Ingvill Stuvøy inn i NTNU-styret

Postdoktor Ingvill Stuvøy skal representere de midlertidig ansatte fra høsten av.

Vil sette medvirkning og medbestemmelse på dagsorden: Ingvill Stuvøy varslet på forhånd at blir hun styremedlem, vil hun ta inititativet til et åpent forum hvor midlertidige kan komme med innspill i enkeltsaker og saker av generell karakter.
Vil sette medvirkning og medbestemmelse på dagsorden: Ingvill Stuvøy varslet på forhånd at blir hun styremedlem, vil hun ta inititativet til et åpent forum hvor midlertidige kan komme med innspill i enkeltsaker og saker av generell karakter.
Publisert Sist oppdatert

Fire stilte til styrevalget. De to som fikk flest stemmer var Stuvøy og Håvard R. Karlsen. Stuvøy er postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Karlsen er stipendiat ved Institutt for psykologi og blir vara for Stuvøy.

LES OGSÅ: Dette er kandidatene til styrevalget

Fire kampsaker

Da Stuvøy presenterte seg i Innsida under valget, fortalte hun at hun har fire kampsaker, gjengitt her:

«For det første, så er jeg opptatt av at unge og midlertidige forskere må få mulighet til å stille sine egne forskningsspørsmål fremfor å kun levere på spørsmål andre har formulert og definert som viktige. Det innebærer å utfordre noe av den strategiske styringen av forskning som vi ser i dag, med blant annet prosjektstipender fremfor åpne stipendutlysninger.

For det andre, så er jeg opptatt av hva fokuset på konkurranse gjør med arbeidsmiljøet på universitetet og da særlig for midlertidige, som kanskje føler ekstra på presset med å «vinne» konkurransen for å karre til seg en fast jobb.

For det tredje, så vil jeg sette undervisning høyere på dagsorden. For mange midlertidige er undervisning en «arbeidsplikt» og en nødvendig erfaring for å kvalifisere seg til fastansettelse. Samtidig er det ikke nødvendigvis sånn at undervisningserfaring vektlegges i ansettelsesrunder, til tross for at undervisning er en sentral og viktig del av hva vi gjør på universitetet.

Som et fjerde punkt, så vil jeg jobbe for reell medvirkning og medbestemmelse. Dette tror jeg igjen er et punkt som er av spesiell betydning for midlertidige, som ikke nødvendigvis har adgang til de samme formelle og uformelle beslutningsorganene som fast ansatte. Hvis jeg blir styrerepresentant vil jeg derfor ta initiativ til et åpent forum hvor midlertidige på tvers av NTNUs mange campuser og fagretninger kan komme med sine innspill i både enkeltsaker og saker av mer generell karakter.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Åpent brev til rektor

Stuvøy var også en av 15 forskere som utfordret nytilsatt rektor Anne Borg med et åpent brev i Universitetsavisa.

Ingvill Stuvøy overtar for Ewa Morsund, som har representert de midlertidig ansatte i året som har vært. I motsetning til ansattrepresentantene og de eksterne representantene velges en midlertidig og to studentene kun for ett år.

Valg av studenter

Om ikke lenge skal det også velges hvem som skal være studentrepresentanter i NTNUs styre. For få kvinner har foreløpig meldt seg, så fristen for å stille til valg er utsatt ei uke.

Appell til studentar: Ikkje nøl med å stille til NTNU-styret!

Powered by Labrador CMS