Egil Tjåland: - Antall petroleumsstudenter øker

- Når Adresseavisen skriver at antall petroleumsstudenter er halvert, er det riv, ruskende galt. Tvert i mot har antallet steget med 30 prosent, sier Egil Tjåland, leder for Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Opp, ikke ned: Fra 199 til 2018 har antall petroleumsstudenter steget med 30 prosent, ikke blitt halvert, sier instituttleder Egil Tjåland.
Publisert Sist oppdatert

(saken er oppdatert med korrigerte tall fra Tjåland, samt med tilsvar fra Adresseavisens konstituerte nyhetsredaktør.)

I en NTB-melding som refererer Adressa, heter det at i 2018 gikk 77 petroleumsstudenter ut fra NTNU, drøyt halvparten av hva det var i 1999. Videre: «NTNUs nye rektor Anne Borg sier til Adresseavisen at det ser ut til at klimakrisen gjør at petroleumsstudiene ikke er like attraktive. Mens 137 petroleumsstudenter ble uteksaminert i 1999, var tallet 77 i 2018.»

Men petroleumsstudentenes instituttleder Egil Tjåland kan fortelle at tallene ser ganske anneledes ut.

- I 1999 var det 60 petruleumsstudenter, ikke 137, slik Adressa skriver. 2018 er antallet 77, slik Adressa skriver. Dermed blir den korrekte prosentvise endringen 30 prosents økning, sier Tjåland.

Han vil ikke spekulere i hvordan de uriktige tallene har framkommet, men konstaterer at han ikke er blitt kontaktet i denne forbindelse.

Det er heller ikke riktig at man uteksaminerer bachelorstudenter, det dreier seg kun om studenter på masternivå.

LES OGSÅ: Tekna frykter rasering av petroleumsmiljøet

LES OGSÅ: - Mange søker seg til oljefag

Adressa: - Ser ikke at saken er feil

- Opplysningene om reduserte søkertall kom først frem i rektor Anne Borgs opptreden på Trøndelagsmøtet.
Adresseavisen legger stor vekt på grundig faktasjekk før vi publiserer, og verifiserte derfor informasjonen med informasjonsavdelingen ved NTNU før publisering.

- Etter at vi ble kjent med Tjålands innsigelser har vi vært i kontakt med infoavdelingen for å få avklart om de har gitt oss uriktig informasjon. Så langt har de ikke gitt uttrykk for at saken er feil, sier fungerende nyhetsredaktør Erlend Hansen Juvik.

Klimakrise og grønt skifte

I den opprinnelige artikkelen i Adresseavisen uttaler Borg at hun ser en sammenheng med klimakrisen og det grønne skiftet, og nå rigger NTNU seg for en framtida med søkelys på bærekraft. Universitetet er i ferd med å revurdere og endre porteføljen av studier.

– En slik gjennomgang av studiene har vi ikke hatt siden 1990-tallet. Vi har hatt energi- og miljøstudiet i mange år, men vil nå se på studiesammensetningen som helhet, både de samfunnsvitenskapelige og teknologiske studiene, sier Borg til Adressa.