Tiltak mot seksuell trakassering:

- Ikke mer å diskutere, det er tid for å agere

UHR burde ta en sterk, nasjonal rolle i spørsmålet om seksuell trakassering. Det er ikke mer å diskutere, det er tid for å agere, slår HiOAs rektor Curt Rice fast.
Curt Rice: - Vi vet nok om problemet. Nå er tida inne for å handle. 

Curt Rice: - Vi vet nok om problemet. Nå er tida inne for å handle. 

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har Universitets- og Høgskolerådets representantskapsmøte hatt seksuell trakassering oppe til debatt. Det skjedde på Lillehammer i forrige uke, der man kom fram til at UHR-styret skulle få temaet opp som punkt på agendaen på kommende møte den 14 desember.

Curt Rice, som de tre siste årene har ledet Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), oppfatter dette som sendrektighet.

- Hva er det mer å diskutere? Vi vet nok om dette til å vite at det er et problem. Det vi trenger nå, er å sette noen forskere i gang med å komme opp med forslag om hva vi skal gjøre for å få bukt med problemet, mener HiOA-rektoren.

LES OGSÅ: Vil ikke spørre om seksuell trakassering

LES OGSÅ: Flere har sluttet etter seksuell trakassering

Frykter byråkratisering

Rice frykter at man får en ”byråkratisering” av problemet – at det nedsettes et utvalg, som skal utrede problemstillingen, som skal resultere i en rapport, som skal sendes ut på høring, og så videre.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Det som behøves er en felles handlingsplan, aller helst i regi av UHR. Det er langt bedre enn om hver enkelt institusjon setter i gang med ulike typer tiltak.

Curt Rice mener at en felles forståelse med en felles plan er det som gagner alle best.

- Mange snakker for tida om hvor lammet UHR er når medlemsinstitusjonene er uenige. Men i dette spørsmålet tror jeg vi faktisk er enige – og så klarer vi likevel ikke gjøre noe.

Curt Rice legger ikke skjul på at han kjenner seg frustrert over mangelen på handling.

- Ja, jeg mener vi vet nok om problemet. Det går for tregt. Man må, som vi bruker å si i Tromsø, få ut fingeren. Nå.

UHR: - Vi behøver tid

UHRs generalsekretær Alf Rasmussen bekrefter at spørsmålet om seksuell trakassering vil bli diskutert på styremøtet den 14. Desember.

- Vil det bli lagt fram forslag til tiltak under det møtepunktet?

- Så langt er vi ikke kommet i saksforberedelsene ennå. Det som er klart, er at vi vil diskutere hva man kan gjøre, både ved hver enkelt institusjon og på et felles plan.

- Kan det tenkes at UHR tar et overordnet initiativ?

- Det er mulig, men styret må først diskutere hvilke muligheter som finnes for å støtte institusjonene i deres arbeid.

- Etter at #metoo-kampanjen startet i høst, har utviklingen vært rivende. Det er nå en global kampanje, og den sprer seg til stadig nye sektorer. Dere er ikke redde for å bli rent overende av utviklingen, og miste initiativet?

- Dette er en viktig og alvorlig sak, som vi må ta oss nødvendig tid med til å utrede og forankre, sier Alf Rasmussen.

UiO-rektor: Gjerne med på UHR-initiativ

UiO-rektor Svein Stølen gir tydelig uttrykk for at han ser stort behov for å ta tak i problemet. Men han har ikke bestemt seg for om dette er noe UiO skal gjøre alene, eller om man skal samarbeide med en eller flere institusjoner om utredning og iverksetting av nødvendige tiltak.

- Er du åpen for at UHR kan ta regien?

- Det er jeg så absolutt. Her må vi både jobbe sammen i sektoren, og følge opp på egen institusjon.

- Du er forholdsvis fersk som rektor, du tiltrådte første august i år. Er emnet seksuell trakassering noe som ditt universitet har tatt på tilstrekkelig alvor, vil du si?

- Ingen institusjon, verken i sektoren eller i samfunnet for øvrig, har vel tatt dette på nok alvor. Noe av det første jeg gjorde som rektor var å ta tak i dette.

- Hva har dere gjort så langt?

- Vi har besluttet å legge fram en plan for styret vårt i februarmøtet: Vi er i en bred prosess med å utarbeide ny handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Et av hovedmålene retter sin oppmerksomhet mot forebygging av trakassering i allmennhet og seksuell trakassering særskilt, sier Stølen.

Kulturell utfordring

UiO kommer til å sette ned en gruppe som vil få i oppgave å gjennomgå gjeldende retningslinjer og prosedyrer, samt identifisere konkrete forebyggende tiltak og holdningsskapende aktiviteter.

- Du har lang fartstid som leder i akademia. Hvordan ser problematikken med seksuell trakassering ut fra din synsvinkel?

- Jeg tror alle institusjoner hvor det er asymmetriske relasjoner mellom kolleger, ansatte og studenter står overfor dette. Vi har en kulturell utfordring, rett og slett, sier UiO-rektoren.

- Noen vil kanskje tenke at ved akademiske institusjoner har folk så høyt intellektuelt nivå, er på et så høyt dannelsesnivå at noe sånt som seksuell trakassering er et mindre problem?

- Nei, det har jeg ingen tro på. Det er ingen grunn til å anta at vi skulle gå fri her, slår UiO-rektor Svein Stølen fast.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.