Klungland kan bli prorektor for fusjon

HiST-rektor som prorektor for fusjon, HiG- og HiÅ-rektorer som plassjefer for campus Gjøvik og Ålesund. Slik kan lederkabalen i Nye NTNU bli seende ut.
Helge Klungland ligger an til å bli prorektor med særlig portefølje etter fusjonen. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Helge Klungland ligger an til å bli prorektor med særlig portefølje etter fusjonen.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Helge Klungland vil, etter hva UA erfarer, bli tilbudt en nyopprettet prorektorstilling med ansvar for fusjonsprosessen. Dagens rektorer ved høgskolene i Ålesund og Gjøvik vil kunne bli tilbudt stillinger som plassjefer ved de respektive campusene.

Dette skal være en del av planen, men ikke være endelig avklart. Klungland, i dag rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, har et åremål som fortsetter om lag to år ut i det nyfusjonerte NTNU. Det er klart at rektor Gunnar Bovim vil behøve å utvide sin ledergruppe for å håndtere denne prosessen. Dermed ligger det an til at Klungland får denne oppgaven, i form av et prorektorat med fusjonsansvar.

Plassjefer skal oppnevnes

Når det gjelder Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i Gjøvik (HiG), må en lokal plassjef på plass på det som etter fusjonen NTNU campus Ålesund og NTNU campus Gjøvik.

HiÅ-rektor Marianne Synnes bekrefter dette overfor UA.

- I fusjonsprosessen har det hele tiden vært klart at campus Ålesund og campus Gjøvik må ha stedlig ledelse, som skal være kontaktpunkt for aktiviteten på campus og ha øverste ansvar for den daglige driften, sier Synnes.

Hun vil ikke si noe konkret om hvordan jobben som campussjef skal utformes.

- Innholdet i stillingen som øverste leder ved campus Ålesund/ campus Gjøvik er ennå ikke diskutert i detalj, ei heller hvordan denne stillingen skal inngå i øvrig ledelse ved Nye NTNU.

Synnes vil heller ikke si noe om hvem som skal ha jobben. Men:

 - Dersom det er ønskelig at rektorene ved HiÅ, HiG og HiST i en overgangsperiode skal bidra til å lande denne fusjonen som vi har initiert, er jeg klar for å gjøre det.

HiÅ-rektoren fortsetter:

- Jeg har for tiden permisjon fra min faglige stilling ved Høgskolen i Ålesund, og tiden vil vise om jeg går tilbake til min faglige stilling eller søker nye utfordringer. Men jeg er overbevist om at nye NTNU kan gi spennende muligheter både for ledere og for øvrige ansatte.

Dagens NTNU-ledelse fortsetter også etter fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund 1. januar 2016. Dette er besluttet av styringsgruppa for fusjonsarbeidet.

Forventer virksomhetsoverdragelse

Hvis fusjonen defineres som en virksomhetsoverdragelse, vil rektorstillingen ved NTNU bestå. Da er det ikke nødvendig med utlysing av stillingen, eller å vurdere de øvrige rektorstillingene opp mot rektorstillingen ved NTNU.

Virksomhetsoverdragelse er definert som en «overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen», ifølge arbeidsmiljøloven.

- Det er opp til Kunnskapsdepartementet og regjeringen å si noe om det skal være virksomhetsoverdragelse eller ikke. Våre juridiske vurderinger tilsier at det blir det, og det er det vi jobber utifra, sier prosjektleder Trond Singsaas i arbeidsgruppa som jobber med fusjonen.

Det er arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse som legges til grunn.

LES MER: - Vi ville aldri fått NTNUs fusjon med tvang

- Uavhengig om det blir virksomhetsoverdragelse er det enighet i styringsgruppa om at dagens NTNU-ledelse fortsetter midlertidig i 2016, sier Singsaas.

NTNU-rektor Gunnar Bovim foretar en foreløpig beslutning om organiseringen som grunnlag for dette innen 1. juni i år. Dette skal senere godkjennes av det nye NTNUs styre snarest etter 1. november. Videre skal ledere på øverste nivå ved dagens NTNU fortsette i sine stillinger. Det inkluderer tre prorektorer og to direktører.

I alt tre rektorer, fire prorektorer og flere direktører ved høyskolene må derfor få nye stillinger. De skal gis tilbud om "en passende stilling" innen 1. juli.

Selve virksomhetsoverdragelsen kan ikke benyttes som begrunnelse for å gå til oppsigelse, ifølge Statens personalhåndbok.

LES OGSÅ: Utvider styret med to representanter

Størrelsen og ansvaret blir avgjørende

Dagens dekaner og instituttledere ved alle de fusjonerende institusjonene vil beholde sine jobber inntil nye dekaner og instituttledere tiltrer i 2017.

Styringsgruppa ønsker at den sentrale ledelsen også skal gjennomgås, og at en reorganisering trolig vil tre i kraft fra 1.januar 2017. Fram til da vil i hovedsak dagens toppledere i sentralnivået på NTNU beholde sine jobber.

Ifølge styringsgruppa vil dagens rektor, tre prorektorer og to direktører etter all sannsynlighet ha rettskrav på å beholde sine stillinger.

- Dette handler veldig mye om størrelse. For eksempelvis en prorektor på NTNU vil en langt større del av jobben i det nye NTNU være i samsvar med den de har i dag, enn for en leder ved for eksempel Gjøvik, sier Singsaas.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby og økonomidirektør Frank Arntzen ved NTNU beholder sine jobber i det nye NTNU av samme grunn.

- Det finnes ikke tilsvarende ansvarsområder på høyskolene, sier Singsaas og viser til at NTNU for eksempel ikke har en studiedirektør, slik høgskolene har, men en studiesjef som er underlagt organisasjonsdirektøren.

Det er ikke dermed sagt at høgskolenes direktører bare kan få gjort om direktørstillingen til en sjefsstilling. Da dukker neste ledd i rekken av problemstillinger opp. Skal man for eksempel ha mer enn en studiesjef i det nye NTNU?

- Vi må ta steg for steg, og det er logisk å starte på toppen. Dette er noe vi kommer til å se på, sier Singsaas.

Les mer om virksomhetsoverdragelse hos Lovdata.

Fusjonspartnerne inviterte til allmøte for ansatte og studenter ved HiST tirsdag 10. mars. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Fusjonspartnerne inviterte til allmøte for ansatte og studenter ved HiST tirsdag 10. mars.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Trond Singsås er prosjektleder i arbeidsgruppa som jobber med fusjonen. 
    
      (Foto: Arne Asphjell/NTNU Info)

Trond Singsås er prosjektleder i arbeidsgruppa som jobber med fusjonen.  Foto: Arne Asphjell/NTNU Info

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.