Her er juryens begrunnelse

Prisen går til tyrkisk studentorganisasjon som kjemper for LHBTI-personers rettigheter på campus.

Årets fredspriskomité. Bak f.v.: Johanne Geisler, John Peder Egenæs, Christian Borch, Herman Siggerud. Midten f.v.: Maika Marie Godal Dam, Emma Bø, Joachim Børlie, Hilde Restad, Tilde Dalberg. Foranf.v.: Gro Lindstad, Sunniva Folgen Høiskar.
Årets fredspriskomité. Bak f.v.: Johanne Geisler, John Peder Egenæs, Christian Borch, Herman Siggerud. Midten f.v.: Maika Marie Godal Dam, Emma Bø, Joachim Børlie, Hilde Restad, Tilde Dalberg. Foranf.v.: Gro Lindstad, Sunniva Folgen Høiskar.
Publisert

Torsdag ble det kjent at årets Studentenes fredspris går til METU LGBTI+ Solidarity, en frivillig organisasjon som kjemper for at studenter og ansatte ved Middle East Technical University (METU) skal få ytre seg og leve åpent med sin seksualitet og kjønnsuttrykk uten å bli trakassert.

Organisasjonen stod som en av arrangørene da en Pride-parade på campus ble stanset av tyrkisk politi i april 2019. Over 20 deltakere ble arrestert.

LES INTERVJUET MED FREDSPRISVINNERNE HER

– I 2011 konkluderte en rapport fra Amnesty International med at skeive møter utbredt diskriminering både innenfor offentlig helsevesen, utdanning og arbeidslivet i Tyrkia. Etter det mislykkede statskuppet mot Erdogans regime i 2016 har situasjonen forverret seg ytterligere for LHBTI-miljøet i Tyrkia. Det er i all hovedsak LHBTI-solidaritetsorganisasjoner som står i bresjen for å kjempe for skeives rettigheter, med manglende støtte fra landets myndigheter.

Det skriver Sekretariatet til Studentenes fredspris i en pressemelding.

Fredspriskomiteens begrunnelse

Nominasjoner til prisen kommer fra hele verden, og skal til slutt behandles av et nominasjonsutvalg, som sender rapport til Fredskomiteen som avgjør hvem prisen skal gå til.

Her er Fredspriskomiteens begrunnelse for å utnevne Solidarity som årets vinner av Studentenes fredspris:

Fredspriskomitéen har på vegne av alle studenter i Norge bestemt at Studentenes fredspris for 2021 skal gå til METU LGBTI+ Solidarity, en LHBTI+-studentgruppe som tilhører Middle East Technical University i Ankara, Tyrkia. De mottar prisen for sitt modige, langvarige arbeid for et mangfoldig samfunn og en inkluderende utdanning for alle i et Tyrkia som blir stadig mer undertrykkende for menneskerettighetsaktivister og LHBTI+-personer. Komiteen mener METU LGBTI+ Solidarity gjennom å motta denne prisen kan få økt oppmerksomhet og støtte, og fortsette å inspirere andre med sitt arbeid.

Gruppen har arbeidet for LHBTI+-personer, som opplever undertrykkelse i Tyrkia, siden oppstarten i 1996. De har blant annet gjennomført ukentlige møter for LHBTI+-personer på campus, tilrettelagt for terapisamtaler for trans- og ikke-binære personer og arrangert større sammenkomster som årlige Pride-parader. METU LGBTI+ Solidarity gjør både et imponerende arbeid for enkeltpersoner, og evner samtidig å engasjere bredt utenfor egen medlemsmasse, og få oppmerksomhet og støtte i den generelle studentmassen. De er velorganisert og har evnet å øke sin aktivitet på samme tid som forholdene de arbeider under i Tyrkia har blitt stadig verre. De klarer å nå ut med et bredt spekter av aktiviteter og i mange kanaler for å få frem sine saker, både digitalt og på campus.

I Tyrkia har myndighetene i flere år i økende grad slått hardt ned på ytringsfriheten og begrenset menneskerettighetene på flere felter. I dagens situasjon er minoritetsgrupper ekstra utsatt, og METU LGBTI+ Solidaritys arbeid blir av den grunn både vanskeligere og viktigere. Mange av medlemmene i gruppen ble i 2019 arrestert da de feiret Pride med en parade på campus. I Tyrkia inngår METU LGBTI+ Solidarity i et større bilde med andre kritiske aktører som tør å stå opp mot myndighetenes menneskerettighetsbrudd og harde hånd. Vi håper deres standhaftighet kan være en inspirasjon for andre organisasjoner. Utdelingen av Studentenes fredspris 2021 til METU LGBTI+ Solidarity bidrar også til å rette lys mot den globale trenden som kalles «anti-gender»-bevegelsen og det systematiske arbeidet som foregår både globalt og i mange stater, også i Tyrkia, for å reversere rettigheter for LHBTI+-personer og kvinner. Organisasjoner som METU LGBTI+ Solidarity står i front for å motvirke disse trendene og skape økt bevissthet blant folk.

Komiteen ønsker også å trekke frem hvordan arbeidet til METU LGBTI+ Solidarity bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål nr. 4 om lik rett til utdanning for alle. En utdanning som ikke er inkluderende for LHBTI+-personer eller et campus og et samfunn hvor LHBTI+-personer frykter vold og represalier fører ikke til at dette målet nås. Noe av det som gjør METU LGBTI+ Solidaritys arbeid så imponerende er deres mangfoldige arbeidsformer. De fungerer som et helt nødvendig støtteapparat for LHBTI+-personer ved universitetet, samtidig som de klarer å jobbe med informasjonsarbeid og holdningsendring på campus og i befolkningen for øvrig. Denne typen arbeid er essensielt for å nå målet om at ingen skal etterlates («leaving no one behind») i oppfyllelsen av bærekraftsmålene.

Fredspriskomitéen for Studentenes Fredspris håper at prisen vil bidra til å støtte opp om METU LGBTI+ Solidaritys videre arbeid for inkluderende utdanning og menneskerettigheter i Tyrkia. Komiteen håper videre at prisen vil bidra til å skape oppmerksomhet rundt de globale tilbakeslagene mot LHBTI+-rettigheter og den stadig verre situasjonen for menneskerettighetsaktivister i Tyrkia. METU LGBTI+ Solidarity er en inspirerende organisasjon, og vi håper utdelingen av prisen vil gi dem økt støtte og synlighet i Tyrkia og globalt slik at deres arbeid og evne til å benytte mangfoldige arbeidsformer og plattformer kan inspirere andre. Komitéen mener METU LGBTI+ Solidarity er en verdig mottaker av studentenes fredspris 2021 og har all tro på at deres gode arbeid på tvers av samfunnsgrupper, plattformer og også med hindringene fra den pågående Covid-19-pandemien vil fortsette og bli enda viktigere i tiden som kommer.

Powered by Labrador CMS