Styret vil arkivere sine møter

Framover vil man kunne søke innsyn i styrets møter, men det publiseres ikke offentlig.

Bente Stallknecht lurte på om opptakene ikke like gjerne kan publiseres offentlig, om man uansett kan søke om innsyn i dem.
Bente Stallknecht lurte på om opptakene ikke like gjerne kan publiseres offentlig, om man uansett kan søke om innsyn i dem.
Publisert Sist oppdatert

I fjor besluttet NTNU-styret at man burde strømme møtene sine også etter koronapandemien tvang styremedlemmene til å delta digitalt. På styremøte 10.03 vedtok styret at de nå også vil at opptakene skal arkiveres.

Fakta

Dette vedtok NTNU-styret

1. Styret ber rektor sørge for at det gjøres opptak fra styremøtene som arkiveres for ettertiden.

2. Opptakene publiseres ikke av NTNU. Styret ber rektor sørge for at praksis med å ikke publisere opptak for allmenheten tas opp til ny vurdering senest om to år.

- Tanken var vel at når man bruker så store ressurser på å ta opptak burde også arkiveres. Det betyr ikke at det publiseres offentlig. Men alle som søker vil få innsyn til en tidsavgrenset periode, sa Anne Borg under møtet.

Styreleder Remi Eriksen presiserte at det vil gjøres en vurdering for sensitive data før det arkiveres. Dette, i tillegg til å behandle innsynsforespørsler vil medføre merarbeid for NTNU og kreve ekstra ressurser.

Da dette ble drøftet tidligere ønsket styret ikke at man skulle publisere opptakene åpent. Styrerepresentant Bente Stallknecht stilte spørsmål ved hvor stor forskjellen egentlig er mellom arkviering og publisering.

- Hvor stor forskjell er det egentlig mellom å publisere og at man kan søke innsyn? Bortsett fra at det krever litt mer. Dette er jo offentlige møter, når det ikke er lukket, så jeg tenker det ikke burde ikke være noe sensetiv informasjon uansett, sa hun.