USA: Kraftig økning i psykiske lidelser blant studenter

En bredt anlagt undersøkelse av studenters mentale helse viser en kraftig økning av psykiske problemer blant amerikanske høyere-grads studenter.

Kraftig økning av forekomsten av psykiske lidelser ved amerikanske universiteter.
Publisert Sist oppdatert

Til sammen 45 000 studenter ved 9 amerikanske universiteter deltok i studien som ble utført av Student Experience in the Research University (Seru).

undersøkelsen ble gjennomført i mai og juli. Ifølge undersøkelsen viste 32 høyeregradsstudentene (master- og ph.d.-studenter) symptomer på depresjon. 39 prosent av alle studentene viste symptomer på angst.

En sammenlikning med tilsvarende tall for i fjor viser at forekomsten av depresjon ble doblet mens andelen med symptomer på angst økte med 50 prosent.

De med mest angst og depresjoner var doktorgradsstudentene. 43 prosent viste i 2020 tegn på depresjoner mens 36 prosent hadde symptomer på angst.

Naturvitere sliter mest

Studien fant også forskjeller mellom fagfelt. Depresjon var mest utbredt blant studenter innen naturvitenskapelige fag, og tegn på angst vanligst blant de som drev med biomedisinsk forskning. En mulig forklaring er at mange studenter innen disse feltene har manglet tilgang til utstyr og laboratorier etter at universitetene stengte ned.

Funnene kan også tyde på at digital undervisning skaper problemer for mange. Av de rundt 5 prosent høyere gradsstudentene som sa de ikke tilpasset seg godt til fjernundervisning, var det rundt 60 prosent som viste symptomer på angst.

Undersøkelsen viser ingen kjønnsforskjeller for depresjon. Men kvinner viste i større grad enn menn tegn til angst. Dessuten var psykiske problemer mer utbredt blant studenter med lav inntekt og latinamerikansk bakgrunn.