Vil etablere forskningssenter for biomangfold og bærekraft

Over 130 personer møtte opp for å diskutere det nye forskningssenteret, som skal hete Gjærevollsenteret.

Stor interesse for å få etablert Gjærevollsenteret da NTNU og Nina innkalte til konferanse tirsdag.
Publisert Sist oppdatert

NTNU ønsker å opprette Gjærevollsenteret i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, Nina. På denne måten ønsker de å samle og styrke forskningskreftene innen naturmangfold og bærekraft, heter det i ei pressemelding fra NTNU.

Senteret er oppkalt etter botanikeren Olav Gjærevoll (1916-94). Han var ansatt som konservator ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs museum og hadde også ei professorstilling ved Norges lærerhøgskole. Ifølge Wikipedia arbeidet han som botaniker mest med planter til fjells og i arktiske strøk. Gjærevoll ga ut over 130 vitenskapelige avhandlinger i botanikk.

Han var også politiker for Arbeiderpartiet og ble utnevnt til Norges første miljøvernminister.

I går inviterte NTNU og Nina til en konferanse og arbeidsverksted for å diskutere det nye forskningssenteret. Ansatte fra 9 ulike universitet deltok.

– Løser vi naturkrisen, kan vi også løse klimakrisen. Men for å gjøre dette kreves kunnskap. Der har vi nå et enormt potensial i å benytte den unike kompetansen som finnes på tvers av de ulike fagdisiplinene her i Trondheim, sier Bernt-Erik Sæther, direktør for Senter for biodiversitetsdynamikk ved NTNU i pressemeldinga.

Sæther registrerte at det var et tydelig ønske om at Gjærevollsenteret skal bli en fysisk institutsjon, som satser på samarbeid på tvers av fagmiljø, og som skaper nasjonale og internasjonale forskningsforbindelser.

- I tillegg nevnte flere av dagens lyntalere at timinga for å etablere et slikt senter, knapt kunne vært bedre. Og der sier jeg meg helt enig.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.