Rektor håper info gir senkede skuldre

NTNU-rektor Gunnar Bovim håper ansatte senker skuldrene etter som fusjonsarbeidet gir resultater. Men han advares mot følgene av fusjonsmotstand og sviktende tillit.
Fra skepsis til uro. Rektor Gunnar Bovim, styrerepresentantene Kristin Melum Eide og Helge Holden. 
        
            (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Fra skepsis til uro. Rektor Gunnar Bovim, styrerepresentantene Kristin Melum Eide og Helge Holden.  Foto: Sølvi W. Normannsen

- Jeg tar innover meg de funnene Tekna har gjort i denne undersøkelsen, og jeg er nysgjerrig på hvilke gode råde de kan komme med, sier Bovim i en kommentar til resultatene fra spørreundersøkelsen, slik de ble presentert i UA.

- Ifølge undersøkelsen gir nesten halvparten (47 prosent) av  de faste vitenskapelig ansatte ved nåværende NTNU uttrykk for manglende tillit til NTNUs øverste ledelse mens 23 prosent er nøytrale og de resterende 30 prosentene gir uttrykk for tillit. Hvor bekymret blir du over dette?

- Jeg tenker sånn: Vi befinner oss akkurat nå på et stadium i fusjonsprosessen hvor det har kommet minst ut av den, sett i forhold til hvor lang tid som har gått siden man tok beslutningen om fusjon. Folk venter på at noe skal skje, og etter som tida går øker uroen og bekymringene. Det kan gjelde humanioras framtid og det kan gjelde skjebnen til siv.ing-utdanningene ved de ulike, fusjonerende institusjonene. Jeg kjenner et berettiget håp om at mye av denne uroen vil legge seg etter hvert som det kommer konkrete resultater ut av arbeidet som de ulike fusjonsgruppene gjør, sier Bovim.

Han viser blant annet til utkastet til fusjonsplattform som sendes ut på høring i dag, og som blant annet skal diskuteres på en workshop for faglige arbeidsgrupper 16. Juni, og et forslag til prinsipper for faglig organisering som kommer omkring 20.juni.

- Dette er tiltak som jeg håper vil hjelpe folk til å senke skuldrene, sier rektor Gunnar Bovim.

"En brannfarlig miks"

- Teknas undersøkelse samsvarer med undersøkelsen Forskerforbundet hadde like før fusjonen ble vedtatt. Det gir troverdighet til begge undersøkelsene, sier NTNU-styremedlem Kristin Melum Eide.

Hun utgjorde sammen med Guro Busterud, Bjarne Foss, Marit Grønning-Moe og Helge Holden de fem ansattrepresentantene som stemte mot fusjon i NTNU-styret.

Eide mener den store fusjonsmotstanden kombinert med lav tillit til ledelsen potensielt er et kjempeproblem, og kaller det ”en brannfarlig miks”.

- Både NTNU-styret og ledelsen bør være veldig ydmyke overfor disse signalene. Det er noe man må ta veldig alvorlig. Hvis tallene er representative for hele dagens NTNU, betyr det at kanskje 3000 av 5000 ansatte er negative til fusjon, sier Eide.

- Alle kommer til å bli berørt

Helge Holden tror tallene fra Tekna er representative for hele NTNU, og mener dette stemmer godt overens med sitt eget inntrykk.

- Problemet er at det er en ekstrem usikkerhet blant de ansatte. Du har både endring av fakultetsstruktur og usikkerhet rundt forskningstid. Alle kommer til å bli berørt, og folk liker ikke endring med mindre det er helt klart at det kommer noe positivt ut av det.

Ifølge Eide må dårlig informasjon ta en stor del av skylda for fusjonsmotstand og lav tillit.

- Det er hittil kommet svært lite informasjon fra arbeidsgruppene som jobber med fusjonen. Man må ta på alvor at det er et voldsomt informasjonsbehov. Ansatte ved universiteter og høyskoler er smarte folk som er vant til å se etter motiv og bakenforliggende årsaker til det de observerer. Når det er usikkerhet mister man lett fokus. Dette er kritisk da svært mange av jobbene krever stor konsentrasjon, og tap av fokus kan gå drastisk utover produktiviteten og målet om å være internasjonalt fremragende.

Holden mener også informasjonen ikke har vært tilfredsstillende.

- Det virker lite representativt at noen utvalgte personer uttaler seg positivt om fusjonen på NTNUs fusjonsnettside, når tallene fra for eksempel Tekna viser en helt annen virkelighet, sier Holden og sikter til saken der 21 studenter ble spurt hva de synes om fusjonen.

- Tilliten må gjenopprettes

- Har du tillit til ledelsen?

- Jeg tror ledelsen handler ut ifra det de mener er best. Jeg har ikke manglende tillit, men jeg vil råde ledelsen til å tenke enda mer på hvordan utrygge rammer går utover de ansatte, sier Eide.

- Motviljen som har vært mot fusjonen forsvinner ikke av seg selv, spesielt ikke når det er stor usikkerhet knyttet til for eksempel den nye organiseringen, sier Helge Holden.

Han mener at NTNU-ledelsen snarest mulig må gjenopprette tilliten blant de ansatte, og tror mange synes prosessen ikke har vært åpen nok.

- Alt går lettere om det er tillit mellom ledere og ansatte. Når det er store endringer og stor usikkerhet, blir dette ekstra viktig. Ledelsen må vise med handling, ikke bare ord, at dette er en åpen prosess.

Holden trekker frem det store og bredt representerte utvalget som jobber med ny organisering, som et godt grep.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.