Kommentar:

NTNUs klossete kommunikasjon

Fredag kunne UA skrevet en oppbyggelig historie om noe som har gått bra ved NTNU. Slik ble det ikke.

Denne gjengen kunne behøvd en god nyhet: Fra venstre Svein Richard Brandtzæg, Nina Refseth, Aksel Tjora, Adrian Heyerdahl og Thomas Ferstad under torsdagens styremøte, og trøbbelinstituttet IHS sto på dagsordenen.
Denne gjengen kunne behøvd en god nyhet: Fra venstre Svein Richard Brandtzæg, Nina Refseth, Aksel Tjora, Adrian Heyerdahl og Thomas Ferstad under torsdagens styremøte, og trøbbelinstituttet IHS sto på dagsordenen.
Publisert Sist oppdatert
Redaktør i Universitetsavisa, Tore Oksholen.
Redaktør i Universitetsavisa, Tore Oksholen.

Uka vi har lagt bak oss var ingen god uke for NTNUs omdømme. Den sønderrivende konflikten ved Institutt for historiske studier har utvilsomt påvirket folks syn på landets største universitet, og da i første rekke ledelsens manglende evne til å ordne opp i problemene på et langt tidligere tidspunkt.

Selv om universitetets styre gjennomførte en reflektert og nyansert samtale under styrelederens myndige ledelse, var det ikke til å komme bort fra at styret hadde fått en sak på bordet man ikke burde fått – en sak med bare dårlige alternative valgmuligheter.

At styreleder Svein Richard Brandtzæg på tampen av dette møtepunktet fant det nødvendig å gå til det oppsiktsvekkende skritt å refse ledelsen for åpen mikrofon, tjener til å understreke dette faktum.

Dermed kunne man tenke seg at da NTNUs kommunikasjonsavdeling mer eller mindre tilfeldig satt på en genuin god nyhet om universitetet, at man benyttet anledningen til å løfte den fram. Det er ikke min oppgave som ansvarlig redaktør for ei avis som fortrinnsvis skal fungere som vaktbikkje for NTNU, å gi kommunikatørene råd om hvordan de best gjør jobben sin: Likevel.

Når man sitter på en undersøkelse som ifølge stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø viser at NTNU gjør det best av norske universiteter på omdømme – da må det vel bare være å få det ut fort som bare det?

Vi i UA tenkte på fredagen at, nå som vi har skrevet så mye om alt som er trist og leit ved NTNU, kunne det passe å gå helga i møte med publisering av noe som er bra når det gjelder universitetets omdømme.

Men det vil ikke NTNUs kommunikasjonsavdeling.

Der har man åpenbart gjort en avtale med et konkurrerende medium om enerett til publisering, ifølge Kaarø. I skrivende stund, lørdag ettermiddag, har vi ikke sett noe til en slik sak.

En kommentar til det med enerett: At offentlig finansierte institusjoner inngår slike avtaler er generelt en uting. I dette tilfeller får vi dessuten demonstrert en manglende selvtillit på egen institusjons vegne: Man synes overbevist om at eksklusivitet er nødvendig for å få behørig omtale. Alternativet var at man stolte på at saken er god nok i seg selv.

Dette er på alle vis en klossete mediehåndtering fra NTNUs side. Det var vel presis det NTNU ikke behøvde akkurat nå.