Strukturdebatten:

Vil helst være for seg selv

Verken lederen i Studentparlamentet ved HiST eller i Studenttinget ved NTNU drømmer om sammenslåing, men om det må skje vil de helst samarbeide med hverandre og ikke høgskoler i andre byer.
Studenttingsleder Elena Bogen Slydal (t.h.) og studentparlamentleder Synne Grønvold (t.v.) dro på seg sine respektive maskotkostymer og samarbeidet om å lage god stemning i Nordre gate under fadderuka. De ser gjerne for seg et tettere samarbeid mellom NTNU og HiST, men ikke nødvendigvis en fusjon. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Studenttingsleder Elena Bogen Slydal (t.h.) og studentparlamentleder Synne Grønvold (t.v.) dro på seg sine respektive maskotkostymer og samarbeidet om å lage god stemning i Nordre gate under fadderuka. De ser gjerne for seg et tettere samarbeid mellom NTNU og HiST, men ikke nødvendigvis en fusjon.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

I dag er ledelsen fra både NTNU og HiST, samt høgskolene i Nord-Trøndelag, Molde, Volda og Ålesund samlet til dialogmøte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Molde.

Her skal de forsøke å tegne inn posisjon for sine respektive institusjoner i det nye universitets- og høgskolekartet.

Mest positive til fusjon med NTNU

Foreløpig er lite klart, annet et at kunnskapsministeren har varslet en ny stortingsmelding med kraftige omveltninger i sektoren til våren.

I Trondheim sitter studentlederne ved HiST og NTNU og følger situasjonen med spenning.

- Først og fremst vil vi ikke ha store geografiske avstander. Nå er HiST inne i en fase der samlokalisering og samarbeid på tvers av miljøer preger aktiviteten. Den ønsker vi å gjennomføre uten nye endringer. Vi er mest positive til en fusjon med NTNU, men vil helst være for oss selv, sier Synne Grønvold.

Hun er leder for Studentparlamentet ved HiST og skrev nylig under på en resolusjon der hovedpunktet er at strukturendringene må være til studentenes beste. Et noe mer konkret punkt er at Studentparlamentet ikke ser behov for å se etter fusjoneringspartnere.

Fornøyd med dagens struktur

Studentparlamentet ved HiST og Studenttinget ved NTNU er begge studentenes øverste organ ved sine respektive institusjoner.

Struktursaken har ennå ikke vært til behandling i Studenttinget, men blir tatt opp som diskusjonssak i et møte torsdag. Videre skal Studenttinget fatte et vedtak i oktober. Ifølge studenttingsleder Elena Bogen Slydal har saken vært oppe til diskusjon flere ganger allerede.

Bogen Slydal er i likhet med Grønvold fornøyd med strukturen ved «sitt» utdanningssted, slik den er i dag.

Det er likevel slik at Kunnskapsdepartementet har krevd at utdanningsinstitusjonene skal komme opp med forslag til mulige samarbeids- eller fusjonspartnere.

- Vi kommer ikke til å vedta hvem vi vil skal fusjonere med hvem. Vi har ikke nok informasjon til å si noe om dette, sier Bogen Slydal.

Redd for endring i undervisningsform

Grønvold sier det viktigste for Studentparlamentets del er at undervisningsformen ved HiST opprettholdes.

- Vi har en mye tettere kommunikasjon mellom lærere og studenter, og en struktur som minner mer om klasseromsundervisning, enn for eksempel mange av studiene ved NTNU. I tillegg har vi mye praksis og skikkethetsvurdering. Denne formen er alfa og omega i våre yrkesrettede utdanninger, sier hun.

Studentlederen er redd en strukturendring eller fusjon vil påvirke undervisningsformen.

Bogen Slydal mener undervisningsformen ved HiST har mye godt ved seg, uten at den nødvendigvis passer særlig godt for mange av studiene i NTNUs portefølje. Hun mener det viktigste for NTNU er å beholde universitetets profil med både en tung teknologiske spiss og en bredde.

Vil passe på mindre institusjoner

Et mulig scenario er at NTNU, HiST eller begge slås sammen med andre norske høgskoler.

- Uansett hva resultatet av denne prosessen blir, må vi ha noen prinsipper som sørger for at ingen blir skadelidende. Vi må spesielt passe på at mindre institusjoner ikke blir nedprioritert som følge av en eventuell sammenslåing, sier Bogen Slydal.

De to studentlederne er enige om at fusjonering – uansett hvilken form det får – vil styrke mange fagmiljøer. Likevel påpeker de at det allerede er en del samarbeid mellom blant annet økonomiutdanningene og helsefaglige utdanninger på tvers av utdanningsinstitusjonene i byen.

De ser gjerne et enda tettere samarbeid og en sammenslåing mellom HiST og NTNU som beste alternativ om strukturen må endres.

Med det legger de seg på samme linje som NTNUs ledere gjorde da de hadde strukturworkshop i august.

LES SAKEN HER: Ønsker lokal sammenslåing

Leder Elena Bogen Slydal (t.v.) i Studenttinget ved NTNU og leder Synne Grønvold i Studentparlamentet ved HiST er fornøyde med strukturen slik den er i dag. 

Leder Elena Bogen Slydal (t.v.) i Studenttinget ved NTNU og leder Synne Grønvold i Studentparlamentet ved HiST er fornøyde med strukturen slik den er i dag. 

De to studentlederne er enige om at fusjonering – uansett hvilken form det får – vil styrke mange fagmiljøer. 

De to studentlederne er enige om at fusjonering – uansett hvilken form det får – vil styrke mange fagmiljøer. 

Studentparlamentets leder, Synne Grønvold (t.v.) er opptatt av at undervisningsformen ved HiST ikke blir endret som følge av en eventuell fusjon. 

Studentparlamentets leder, Synne Grønvold (t.v.) er opptatt av at undervisningsformen ved HiST ikke blir endret som følge av en eventuell fusjon. 

Relaterte artikler

Ønsker lokal sammenslåing

Stjørdal: NTNUs ledere har diskutert mulige partnere for sammenslåinger i to dager. Mange ønsker seg tettere integrasjon med Sintef og HIST.

Pressen på gangen under dialogmøtene

Samtalene om det som kan bli tidenes reform i utdannings-Norge skal skje bak lukkede dører.

- Lite aktuelt med NTNU-fusjon

Høgskolen i Volda er blant høgskolene som skal på kunnskapsministerens dialogmøte i Molde om mulige strukturendringer i sektoren, men rektor Per Halse ser ikke for seg sammenslåing med NTNU.

Høgskolene i nord kan raskt bli borte

Kunnskapsministeren ønsker å legge ned alle høgskolene i Nord-Norge så fort som mulig og kun ha ett eller to universitet.

Dekanene skal drøfte universitetsfusjon

Fire arbeidsgrupper ved NTNU har sett på mulige strukturendringer i UH-sektoren. Nå skal fusjon av midtnorske høgskoler og NTNU drøftes i dekanmøtet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Medisinstudentene vil tilbake til pasientene

Medisinstudentene mener den pasientnære undervisningen bør starte opp igjen så raskt som mulig. – Det er en stor del av utdanningen vår, sier leder for medisinstudentene,

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.