”2016 blir langt mer krevende enn 2015”

Fusjonen har krevd mye i 2015, men NTNUs eiendomsdirektør Frank Arntsen tror 2016 vil være langt mer ressurskrevende enn fjoråret.
Planer krever penger. Rektor Gunnar Bovim og økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen.  
        
            (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Planer krever penger. Rektor Gunnar Bovim og økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen.   Foto: Sølvi W. Normannsen

Det kommer fram i Årsplan for 2016, som skal legges fram for NTNUs styre i neste uke. Saken er delt i to. Den første delen inneholder status for arbeidet med planer og budsjetter for neste år. Dette skal behandles av styret i desember.

Den andre delen er et budsjettforslag utenfor rammen for 2017, som er en årlig øvelse der forslag meldes til Kunnskapsdepartementet som tar dem inn i arbeidet med påfølgende års statsbudsjett.

Mye skal på plass

Det er i denne delen at økonomi- og eiendomsavdelingen tar for seg utfordringene og kostnadene gjennom prosjektperioden fram til 2017.

Det er grunn til å tro at 2016 vil være langt mer ressurskrevende enn 2015, heter det, og utfordringene listes opp:

* Ny fakultets- og instituttstruktur og ny administrativ organisering skal vedtas

* Nye styrings- og rapporteringslinjer skal vedtas, inkludert ledelse av campus Gjøvik og Ålesund

* Det kommende året skal brukes til å utvikle felles systemer og rutiner og standardiserte prosedyrer

* IT-systemer: Omlegging, konvertering og opplæring vil kreve ressurser.

85 mill. til fusjon i 2016

Det er tidligere utarbeidet et overslag som sier at kostnader knyttet til fusjon ligger på 250 millioner kroner til og med 2017. 120 millioner kroner av dette er knyttet til IKT, resten til frikjøp, vikarordninger, reisekostnader, opplæring og andre organisatoriske tiltak.

NTNU avventer fortsatt endelig svar på hvor stor andel av dette KD finansierer. For 2016 regner man at det går med 85 millioner kroner i fusjonskostnader.

Rekrutteringsstillinger til helsefag, lærere og økonomi

I tillegg til disse mer tekniske fusjonskostnadene, er det særdeles viktig at fagmiljøene får en god start på den nye tilværelsen i det fusjonerte universitetet.

- Ekstra rekrutteringsstillinger og nytt vitenskapelig utstyr kan gi en boost til nyetablerte fagmiljø og bidra til en ekstra positiv start på fusjonsarbeidet, mener økonomi- og eiendomsdirektøren.

- Vi ser at det spesielt vil være behov for å styrke forskningskompetansen innen fagmiljø forankret ved flere av de fusjonerte høgskolene, heter det, og det pekes spesielt på helsefaglig utdanning, lærerutdanningene og økonomiutdanningen.

100 mill. i året til utstyr...

På ønskelista står det 100 millioner kroner til vitenskapelig utstyr og 50 millioner kroner til rekrutteringsstillinger årlig fra 2017-2019. 50 millioner kroner kan eksempelvis finansiere 40-45 rekrutteringsstillinger.

Ved NTNU er det et løpende behov for 50-100 millioner kroner årlig på fornyelse av utstyr. Universitetet setter av betydelige midler selv, men greier ikke dekke behovet uten ekstraordinære midler eller økte grunnbevilgninger. Nå gjentar derfor NTNU forslaget sitt om at KD satser 100 millioner kroner ekstra årlig på utstyrssiden.

...og nær 400 mill. til samlokalisering

I tillegg til dette ønsker NTNU å fremme satsing på campusutvikling som er et hovedområde for NTNU i tillegg til fusjon. Til dette foreslås vel 27 millioner kroner i 2017, og 464 millioner kroner i 2018 og 2019. 400 millioner av dette er "øremerket" samlokalisering i Trondheim. "Disse tallene er grove estimater, og må sees i sammenheng med regjeringens beslutning om framdrift og omfang på det store samlokaliseringsprosjektet i Trondheim", heter det.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.