- Ansattes lojalitet må ikke bli sovepute for ledelsen

Forskerforbundets Gry Eva Alterskjær og Kristin Dæhli med advarende pekefinger til NTNU-ledelsen.
Mot normalt. Forskerforbundets Gry Eva Alterskjær og Kristin Dæhli advarer NTNU-ledelsen mot å håndtere dagens arbeidssituasjon for administrativt ansatte som en unntakstilstand. - Dette er folks normalarbeidsdag, ingen dugnad, understreker de to. 
        
            (Foto: Toree Oksholen)

Mot normalt. Forskerforbundets Gry Eva Alterskjær og Kristin Dæhli advarer NTNU-ledelsen mot å håndtere dagens arbeidssituasjon for administrativt ansatte som en unntakstilstand. - Dette er folks normalarbeidsdag, ingen dugnad, understreker de to.  Foto: Toree Oksholen

- At ansatte kjenner stor grad av lojalitet til arbeidsplassen, må ikke bli en sovepute for ledelsen, advarer fagforeningskvinnene Kristin Dæhli og Gry Eva Alterskjær. Førstnevnte er tillitsvalgt på heltid, andre hovedtillitsvalgt for, Forskerforbundet ved NTNU.

Dæhli og Alterskjær beretter om voksende frustrasjon blant teknisk-administrativt ansatte, i forbindelse med ekstrabelastningene den forestående fusjonen medfører.

Kan strekke seg for langt

- Vi vet at mange er villig til å strekke seg langt, sier de to, og viser til faren for at man kan strekke seg for langt.

Forskerforbundet ved NTNU har mange medlemmer blant de administrativt ansatte, særlig i høyere saksbehandlerstillinger og blant mellomledere. Begge er kategorier hvor medlemmene har høy kompetanse og sitter i nøkkelroller som kan bli sterkt berørt av fusjonen. Dette er noe man har satt søkelyset på også i NTNUs styre: Hva som kan bli konsekvensene dersom slike nøkkelpersoner faller ut, som følge av overbelastning.


Ansvaret flyttes over på den enkelte

- Men har ikke den enkelte ansatte selv et ansvar for sin egen arbeidskapasitet, ved å gå til leder og si fra at nok er nok, og i verste fall be legen vurdere sykemelding?

- Men det er et problem når dette ansvaret blir individualisert. Om du går til leder og sier du er sliten, og leder gir beskjed om at det er mange som strekker seg langt i disse dager, er risken stor for at du trekker deg tilbake, sier Dæhli.

- Gjør ledelsen nok for å komme slike risikoer i møte?

- Jeg opplever dem som litt hjelpeløse her, kommenterer Dæhli. Alterskjær:

- Ledelsen bør vise at de anerkjenner kompetansen og jobben som de administrative nå legger ned. Det betyr at ansatte som har en merbelastning, også kan få overtidsbetaling for dette.

LES OGSÅ: Ansatte på kurs for å takle stress

LES OGSÅ: To nøkkelpersoner om travle tider

- Dette er ikke dugnadsarbeid

Dæhli og Alterskjær fremhever at man ennå er tidlig i fusjonsprosessen. I tillegg kommer effektiviseringskravet fra departementet samtidig med fusjonen, som vil pågå de neste fire årene. Etterhvert kommer det en samling av campus som også vil stille krav til de ansatte.

- Vi er bare ved begynnelsen! Dette er ikke dugnadsarbeid. Det er ikke snakk om at man skal legge inn ”ekstra godvilje”, yte litt ekstrainnsats når det kniper, og uten å få betalt for det. Dette er normalsituasjonen over lang tid, og da må man forvente at lederne gjør jobben med å legge forholdene til rette for en forsvarlig arbeidssituasjon. Det er det en leder er forventet å gjøre.

Usunn konkurranse

Når fire institusjoner skal fusjonere inn i én, administrativ enhet, vil dette bety endringer i arbeidsoppgaver og ansvar for noen ledere og ansatte. Da sier det seg selv at endel ledere og andre i nøkkelstillinger ikke vil få fortsette i jobbene sine. Dette kan medføre at enkelte ansatte føler et press på å yte ekstra for å sikre gode arbeidsoppgaver i fremtiden. Dermed risikerer man å havne i en usunn konkurransesituasjon, hvor man jobber ekstra for å vise seg fram, og slik gjøre seg mer aktuell til å bli blant de foretrukne når det nye organisasjonskartet skal tegnes.

Dæhli og Alterskjær understreker at de ikke har konkret informasjon som tyder på at noen i ledelsen benytter seg av dette. Men:

- Vi vet at mange kjenner på dette. Det er noe NTNU-ledelsen må ta på alvor.

Mestre konstant usikkerhet

Hva gjør dere for å møte disse utfordringene?

- Vi er bare i begynnelsen, og arbeider med å utvikle ulike tiltak. Vi er med som representanter flere steder i fusjonsprosjektet, særlig viktig her for rettighetene til de ansatte er det som skjer i arbeidsgruppen for HR, som Kristin er med i. For de administrativt ansatte vil nok særlig arbeidet i administrativ gruppe være viktig og her er Forskerforbundet også med, sier Gry Eva Alterskjær.

- I november tilbyr Forskerforbundet ved NTNU to kurs i omstillingsprosesser, der vi tar for oss både juridiske og psykososiale sider ved omstilling. I arbeidsgruppa for HR/HMS er vi særlig opptatt av å etablere omstillingsprosesser som på en ryddig og god måte ivaretar ansatte i fusjonen, forteller Kristin Dæhli.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.