Slik bør du bruke studietiden for å bedre sjansene i arbeidsmarkedet

Bedre økonomi er ikke den eneste fordelen ved å jobbe ved siden av studiene. Arbeidserfaring å vise til kan også komme godt med når studietiden er over og arbeidsmarkedet venter.

Under karrieredager og andre liknende arrangementer får studentene muligheten til å mingle med arbeidsgiverne. Men arbeidsgivere ser etter forskjellige ting når de skal ansette studentene etter fullførte grader, og enkelte ganger kan det lønne seg å prioritere ned studiene noe for å få erfaring.
Under karrieredager og andre liknende arrangementer får studentene muligheten til å mingle med arbeidsgiverne. Men arbeidsgivere ser etter forskjellige ting når de skal ansette studentene etter fullførte grader, og enkelte ganger kan det lønne seg å prioritere ned studiene noe for å få erfaring.
Publisert

Om en ser på Sifo sitt referansebudsjett, er det ikke mulig å komme seg gjennom studietiden uten en eller annen form for ekstra inntekt. Men det å jobbe ved siden av studiene kan også gjøre veien inn i arbeidslivet enklere.

Har du lyst på en jobb i rådmannens fagstab i Trondheim kommune, er det et allmenngyldig krav om mastergrad, men arbeidserfaringen kan også være et viktig moment forteller Pål Terje Wiig, som har ansvar for ansettelse av rådgivere og ledere i staben.

- Men det er vanskelig å svare helt kategorisk på dette. Vi hadde nylig en prosess hvor vi ansatte rådgivere innen finans. For stillingen strategisk finansrådgiver vektet vi erfaring tungt, mens da vi skulle ansatte rådgiver innen finansforvaltning valgte vi å tone ned krav til erfaring. Dette er vurderinger vi gjør fra gang til gang, sier Wiig.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: Visma vil heller rekruttere studenter fra NTNU enn fra Handelshøyskolen

- Relevant erfaring belønnes

Wiig legger til at de som er aktuelle for fagstaben i hovedsak er personer med relevant erfaring utover studiene, men at også de ansetter relativt nyutdannede.

- Rådgiveren vi ansatte innen finansforvaltning var 28 år, og som hadde hatt noen år i vikariater. Jobbintervjuet, referansene og testene viste oss at denne personen traff kravene vi stilte bedre enn personer som var både ti og tyve år eldre, og som hadde mer erfaring.

Men skal erfaring først telle, er han opptatt av at den er relevant.

- Vi er opptatt av at relevant erfaring belønnes. I tillegg synes vi det er interessant med personer som har vært aktiv i studentpolitikken og slike ting, ettersom de har vist et engasjement for samfunnet, politikk, verdier og demokratiske prosesser som er utover det vanlige. Men det å ha stått på en bensinstasjon er ikke en type erfaring som styrker kandidaturet hos oss, bortsett fra at det viser at en har høy kapasitet om en i tillegg har gjennomført en mastergrad, sier Wiig og legger til:

- Men alt dette varierer fra avdeling til avdeling i kommunen.

- Viktig å ha noe å vise til

- Da jeg gikk på videregående, satset jeg kun på skolen og hadde bare toppkarakterer. Forklaringen var at der er det faktisk karakterene som teller. Da jeg begynte på høyskolen etterpå var jeg en helt middels student, og prioriterte jobb i større grad. Jeg merket at jeg lærte mye mer på den måten, sier Silje Havdal.

Havdal er forbrukerøkonom og avdelingsleder i BN Bank, og ser etter personer som har gjort de samme vurderingene som henne når hun skal ansette.

- For min del teller karakterer svært lite når jeg skal ansette folk. Arbeidserfaring, frivillige verv og annet arbeid viser at du faktisk kan å jobbe, og det er noe helt annet enn å være god til å pugge og skrive ned det du husker på en eksamen. Jeg har hatt folk inne til intervju som bare har hatt toppkarakterer, men som ikke har hatt noe arbeidserfaring. Da er det ikke enkelt å ansette dem, sier Havdal.

Hun mener arbeidserfaring er bra uansett hvilken sektor en har jobbet innen, men at det selvsagt er en større fordel om erfaringen også er relevant.

- Jeg har ansatt personer som kommer fra andre serviceyrker til kundesentret vårt. For eksempel personer som har jobbet i hjemmesykepleien. Det viktige er at folk har gjort noe, og at de har noe å vise til. Det å ha jobbet i studietiden gir oss referanser å ringe til, og det er gull verdt, sier hun og legger til at det likevel er karakterer som er avgjørende i enkelte tilfeller:

- Det har vært ganger det har vært veldig tett mellom to potensielle arbeidstakere, og da kan karakterene være det avgjørende. Men det er det siste vi vektlegger. Jeg har aldri unnlatt å kalle noen inn til jobbintervju på grunn av dårlige karakterer, sier Silje Havdal.

Vektlegger ikke arbeidserfaring

Men selv om en enkelte steder kan komme seg langt med mye erfaring og litt årligere karakterer gjelder ikke dette alle steder. Når Multiconsult ansetter nyutdannede ingeniører er det skolearbeidet det kommer an på.

- Arbeidserfaring tillegges ikke mye vekt i denne sammenhengen. Vi vektlegger karakterer og fagkombinasjoner, i tillegg til personlige egenskaper når vi skal ansette, sier regiondirektør Kjell Kristiansen ved trondheimskontoret til Multiconsult.

- Vil ikke en deltidsjobb ved siden av studiene si noe om de personlige egenskapene til en person?

- Det sier litt om arbeidskapasiteten, det gjør det. Vi registrerer arbeid ved siden av studiene, og det er bare et pluss.

Han forteller videre at det også kommer på det samme om den arbeidserfaringen er relevant eller ikke.

- Ofte kan det være litt tilfeldig hvorvidt en får relevant erfaring i studietiden, så det er vanskelig for oss å legge for mye vekt på det. Personlige egenskaper, holdninger, inntrykket som legges igjen under jobbintervjuet og det faglige er viktigst for oss.

Dette er en tidligere publisert sak som er hentet frem til glede for nye lesere.

Powered by Labrador CMS