Immatrikuleringen 2020

Rektor: - Vi trenger de engasjerte menneskene

- Vi trenger engasjerte mennesker som står opp for ytringsfriheten, sa Anne Borg i sin første immatrikuleringstale som rektor. 

Publisert Sist oppdatert

Dermed var studiestart er i gang. Et visst virus satte sitt preg på både rektors tale og måten studentene skulle samles på.

Se bildekarusell ved å trykke på pila på bildet ovenfor.

Borg holdt sin første tale som rektor på plena bak Hovedbygningen som vanlig, men med digital overføring til studenter spredt for alle vinder, med forskriftsmessige en meters avstand.

Rektor Anne Borg, immatrikulering 2020. Vanligvis ser rektor ut over et menneskehav av studenter - nå så hun rett inn i en stor, svart skjerm under immatrikuleringen. Bak tolken som sørget for at talen hennes ble tilgjengelig også for hørselshemmede.
Rektor Anne Borg, immatrikulering 2020. Vanligvis ser rektor ut over et menneskehav av studenter - nå så hun rett inn i en stor, svart skjerm under immatrikuleringen. Bak tolken som sørget for at talen hennes ble tilgjengelig også for hørselshemmede.
Rektor Anne Borg, immatrikulering 2020. Vanligvis ser rektor ut over et menneskehav av studenter - nå så hun rett inn i en stor, svart skjerm under immatrikuleringen. Bak tolken som sørget for at talen hennes ble tilgjengelig også for hørselshemmede.
Rektor Anne Borg, immatrikulering 2020. Vanligvis ser rektor ut over et menneskehav av studenter - nå så hun rett inn i en stor, svart skjerm under immatrikuleringen. Bak tolken som sørget for at talen hennes ble tilgjengelig også for hørselshemmede.

Trønderværet viste seg fra sin beste side, men skapte også problemer rett før immatrikuleringsseremonien startet mandag formiddag. Sola blendet Anne Borg når hun skulle lese talen fra skjermen. - Her må vi tenke fort, sa en fra den tekniske staben.

Under immatrikuleringen 2020 satte den digitale overføringen av talen sitt preg på arrangementet. Fotografer, filmere og lydmenn sørget for at talen ble overført til alle studentene som ønsket å følge immatrikuleringen. Bak: rektor Anne Borg.
Under immatrikuleringen 2020 satte den digitale overføringen av talen sitt preg på arrangementet. Fotografer, filmere og lydmenn sørget for at talen ble overført til alle studentene som ønsket å følge immatrikuleringen. Bak: rektor Anne Borg.
Under immatrikuleringen 2020 satte den digitale overføringen av talen sitt preg på arrangementet. Fotografer, filmere og lydmenn sørget for at talen ble overført til alle studentene som ønsket å følge immatrikuleringen. Bak: rektor Anne Borg.
Under immatrikuleringen 2020 satte den digitale overføringen av talen sitt preg på arrangementet. Fotografer, filmere og lydmenn sørget for at talen ble overført til alle studentene som ønsket å følge immatrikuleringen. Bak: rektor Anne Borg.

Trondhjems studentersangforening og Trondhjems kvinnelige studentersangforening åpnet seremonien med vakker korsang.

Koret Trondhjems studentersangforening og Trondhjems kvinnelige studentersangforening bidro under immatrikuleringen 2020.
Koret Trondhjems studentersangforening og Trondhjems kvinnelige studentersangforening bidro under immatrikuleringen 2020.
Koret Trondhjems studentersangforening og Trondhjems kvinnelige studentersangforening bidro under immatrikuleringen 2020.
Koret Trondhjems studentersangforening og Trondhjems kvinnelige studentersangforening bidro under immatrikuleringen 2020.

Deretter kom Anne Borg på podiet.

Utdanning handler også om dannelse

I talen slo hun fast at det trengs engasjerte mennesker som forsvarer demokratiske verdier og respekterer ulikheter.

- Vi lever i en omskiftelig og urolig verden. Verdier vi i Norge kanskje tar for gitt, er under press, advarte Borg, og pekte på at universitetsutdanning ikke bare handler om faglig utvikling og kompetanse, men også om dannelse og rollen som samfunnsborger, sa hun og så ikke ut til å være affisert av den påtrengende sola i ansiktet.

Fra venstre: Øystein Fruseth Christiansen (NTNUI), Åste Solheim Hagerup (leder Studenttinget), Mathilde Breda Enkerud (leder Isfit), Karen Mjør (leder Studentersamfundet)
Fra venstre: Øystein Fruseth Christiansen (NTNUI), Åste Solheim Hagerup (leder Studenttinget), Mathilde Breda Enkerud (leder Isfit), Karen Mjør (leder Studentersamfundet)
Fra venstre: Øystein Fruseth Christiansen (NTNUI), Åste Solheim Hagerup (leder Studenttinget), Mathilde Breda Enkerud (leder Isfit), Karen Mjør (leder Studentersamfundet)
Fra venstre: Øystein Fruseth Christiansen (NTNUI), Åste Solheim Hagerup (leder Studenttinget), Mathilde Breda Enkerud (leder Isfit), Karen Mjør (leder Studentersamfundet)

Cirka 9000 nye studenter starter studiene ved NTNU dette semesteret. Dette skjer i ei tid sterkt preget av koronaviruset, frykt for smitteøkning og uenighet om tiltakene er gode nok. Flere har tatt til orde for at alle bør ha på seg munnbind.

- Førstegangsprøving

Tolking gjorde at rektors tale ble gjort tilgjengelig også for hørselshemmede.
Tolking gjorde at rektors tale ble gjort tilgjengelig også for hørselshemmede.
Tolking gjorde at rektors tale ble gjort tilgjengelig også for hørselshemmede.
Tolking gjorde at rektors tale ble gjort tilgjengelig også for hørselshemmede.

Dette var ikke rektor innom i sin tale. Hun sa dette om den ekstraordinære situasjonen vi er i:

- Vi har lagt et halvår bak oss med mye «førstegangsprøving». Nærmest over natta ble undervisninga i vår heldigital på grunn av korona-pandemien. Mye har vært bra, mye kan bli bedre. Kunnskapen vi har fått, danner grunnlag for videre utvikling.

Utviklet testmetode på rekordtid

Borg viste til at NTNU på rekordtid utviklet en ny testmetode for koronasmitte.

- Vi har sett hvordan samarbeid og ny kunnskap har vært avgjørende for å bidra med løsninger i koronakrisen. Det er mulig når vi jobber sammen og på tvers av fagfelt.

Rektoren var innom to kriser i sin tale: pandemien og klimakrisen.

- Alvoret i pandemien har gjort at vi har måttet ta drastiske, men nødvendige valg. Det må vi også når vi skal sikre en bærekraftig klode, understreket hun.

I et tidligere intervju med Anne Borg sa hun at det var flikket mye på talen for at den skulle bli kort. Den digitale overføringa la føringer for hvor omfangsrik en tale kan være.

Viserektor Jørn Wroldsen i Gjøvik ønsket de nye studentene velkommen.
Viserektor Jørn Wroldsen i Gjøvik ønsket de nye studentene velkommen.
Viserektor Jørn Wroldsen i Gjøvik ønsket de nye studentene velkommen.
Viserektor Jørn Wroldsen i Gjøvik ønsket de nye studentene velkommen.

- Jeg håper, og veit, at tida som kommer vil by på utfordringer, gleder, og ikke minst læring. Selv om det er annerledes i år, vil dere helt sikkert prege studiebyen deres. Nyt studietiden og ta vare på hverandre, sa NTNUs rektor avslutningsvis.

Wroldsen: - Dere er alle vinnere

- Gratulerer med studieplass på NTNU i Gjøvik, sa viserektor Jørn Wroldsen da han holdt sin tale til de nye studentene.

- Det er grunn til å si gratulerer. Dere er allerede vinnere.
Det er vanskelig å komme inn på NTNU i Gjøvik.
på mange av studiene er det rundt tre søkere per studieplass, opplyste han.

Viserektoren viste til at Gjøvik har studier innen Design, helse, IT, Teknologi og økonomi. Tverrfaglige satsingsområder er informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon og morgendagens helsetjenester.

- Innenfor disse områdene vil alle våre fagmiljøer ha viktige bidrag – og vi er spesielt godt rustet for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Vi skal gjøre det sammen med dere, sa han.

Herlig med studiestart i Gjøvik. Gulfadderne Sebastian Pettersen og Helene K. Öhl ønsker nye studenter velkommen.
Herlig med studiestart i Gjøvik. Gulfadderne Sebastian Pettersen og Helene K. Öhl ønsker nye studenter velkommen.
Herlig med studiestart i Gjøvik. Gulfadderne Sebastian Pettersen og Helene K. Öhl ønsker nye studenter velkommen.
Herlig med studiestart i Gjøvik. Gulfadderne Sebastian Pettersen og Helene K. Öhl ønsker nye studenter velkommen.

Videre understreket han at for å løse samfunnets utfordringer, trengs det å jobbe tverrfaglig. På Gjøvik er bredden stor og kommunikasjonsveiene korte.

- For ingeniørstudenten er det lett å få tak i studenter på helsefag; for IT-studenten er det lett å få tak i økonomi- og designstudenten. Det tar kun noen minutter å gå mellom de ulike byggene og vi deler alle kantine, bibliotek og auditorier, sa han.

Jørn Wroldsen avsluttet talen med ei oppfordring om å være en god medstudent.

- Ta kontakt med hverandre. Gjøvik er en veldig bra studieby,bidra til at det oppleves slik for alle sa han.

Magerholm Fet: - Vil gi kunnskap som gjør dere ettertraktet

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU i Ålesund hadde både et ydmykt og formanende budskap i sin tale.

Nye studenter på campus Ålesund.
Nye studenter på campus Ålesund.
Nye studenter på campus Ålesund.
Nye studenter på campus Ålesund.

- Jeg har forventninger til dere, forventninger om at studier blir tatt på alvor, fortalte hun.

Samtidig så hun fram til at studentene stiller krav til NTNU fra dag én.

Fadderne på campus Ålesund står klare til å vise nye studenter campus.
Fadderne på campus Ålesund står klare til å vise nye studenter campus.
Fadderne på campus Ålesund står klare til å vise nye studenter campus.
Fadderne på campus Ålesund står klare til å vise nye studenter campus.

- Krav som gjør at vi bidrar til en kunnskap som gjør dere ettertraktet i arbeidslivet når dere om noen år går ut av dørene hos oss.

Ålesund markedsfører seg så ofte de kan med at de er Norges mest næringsnære campus. De har særlig fokus på hav, handel og helse.

- Vårt mål er at alle studenter skal komme i kontakt med arbeidslivet – enten det offentlige eller det private næringslivet i løpet av studietida. Vi ønsker å bidra til at kunnskapen ere utvikler er med på å skape et bærekraftig samfunn, sa viserektor Annik Magerholm Fet.