HiNT kan få gå alene, stor-NTNU klar i 2016

Statssekretær Bjørn Haugstad avviser at stor-NTNU må ta med høgskolene i Molde og Nord-Trøndelag for å få kabalen til å gå opp.
Tiden det tar. - Vi skal lage en struktur for flere tiår framover. Det er viktigere at den blir riktig og har de rette konstellasjonene, enn at vi skal tegne kartet raskest mulig, sier statssekretær i KD, Bjørn Haugstad.  
    
      (Foto: Khrono)

Tiden det tar. - Vi skal lage en struktur for flere tiår framover. Det er viktigere at den blir riktig og har de rette konstellasjonene, enn at vi skal tegne kartet raskest mulig, sier statssekretær i KD, Bjørn Haugstad.   Foto: Khrono

- Vi har nå fått NTNUs styrevedtak, og har dermed fire institusjoner som peker på hverandre. Vi har tidligere sagt at lærestedenes ønsker legges til grunn, og vi tenker at disse nå planlegger for fusjon, sier Haugstad til UA.  

Den varslede stortingsmeldingen om struktur legges fram like før eller like over påske. Det betyr at den kan behandles i Stortinget før sommeren. I følge statssekretæren vil meldingen først og fremst beskrive kvalitetskriterier UH-institusjonene må tilfredsstille.

- Dette gjelder alt fra studie- og fagmiljø, kompetanse, forskningsproduksjon, konkurransedyktighet i forhold til forskningsmidler og så videre. 

Kartet ikke klart

- Skal ikke meldingen inneholde det nye UH-kartet?

- Det blir ikke nødvendigvis slik at hele kartet er klart i meldingen. Regjeringen kan som kjent fatte beslutninger om sammenslåing ved kongelig resolusjon. Når vi gjør en så stor gjennomgang, er det imidlertid viktig å gå gjennom Stortinget for å få støtte til arbeidet videre Meldingen vil inneholde kriterier, krav og retning for sektoren. I dette ligger det også at vi ikke trenger ha det endelige kartet på plass i den.

- Men det er et mål å ha et så komplett kart som mulig?

- Vi har hatt en lang prosess der veldig mange institusjoner har pekt på hverandre. Vi skal lage en struktur for flere tiår framover. Det er viktigere at den blir riktig og har de rette konstellasjonene enn at vi skal tegne kartet raskest mulig.

Mange ventet på NTNU

Haugstad mener mange aktører har hatt god tid siden KD sendte ut det såkalte oppdragsbrevet i mai i fjor.

- Men mange har ventet på avklaringen fra NTNU. På Vestlandet har dette ført til at prosessen ble satt på vent. I et slikt bilde er det viktig å ikke på død og liv skulle presse alt på plass nå. Vi vil peke på hvem som har gjort jobben ferdig og hvor. Meldingen skal gjennom en stortingsbehandling, og så må vi se på de stedene der det gjenstår en jobb, sier han.

Fristen for alle til å komme med innspill er gått ut nå, men det gjenstår noen steder der det ikke har avtegnet seg en tydelig løsning.

Innspillene fra universiteter og høgskoler er samlet her. 

- I disse tilfellene må vi vurdere hva vi gjør. Der institusjoner har pekt på hverandre, bygger vi videre på det, sier statssekretæren.

Dette gjelder blant annet NTNU og høgskolene, samt høgskolene i Buskerud/Vestfold og i Telemark, som vil fusjonere for å bli et profesjonsuniversitet.  

- Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund har også pekt på hverandre. Samtidig avtegner det seg nå et klart mønster i Nord-Norge, i følge Haugstad.

HiNT kan stå alene

HiNTS rektor har nettopp foreslått at de skal stå på egne ben, men avviser ikke helt kontakt med Nordland. Molde ser ikke noe behov for å slå seg sammen med andre. Kanskje opplever de nå at vedtaket fra NTNU og Høgskolen i Ålesund endrer bildet litt.

- Når du sier «steder der det ikke har avtegnet seg en tydelig løsning» er det HiNT og Molde du mener?

- Blant andre. Det er heller ikke åpenbart at HiNT ikke kan gå videre som en selvstendig  institusjon. De har tross alt 4 000 studenter. Dette er noe vi må vurdere. Vi har ingen klar konklusjon der.

- Flere fusjonspartnere har allerede begynt å bruke ressurser på å innrette seg, men hvor sikre kan de være på at kartet blir akkurat slik NTNU ønsker?

- Jeg var selv i et styreseminar  ved NTNU i desember, og var da tydelig på at vi ikke vil presse en løsning på NTNU de selv ikke kan gå inn for.

- Kan KD komme til å foreslå – eller kreve - at NTNU tar med Molde og HiNT?

- Jeg har ikke registrert at styret har diskutert hverken HiNT eller Molde i sitt vedtak. Vi har ingen planer om å gjøre noe annet enn det styrevedtaket ved NTNU peker mot.

Les også: "Viktig å ikke være naive og tro fusjon løser alt"

Les også: Skarpskodde totninger klare for NTNU

Les også: Frykter de blir nedprioritert

Mye klart fra 2016

Åtte personer i Kunnskapsdepartementet jobber nå for fullt med det omfattende materialet som skal inn i strukturmeldingen. På spørsmål om når det nye Norgeskartet over UH-sektoren er klart, svarer statssekretæren:

- Jeg tror vi vil se betydelige endringer fra 1. januar 2016. Stor-NTNU vil trolig være klar da, men vi har ikke alle med ennå. Vi har bare tiden og veien for å få det til. Det er mye som skal gjøres og forberedes ved slike sammenslåinger. Vi har ikke tid å skusle vekk. Samtidig vil vi nok avvente stortingsbehandlingen før vi vedtar kongelige resolusjoner.

Regjeringen har satt av 75 millioner kroner i 2015-budsjettet til arbeidet med struktur rundt om i institusjonene.

- De skal vi bruke på dem som har sagt de vil slå seg sammen. Vi tildeler etter vurdering, men alle som er inne i prosesser som er så tydelig forankret som ved NTNU og et par andre, kan vente å få en del av den potten for å få gjort arbeidet.

Haugstad presiserer at selv om dette har vært et omfattende arbeid et helt år, behøver ikke selve stortingsmeldingen å bli fryktelig lang av den grunn.

Stiller diagnosen på de små

- Vi dokumenterer diagnosen vi mener gjelder ved små og fragmenterte fagmiljø. Dette vet vi mye om fra før, blant annet gjennom Stjernø-utvalgets arbeid og Forskningsrådets fagevalueringer. Men oppsummert vil vi oppgi kriteriene vi mener skal ligge til grunn for selvstendige institusjoner. Vi har også sagt at hovedtrekkene i innstillingen om finansiering av sektoren skal inn i meldingen.

- Hvordan innvirker Saks-prosessen på kvalitetssikringsarbeidet departementet gjør i forhold til NTNUs campusplan?

- Enten ikke i det hele tatt, eller positivt. Vi ser ikke at noe ved sammenslåingen rokker ved prosessen for ny campusløsning for NTNU. Også HiST har udekkede arealbehov det må finnes løsninger på. Det behovet forsvinner heller ikke på grunn av Saks. Vi legger vekt på å opprettholde framdriften, og har oppfattet de tydelige signalene både fra styreleder og rektor ved NTNU om at dette er særdeles viktig.


Det er heller ikke åpenbart at HiNT ikke kan gå videre som en selvstendig  institusjon. De har tross alt 4 000 studenter.

Bjørn Haugstad, statssekretær.
null
Saks gir nytt kart:
Allmøte om Saks på Gløshaugen. Gunnar Bovim. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Allmøte om Saks på Gløshaugen. Gunnar Bovim.  Foto: Kristoffer Furberg

Akronymet SAKS står for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.

 • Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding om struktur for Stortinget våren 2015. Universiteter og høyskoler og andre interessenter er invitert med i arbeidet.
 • Hva universitetene og høyskolene selv mener er deres muligheter og utfordringer vil bli lagt vekt på i arbeidet.
 • Alle de statlige universitetene og høyskolene er bedt om å vurdere hvordan den enkelte institusjon skal finne sin posisjon i et landskap med færre institusjoner og tydelige forventninger til akademisk standard.
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har hatt dialogmøter med universiteter og høyskoler om deres foreløpige innspill.
 • De fleste universiteter og høyskoler har sendt sine endelige innspill med en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 og en vurdering av de hovedgrepene som må gjøres for å komme dit.
 •  Institusjonene er også blitt bedt om å vurdere hvordan de kan bli sterkere gjennom sammenslåing med andre institusjoner, eller hvordan de kan løfte kvaliteten ved andre institusjoner ved å slå seg sammen med dem.
 • Departementet har oppfordret til utstrakt kontakt institusjonene imellom, både i og utenfor egen region.
Relaterte artikler

- NTNU blir aldri best

Da NTNU vedtok fusjon, ga universitetet opp ambisjonen om å være Norges ledende forskningsuniversitet. Slik oppsummerer Helge Holden og Bjarne Foss styrevedtaket i forrige uke,

Frykter de blir nedprioritert

ÅLESUND (UA): De har drukket champagne og spist kake, men en usikkerhet rundt hvordan stor-NTNU skal styres, legger en demper på fusjonsfesten i Ålesund.

Skarpskodde totninger klare for NTNU

GJØVIK (UA):I mer enn ti år jobbet høgskolene i Oppland og Hedmark for å få til Universitetet i Innlandet. Prosjektet strandet, men de 100 millionene var ikke bortkastet: Nå er Høgskolen i Gjøvik rustet for NTNU.

«Viktig å ikke være naive og tro at fusjon løser alt»

Fusjon med NTNU vil gi mye bedre og tydeligere studieløp, styrke profesjonsutdanningene og heve kvaliteten på forskningen. Det mener dekan Solrun Valen ved Avdeling for sosial og helsefag ved HiST.

Sterkt splittet styre vedtok fusjon

Styret ved NTNU vedtar fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En samlet gruppe ansattrepresentanter mener fusjon er et strategisk feilgrep.

Ansattes anbefaling: Ingen fusjon

Styret ved NTNU kom direkte fra samling i Oppdal med buss, og toget rett inn til det historiske styremøtet i Rådssalen. Styret er sterkt splittet, etter at de ansattes representanter går hardt ut og anbefaler null-alternativet - altså ingen fusjon.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.