med økonomien på grunn av koronatiltakene. Universitetsavisa har tidligere skrevet om at flere har mistet deltidsjobb og sommerjobb.

NTNU etablerer derfor nå en støtteordning for å hjelpe internasjonale mastergradsstudenter som har mistet inntekt på grunn av Covid-19.

NTNU vil gi et skattefritt stipend på opptil 10.000 kroner, med søknadsfrist 17. juni.

– Vi har brukt litt tid på å få dette på plass. Arbeidsutvalget har vurdert situasjonen for masterstudentene, og har kommet fram til en éngangssum på 10.000 kroner, som vi håper kan være til hjelp, sier Kjeldstad.

– Er det nok?

– Det er en nødhjelp for de som har hatt inntektstap, og vi håper det kan være til hjelp for de som er hardest rammet, sier Kjeldstad.

UiO besluttet å innføre et tilsvarende stipend for en måned siden.

Må ha mistet inntekt

Kravene er at studentene må ha mistet inntekt som en direkte konsekvens av Covid-19, at de har adresse i Norge på søknadstidspunktet og startet på graden sin i 2018 eller 2019. De som skulle vært ferdig i juni 2020 kan ikke søke, hvis de ikke har fått en forlengelse.

– Disse studentene er NTNU-studenter, men mens de norske studentene har fått hjelp gjennom Lånekassen, har de internasjonale ikke hatt noen slik støttefunksjon i ryggen. Det er urimelig, sier Kjeldstad.

Underholdskrav

De internasjonale studentene har også hatt problemer med kravet fra UDI om at de må ha over 120.000 kroner på konto for å fortsette å studere til høsten. Regjeringen lempet på dette kravet i mai.

Les mer om saken her.

Da bestemte de at de ville utsette vurderingen av underholdskravet til 1. oktober 2020.

– Jeg vet at mange internasjonalet studenter i Norge opplever usikkerhet nå, og mitt ønske er at de skal klare seg økonomisk gjennom denne perioden. Derfor skal vi gi de som har mistet inntektsgrunnlaget sitt litt mer tid til å få deltidsjobben sin tilbake, finne seg en ny jobb eller finne andre måter å fylle underholdskravet på, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Hvis de ikke oppfyller kravet da, mister de oppholdstillatelsen.

Les også: Ber UDI kutte i pengekrav for å få fornyet opphold.