Akademikerne følger etter de andre og bryter lønnsforhandlingene med staten

Torsdag brøt LO Stat, Unio og YS Stat forhandlingene.

Kari Tønnessen Nordli er forhandlingsleder i Akademikerne stat.
Publisert

Akademikerne følger etter de andre forbundene og bryter lønnsforhandlingene med staten. Dermed går hele statsoppgjøret videre til Riksmekleren.

– Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Akademikernes krav i lønnsoppgjøret er en klar reallønnsvekst, det vil si at rammen for oppgjøret er større enn prisveksten i år.

– Lønnsgapet mellom privat sektor og staten er stort og økte i fjor, sier Nordli.

LO Stat, Unio og YS Stat brøt torsdag

Lønnsforhandlingene i staten startet mandag. Oppgjøret omfatter nærmere 170.000 statsansatte.

Torsdag brøt LO Stat, Unio og YS Stat forhandlingene, to dager før fristen gikk ut natt til 1. mai.

– Statens tilbud hadde en fordelingsprofil som ikke ville gjøre noe med ulikhetene opparbeidet gjennom år. Det kunne vi rett og slett ikke akseptere, uttalte leder i LO Stat Egil André Aas.

Hovedårsaken til bruddet er at staten ikke vil gå utover rammen som er forhandlet fram for frontfaget. LO og NHO har blitt enige om en ramme for oppgjøret på 2,7 prosent, så vidt under anslått prisøkning på 2,8 prosent, noe som betyr en svak reallønnsnedgang.

– Viktig å respektere rammen

– For staten er det viktig å holde seg til frontfagsrammen, som er på 2,7 prosents årslønnsvekst. Det er viktig å respektere frontfagsmodellen, fordi den bidrar til å sikre norsk konkurranseevne og arbeidsplasser, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Meklingen blir 25. og 26. mai. Dersom partene ikke blir enige der, kan det bli streik fra slutten av mai.

Ikke siden 1995 har offentlig ansatte gått til streik i et mellomoppgjør.

I fjor fikk ansatte i offentlig sektor en lønnsøkning på drøyt 1,7 prosent, noe som også var rammen i frontfaget. Privat sektor endte imidlertid med en økning på 2,2 prosent i snitt, noe som gjør at mange offentlig ansatte føler seg forbigått.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.