Samordna opptak for NTNU

Slik fordeler søkerne seg på de ulike fakultetene ved NTNU i år.

Publisert Sist oppdatert

Årets tall fra Samordna opptak viser en økning i totale søkertall fra 138 732 til 150 784 i 2020 

Søkere til NTNU med førsteprioritet har økt fra 23 690 i 2019 til 25 635 i 2020. Det gir en netto økning på 1945 og en prosentvis økning på 8,21%. (Samlet nasjonal økning på 8,69)

Totalt antall søkere har økt fra 47 805 i 2019 til 56 520 i 2020 (økning på 8715), og utgjør 37,5 prosent av totalt antall søkere.

LES OGSÅ: Hennes fakultet opplever den største veksten