Stor forvirring om det er trygt med skoleeksamen

- Vi har fått flere tilbakemeldinger fra studenter som er bekymret for smittevern under eksamen, sier leder Åste Solheim Hagerup i Studenttinget.

Faglærere må ta ansvar for å informere om smitevern, mener Åste Solheim Hagerup.
Publisert Sist oppdatert

En undersøkelse foretatt av NITO Studentene viser at mange studenter er i villrede om hva som nå skjer med fysisk skoleeksamen på NTNU. Det er særlig faren for å bli smittet ved oppmøte til eksamen mange er bekymret for.

Ifølge Hagerup er førsteprioriteten for Studenttinget at hvis skoleeksamen med tilsyn skal gjennomføres, må det gjøres på en trygg måte, særlig med tanke på smittevern.

- Dette må sikres, samtidig som det er gode faglige begrunnelser for hvorfor eksamen bør avholdes som skoleeksamen.

Videre sier hun:

- Studentene skal hele tida føle seg orientert om beslutningene som tas og hva som er grunnlaget for dem. Vi mener faglærer har et helt konkret ansvar overfor studentene i å kommunisere hvordan smittevern skal ivaretas under eksamen, understreker hun.

- Kritikkverdig

Om lag halvparten av ingeniør- og teknologistudentene ved NTNU Trondheim svarer i en undersøkelse at de vil møte opp til eksamen med symptomer. Undersøkelsen er altså foretatt av NITO Studentene i perioden 23/10 til 27/10. De fikk 714 svar. Videre svarer over 60 prosent at de er bekymret for å bli smittet ved gjennomføring av eksamen.

- Dette er bekymringsfullt, men forståelig siden studentene ikke har fått noe informasjon om hvilke rammer som foreligger for en fysisk eksamen. De vet ikke hva de skal gjøre på eksamensdagen hvis de våkner opp og har sår hals, sier leder Silje Skyttern.

Hun peker på at usikkerheten er stor: Skal de ta hjemmeeksamen, får de ta eksamen på nyåret, må de vente til sommeren, eller vente til neste ordinære eksamen?

- NTNU har ikke gitt studentene god nok informasjon og mange er redd for å havne i karantene rett før jul slik at de ikke får reist hjem på juleferie, sier Skyttern.

I undersøkelsen kommer det også fram at halvparten av studentene som har svart, oppgir at de skal ha minst to fysiske eksamener denne høsten. 22 prosent vet ennå ikke hvordan vurderingsformen blir.

Skyttern mener all usikkerheten vitner om dårlig planlegging.

- Det er kritikkverdig at det én måned før eksamen diskuteres rammene for fysisk eksamen og hvordan dette skal gjennomføres dette semesteret. Dette burde vært planlagt lenger før og avklart i god tid før semesterstart i høst.

- Burde alle hatt digital hjemmeeksamen slik situasjonen er?

- Vi mener det viktigste er å ivareta studentenes behov. Både at de trenger en karakter på vitnemålet sitt samtidig som de ikke skal tvinges til å gjennomføre fysisk eksamen hvis det er risiko for at de havner i karantene rett før jul. At dette fortsatt er en uavklart situasjon, er et stort psykisk press på studentene, som allerede har hatt et tøft semester, sier lederen for NITO Studentene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.