Studentundersøkelse:

Verre enn i februar, bedre enn i april

Det er verre nå enn før korona, men bedre enn i slutten av mars. Det er konklusjonen i Sits nye spørreundersøkelse.

Selv om fadderne gjorde sitt for å gi de nyankomne studentene en best mulig start på studietiden viser en undersøkelse gjennomført av Sit at stadig flere sliter med store psykiske symptomplager.
Selv om fadderne gjorde sitt for å gi de nyankomne studentene en best mulig start på studietiden viser en undersøkelse gjennomført av Sit at stadig flere sliter med store psykiske symptomplager.
Publisert Sist oppdatert

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har i høst gjennomført en oppfølgende spørreundersøkelse om studenters situasjon under pandemien.

- Vi ser at studentene fremdeles opplever den nye hverdagen som utfordrende og over halvparten av dem kjenner på en forverret stressfølelse, forteller Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit i en pressemelding.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Bedre og verre

Undersøkelsen følger opp Sits undersøkelse fra månedsskiftet mars/april. Den nye undersøkelsen viser en økning i andelen studenter som opplever at livet har blitt mer krevende etter pandemiens inntog, sammenlignet med vårens resultat.

Samtidig svarer flesteparten av studentene at livet er bedre nå enn i perioden rett etter at de første korona-restriksjonene ble innført i mars. Samtidig rapporteres det også at konsentrasjon og effektivitet i studiene er verre sammenlignet med tiden før korona.

- Lysglimtet er at studentene i stor grad opplever at livet har blitt bedre siden månedsskiftet mars/april, men vi ser også at åtte prosent av studentene opplever situasjonen som svært krevende. Det er over 3000 studenter, og vi ser at det er særlig studenter med store psykiske symptomplager som sliter, sier Kvam.

Flere sliter psykisk

Blant resultatene som trekkes frem er nettopp en økning fra 12 til 15 prosent i andelen studenter som rapporterer store psykiske symptomplager.

- Det bekymrer meg. En økning på tre prosent høres kanskje lite ut, men det utgjør godt over 1000 unge mennesker, sier Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester i Sit, i pressemeldingen.

Når det gjelder økonomisk stress som følge av pandemien, meldes det om at hver femte student fremdeles har en forverret økonomisk situasjon, mens rundt to tredjedeler opplever sin egen økonomi som balansert eller romslig.

Powered by Labrador CMS