Ny rapport:

- Korte opphold i utlandet må oppvurderes

- Jeg er veldig glad for Nybøs signaler her om at også utenlandsopphold under 3 måneder skal telle med, sa direktør Harald Nybølet i Diku.

Gard Sandaker-Nielsen spør ut statsråd Iselin Nybø under Nokut og Dikus frokostseminar tirsdag morgen.
Publisert Sist oppdatert

(saken er oppdatert)

Nybølet sa dette som kommentar til at statsråd Iselin Nybø litt tidligere hadde kommentert at man må se nærmere på hvordan korte utenlandsopphold skal telle med i statistikken når det gjelder studieopphold i utlandet.

Få drar ut, de som drar er fornøyde

16 prosent av studentene har vært på utenlandsopphold se siste årene. De som er på korte opphold er mest fornøyde.

Hvordan ser norske studenter på å ta studieopphold i utlandet? Nokut og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning) la fram ferske tall på et frokostmøte tirsdag morgen.

Et stort flertall av studentene som har vært utenlands i forbindelse med studiene, sier de er tilfredse både med det faglige og det utenomfaglige utbyttet og at utenlandsoppholdet har gitt dem økt motivasjon.

Samtidig er det store variasjoner mellom institusjoner og studieprogram, og mange steder er det få studenter som drar utenlands.

Et land som ble nevnt som et sted hvor studentene er mindre fornøyde, er Russland.

Mange også på korte opphold

Nokut og Diku har foretatt en analyse av svarene i Studiebarometeret fra 2017, den årlige spørreundersøkelsen Nokut gjennomfører blant mer enn 60.000 norske studenter.

Rundt 16 prosent av studentene har de siste årene vært på lengre utveksling, samtidig som mange også deltar på kortere utenlandsopphold.

Både utveksling og kortere studieopphold i utlandet gir godt læringsutbytte og motivasjon for videre studier, mener studentene selv. Under framleggelsen fikk man se at de som har kortere studieopphold i utlandet, inntil 3 måneder, skårer høyere på tilfredshet med oppholdet sammenliknet med de som er ute lengre.

Dårlig sammenheng

Dette fikk statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, til å kommentere etterpå at man må se på hvorvidt kortere opphold skal telle mer eksplisitt med som studieopphold i utlandet.

Men selv om studentene alt i alt er fornøyde, opplever en del studenter at det er dårlig faglig sammenheng mellom studiene i Norge og utvekslingsoppholdet de har i utlandet. Derfor oppfordres universitetene og høyskolene til å sørge for at utvekslingsopphold blir godt faglig integrert i studieprogrammene.

- Ambisjonen bør være at det samlede faglige læringsutbyttet skal bli høyere når studentene inkluderer et opphold ved en utenlandsk institusjon, enn om de hadde tatt hele utdanningen sin i Norge, mener Nokut-direktør Terje Mørland og Diku-direktør Harald Nybølet.

Mørland på sin side kommenterte særlig det forhold at antall studenter på utenlandsopphold ikke er høyere.

- Kvantitet er også et eget poeng. På tross av at utenlandsopphold har vært promotert de senere årene er det altså relativt få som deltar, poengterte Nokut-direktøren.

Dekan ved Humanistisk faktultet, NTNU, Anne Kristine Børessen, var også invitert til frokosten, sammen med Lise Rye fra Europastudier, for å orientere om de gode erfaringenem man har med å motivere egne studenter til opphold i utlandet.

Børessen pekte på særlig to faktorer som viktig i å legge forholdene til rette for utenlandsoppohold.

- Det ene er kulturendring i moderinstitusjonen. Det er ingen tvil om at det foregår en god del av-befaling ute i avdelingene, fra folk som ikke helt ser verdien av at studentene deres reiser ut. Det andre er at flere former for studieopphold i utlandet må telle med i statistikken, sa Anne Kristine Børresen.