Studentombudet:

Etterlyser regler for å håndtere trakassering mellom studenter

NTNU har ennå ikke etablert retningslinjer for studenter som opplever at de blir trakassert av andre studenter.
Studentombud Lennart Soligard sier ansatte og studenter ikke vet hvordan de skal håndtere saker der studenter trakasserer andre studenter. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Studentombud Lennart Soligard sier ansatte og studenter ikke vet hvordan de skal håndtere saker der studenter trakasserer andre studenter.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

I 2019 var det 257 studenter som tok kontakt med studentombudet, viser årsrapporten. Det er en økning på 25 prosent sammenlignet med 2018.

– Jeg vet ikke sikkert hvorfor antallet øker, men en forklaring kan være at ordningen nå er mer kjent, sier Lennart Soligard, studentombud ved NTNU.

Han skal legge fram årsrapporten for NTNUs styre 7. mai. Et av punktene i årsrapporten er at NTNU ennå ikke har fått på plass retningslinjer for konflikter mellom studenter i studiesituasjoner.

Denne saken tok jeg opp også i fjor. Jeg kan ikke se at det har kommet på plass noen retningslinjer for å håndtere personkonflikter eller trakassering mellom studentene i studiesituasjon, sier Soligard.

Fem tilfeller av trakassering

Det er rapportert inn fire tilfeller av trakassering i 2019, og én om seksuell trakassering. I tillegg er det kommet 16 henvendelser angående det psykososiale arbeidsmiljøet.

– Endel av disse sakene handler om konflikter mellom studenter. Både ansatte og studenter har henvendt seg til meg fordi de ikke vet hvordan de skal håndtere slike saker. Det tyder på at det må retningslinjer på plass, sier Soligard.

Spørsmål han kan få fra ansatte er: «Hvordan skal vi behandle denne konfliktsituasjonen mellom studentene» eller «hvilket håndteringsansvar har NTNU for studenter som påstår seg trakassert av medstudenter ute på byen/ fritiden».

– Når det ikke er noen retningslinjer kan det også hende at slike saker blir håndtert ulikt mellom fakultetene, sier han.

Han tilføyer at dette er et sårbart tema, der man kan tenke seg at det er mørketall.

Lang saksbehandlingstid

Andre problemer studentene melder om er lang saksbehandlingstid når de klager på eksamenskarakteren. Det har vært en økning i antall henvendelser i 2019 når det gjelder sendrektig saksbehandlingstid, ifølge rapporten.

– Noen må vente seks måneder på et svar, og i ett tilfelle faktisk åtte måneder. I slike tilfeller må NTNU ha noen rutiner for å følge opp saken. Når studenten må vente så lenge, kan det bli vanskelig for vedkommende å overholde frister i det videre utdanningsløpet sitt, sier Soligard. 

Flere vil være anonyme

Et annet særtrekk ved årets årsrapport er at flere studenter vil være anonyme i studentombudets interne statistikk, det betyr at de ikke vil oppgi hvilket fakultet de tilhører.

– Jeg spør alltid om jeg kan ta med hvilket fakultet de tilhører i statistikken. I 2019 var det 105 studenter som ikke ønsket det, mens det var 54 året før, sier Soligard.

Han har inntrykk av at studentene er redde for å bli oppfattet som vanskelige, og vil ikke at det skal komme ut at de har vært i kontakt med studentombudet.

– Konfidensialitet er en viktig del av rollen som studentombud. Det studentene sier til meg skal ikke komme utenfor veggene her. Men endel har kanskje en iboende frykt for at det kan få konsekvenser for dem dersom det blir kjent at de har oppsøkt meg, sier Soligard.

Han har imidlertid ikke opplevd at studenter har blitt utsatt for represalier fra de ansatte.

Ivaretakelse av anonymiteten

Noen studenter sier også at NTNU ikke har ivaretatt anonymiteten deres.

Et eksempel fra årsrapporten er en student som leverte inn bekymringsmelding om medstudent, og medstudenten fikk vite hvem som hadde gjort det. Studenten som meldte fra hadde gjort det under forutsetning av at tvilsmeldingen skulle være anonym, og forteller til ombudet at dette har gjort studiehverdagen vanskelig, og har rammet nattesøvnen.

– Jeg undersøker ikke nærmere hva som faktisk har skjedd i disse sakene med mindre studenten gir sitt samtykke til dette, her er det studentene selv som «eier» sin sak og som bestemmer oppfølgingen, kommenterer Soligard.

Skal få på plass regler og varsling

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, sier det skal på plass et varslingssystem for trakassering før 10. august. Her skal også studenter kunne varsle dersom de føler seg trakassert av andre studenter.

Det nye varslingssystemet har blitt utsatt mange ganger.

– Da må vi ha retningslinjer for hvilke regler som gjelder når det er trakassering mellom studenter. Vi har fått tilbakemelding tidligere om at det foregår trakassering ved NTNU, og vi har ikke glemt dette, sier Kjeldstad.

Hun sier det i utgangspunktet vil være de samme rettsmessige reglene dersom det er andre studenter som trakasserer, som hvis det er ansatte.

– Men ansvarslinjene vil være ulike. Dette må vi gå grundig igjennom. Varslingssystemet og retningslinjene skal være klare til nye studenter kommer til NTNU 10. august, sier Kjeldstad.

Når det gjelder den lange behandlingstiden ved klager på eksamensresultater, sier Kjeldstad at dette ikke skal skje.

- Dette er ikke bra, dette beklager vi. Seks måneders behandlingstid er alt for lenge. Hvis det tar mer enn fire uker, skal studenten motta et forhåndsvarsel der det står når vedkommende får svar, sier Kjeldstad.

– Men dette skjer altså ikke alltid?

– Nei, vi vil nå skaffe oss bedre oversikt over hvordan dette foregår rundt omkring på fakultetene, slik at studentene ikke skal oppleve denne urimelig lange ventetiden mer. Vi vil også ha kurs i forvaltningsloven for de som behandler disse søknadene, dette må vi gjøre bedre, sier Kjeldstad.

Studentombudet ved NTNU
 • Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU.
 • Studentombudet skal arbeide for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen.
 • Det er 12 studentombud i Norge. Lennart Soligard ble ansatt som NTNUs første studentombud i 2017.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Svensk universitet sier opp 180 ansatte

Det svenske universitetet Chalmers sier opp 180 ansatte på grunn av store pensjonskostnader.

Sykepleierutdanningen i Gjøvik får ingen nye studieplasser

Årsaken er at Sykehuset Innlandet ikke hadde kapasitet til flere praksisplasser.

Gratis parkering ved NTNU

Fra 15. juni kan ansatte ved NTNU i Trondheim parkere gratis.