Eldre stipendiater får dårligere lønn enn nyansatte

Stipendiat Glenn Bitar er fortvilt over det han oppfatter som et urettferdig oppgjør. Akademikerne NTNU sier de har prioritert stipendiatene.

Stipendiat Glenn Bitar er glad på de nyansatte stipendiatenes vegne, men skuffet over det han mener er et brudd på ansiennitetsprinsippet.
Publisert Sist oppdatert

Årets lønnsoppgjør for stipendiatene ga et etterlengtet lønnshopp for nyansatte stipendiater - fra 436 000 til 449 400. Avtalen kommer dog med et “men”: I de sentrale forhandlingene er det bestemt at avtalen ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

Konsekvensen er at stipendiater med ett års ansiennitet vil ligge på samme, eller lavere, nivå som stipendiater ansatt etter 1. mai 2018.

Det er ikke stipendiat Glenn Bitar fornøyd med.

– Vi vil gjerne være med på det løftet som har skjedd. Det føles urettferdig med tanke på den store medlemsmassen Tekna har, sier han.

Håper NTNU tar tak

Bitar trekker også fram ansiennitet som et viktig prinsipp, og er misfornøyd med det han mener er et brudd i dette prinsippet.

– Det som føles mest urettferdig er dette ansiennitetsprinsippet, at ansienniteten er bortkastet. Når du gjør den samme jobben er det naturlig at du øker i lønn etterhvert som du har jobbet lenger, sier han.

LES MER: Også i 2012 fortvilte stipendiatene

Bitar håper man nå vil bruke av den lokale potten i de lokale forhandlingene for å utjevne forskjellen.

– Så kan jo NTNU også legge mer penger i potten enn det som er gitt, for å sikre at det er rettferdig for alle stipendiater. Jeg håper NTNU ser problemet, og at de er villige til å heve nivået på startlønnen til stipendiatene.

Ikke klar over muligheter

Stipendiaten føler også på det å være midlertidig ansatt i en slik prossess. Mange er ikke klar over at de har mulighet til å forhandle seg til bedre lønn i det hele tatt, og lener seg dermed på fagforeningens arbeid.

– De fleste jeg snakket med var ikke klar over det. De tenkte bare at “sånn er det”. Så den forhandlingsmuligheten er det ikke så mange som vet om, sier han.

Stipendiat Sigrid Rønneberg er tillitsvalgt for midlertidige ansatte ved Tekna NTNU, og kjenner selv på mye av det samme som Bitar. Hun mener NTNU må ta ansvar for stipendiatene sine.

– Nå er det sånn at det alltid har vært slik, og det ble sagt i den sentrale avtalen som ble forhandlet fram mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og alle fagforeningene at avtalen ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Det er utenfor de lokale forhandlingenes mandat. Hvis man skal gjøre noe med denne situasjonen, er det NTNU som må gjøre det som arbeidsgiver, sier hun.

Synkende reallønn

Den lokale potten vil ikke være aktuell å bruke, mener Rønneberg. Til det er summene for store.

– Hvis vi skal få alle stipendiatene opp på det nye nivået, slik at dette skillet blir borte ved å bruke det arbeidsrommet vi har, så er det mer enn vi har midler til å forhandle om, sier hun.

Rønneberg har tidligere gått ut i UA og kritisert stipendiatenes betingelser ved NTNU.

– Generelt sett har stipendiater vært glemt i mange lønnsforhandlinger. Vi har hatt en reallønn som har sunket.

– Farlig for NTNU

Stipendiaten mener dette er forhold NTNU selv burde være interessert i å ordne opp i, og at det i dag på mange måter er mer attraktivt å gå ut i det private næringslivet.

– Som statlig arbeidsgiver ligger universitetet helt i nedre sjikt av lønn for nyansatte nyutdannede, jeg hadde tjent kanskje hundre tusen mer i året i privat sektor. NTNU er rett og slett avhengig av at man har gode kandidater som ikke er motivert av lønn.

Dette er en farlig situasjon for NTNU som arbeidsgiver i et godt arbeidsmarked, sier Rønneberg.

– Du mister kandidater som kunne utført glimrende forskning for NTNU og virkelig vært i verdenstoppen innen forskningsfeltet sitt, som heller går til det private fordi det er tryggere og mer lønnsomt. Man kunne vært en mer attraktiv arbeidsgiver hvis vi var mer konkurransedyktige på lønn, sier hun.

Vil likebehandle stipendiatene

Forhandlingsleder Øystein Moen i Akademikerne NTNU sier de har prioritert stipendiatene i årets oppgjør.

– Vi har fått gjennomslag for heving av startlønn og avtalt årlig lønnsvekst på 3%. Ingen annen gruppe ansatte kan forvente samme utvikling.

Moen sier de har signalisert til arbeidsgiver at det kan være aktuelt med ytterligere midler til stipendiater, uten at han ønsker å gå i detalj rundt forhandlingene, som nå er i startfasen og ferdigstilles i løpet av oktober.

– I forhandlingene er det også et moment med likebehandling av stipendiater uansett om eller hvor de er organisert, sier han.