NTNU trener cyberforsvar med Politidirektoratet

Arendal: NTNU, Politidirektoratet, Telenor og Cyberforsvaret etablerer samarbeid om trening i cyberforsvar.

Nils Kaldstad er leder for NTNU CCIS.
Nils Kaldstad er leder for NTNU CCIS.
Publisert Sist oppdatert

Samarbeidet ble omtalt under Arendalsuken onsdag.

I dette samarbeidsprosjektet vil NTNU bidra med kompetanse og faglig utvikling samt øving og trening, mens partnere også vil bidra med scenarier og data for kalibrering.

En egen Norwegian Cyber Range er etablert ved Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) ved NTNU. Her vil man kunne legge grunnlaget for øvingsopplegg som videre også kan brukes til «gradert eller særskilt skjermet øving og trening.»

LES OGSÅ: NTNU Gjøvik deler hackerarena med Estland

Serverpark, ikke skytebane

Norwegian Cyber Range er en arena for test, trening og øving på digital sikkerhet. Prosjektet har pågått noen år og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og en rekke aktører, blant annet Cyberforsvaret, Sivilforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS, Telenor, Mnemonic og Oppland fylkeskommune.

I likhet med en «shooting range» - et øvingsfelt - øver man også her både defensive og offensive teknikker , forklarer Nils Kalstad, Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og leder for CCIS.

- Vi har ingen skytebane, men en serverpark.

Vi kopler videre sammen det teknologiske med virksomhetenes operative mål. Gode scenarier og hvordan disse utvikler seg i ulike deler av organisasjonen, og mellom organisasjoner, forteller han.

Unikt samarbeid

Fysisk har man, ved siden av serverparken ulike rom hvor ulike deler av organisasjonen kan sitte, ledelse i et, teknikere i et annet, kommunikasjonsfolk og media i et tredje. Disse kan så øve sammen i noe i scenarier i et miljø som likner større kriseøvelser.

Det er ganske unikt at et slikt samarbeid kan komme i stand på tvers av sektorene, forteller Kalstad.

- Tillitsnivået mellom ulike sektorer er høy i Norge, det er unikt for oss. Intensjonen om å samarbeide på tvers er noe som skiller oss fra andre land. Det gjør at vi kan få til noe her, som ikke er realiserbart i andre land, enn si rundt om i verden ellers.

Behov: 12-15 000 årsverk

Fra scenen presenterte Kalstad sammen med Thomas Huholm ved Handelshøyskolen BI også en intensjonsavtale om å utvikle et opplegg for noe som etter kan bli en såkalt Executive Master i cybersikkerhet for ledere.

- Vi retter oss inn mot det laget som ligger mellom teknologi og ledelse i en organisasjon, forteller han.

Det er i første gang snakk om å utvikle et felles kurs. Behovet er stort.

- Det er anslått et behov for '12-15 000 ansatte innen digital sikkerhet i norske virksomheter de neste årene, forteller Kalstad.