Rektorvedtak: Ingen eksamen som krever fysisk oppmøte denne våren

Ledelsen ved NTNU besluttet torsdag kveld at det ikke vil bli gjennomført eksamen som krever fysisk tilstedeværelse på campus denne våren.
Berit Kjeldstad viser til de gode erfaringene man nå høster med digitale disputaser, når hun forklarer hvorfor NTNU har besluttet å avvikle all eksamen på digital flate denne våren. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Berit Kjeldstad viser til de gode erfaringene man nå høster med digitale disputaser, når hun forklarer hvorfor NTNU har besluttet å avvikle all eksamen på digital flate denne våren.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

(Saken er oppdatert med intervju med Berit Kjeldstad.)

Dermed vil all eksamensavvikling bli foretatt i form av hjemmeeksamen og digital muntlig eksamen.

«På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronavirus, har rektor vedtatt at eksamener med fysisk oppmøte på campus ikke vil bli avviklet våren 2020», heter det i en melding fra ledelsen torsdag kveld.

Digital eksamen

Begrunnelsen ligger i myndighetenes beslutning om å begrense smitte av koronavirus, noe NTNU ønsker å støtte opp om, samt omfanget av tiltak som ville ha vært nødvendig å iverksette dersom selv små grupper skulle møte fysisk på campus for å gjennomføre eksamen.

Ressursene settes nå inn for å sørge for at digital hjemmeeksamen og muntlig digital eksamen kan bli gjennomført for flest mulig.

Endring av vurderingsform

Dette innebærer at fakultetene i sin innmelding av emner med endret vurderingsform (frist 31.03.20) må ta høyde for at det ikke vil bli mulig å avvikle eksamen som vil kreve fysisk oppmøte på campus våren 2020. Dette gjelder selv om restriksjonene fra myndighetenes side skulle bli endret senere i vår.

Digital disputas går bra

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, viser til de positive erfaringene man nå høster med doktorgradsdisputaser når man besluttet å flytte også masterstudentenes eksamener over på digital flate.

- Vi har åpnet for digital muntlig eksamen for masterkandidater på samme måte som vi nå gjennomfører digitale disputaser, og det går jo veldig bra, sier Kjeldstad.

- Hovedgrunnen til at vi valgte å ikke vente til etter påske med å bestemme oss, er at vi ser at det ikke vil skje vesentlig endring i måten pandemien håndteres på fra myndighetenes side i vår. Så da så vi ingen grunn til å vente, sier prorektoren for utdanning til UA.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

For få kvinner stilte som kandidater til styrevalget

Fristen for studenter til å melde sitt kandidatur til NTNU-styret er forlenget. Årsak: Det har ikke meldt seg nok kvinnelige kandidater.

Koronamedisin kan være klar i sommer

Forskningssjefen som leder den globale koronastudien, har tro på at effektive legemidler mot koronaviruset kan være på plass til sommeren.

Ingen undervisning på campus før til høsten

All undervisning ved NTNU skal foregå digitalt ut vårsemesteret.

– Jeg må endre masteroppgaven min helt

Koronaviruset gjør at masterstudentene ved NTNU må nøye seg med datainnsamling fra hjemmekontor. For Sara Thoreby og resten av studentene ved sosialantropologi er det lettere sagt enn gjort.