Folkemøte om campus: - Man kan ikke bygge så mye som en garasje uten konflikt i Trondheim

Forholdet til byen i campusprosjektet var i fokus da NTNU møtte både politikere og befolkning på Studentersamfundet.

Statsbygg viste fram en nylig oppdatert modell av Campusprosjektet, men den er langt fra endelig.
Statsbygg viste fram en nylig oppdatert modell av Campusprosjektet, men den er langt fra endelig.
Publisert Sist oppdatert

Mandag kveld var det folkemøte om campusprosjektet på Studentersamfundet i Trondheim. Der kunne Statsbygg vise fram de siste skissene for campusprosjektet i Storsalen og tilskuere kunne se på og komme med innspill.

- Jeg har fortsatt ikke hele oversikten. Det er så mange brikker og det er mye som har vært diskutert. Jeg kan love at det her kommer til å påvirke deg som student. Hva skjer med byutviklingen når dragvollinger vil bo i sentrum? Jeg må si jeg føler meg liten når jeg ser modellen her, sa Samfundet-leder Fredrik Akre for å introdusere møtet.

Han åpnet møtet sammen med rektor Anne Borg og direktør for campusutvikling Merete Kvidal.

- Vi har regnet på det fem ganger og det er faktisk samfunnsøkonomisk lønsomt å bruke nesten 12 milliarder kroner på dette prosjektet, sa Kvidal.

Panelsamtalen fokuserte på forholdet til byen.
Panelsamtalen fokuserte på forholdet til byen.

Campus blir egen bydel

Det var også lagt opp til en panelsamtale ledet av Adressas Roy Tommy Bråten, med Høyres Ingrid Skjøtskift, Aps Jørn Arve Flått, Venstres Trond Åm, kommentator i Adressa, Trygve Lundemo, dekan Monica Rolfsen og student Nina Salvesen.

Hovedsakelig gikk diskusjonen på hvordan universitetet skal knyttes til midtbyen.

- Da NTH ble etablert i 1910 var det noe av det viktigste som har skjedd i Trondheim. NTH og senere NTNU har frembrakt forskere i verdensklasse og vi har blitt studentby nummer en. Nå gjør vi noe som er nesten like viktig. Vi skal skape fagmiljø og legge til rette for studenter, men universitetet skal også samhandle med byen. Vi skal få brakt inn næringslivet og legge til rette for innbyggerne, sa Aps Flått.

Her kunne hans politiske motstander Skjøtskift i stor grad si seg enig.

- Utfordringen er hvordan det integrerer med byen. Det blir på en måte en egen bydel og bør være et sted som folk oppsøker selv om de ikke er student. Da tenker jeg ikke bare på kafeer og kiosker. Men det er et sted for forskning og utvikling der hele byen kan ta del. Her må kommunen ta ansvar og det er spesielt viktig å utfordre NTNU på disse punktene, sa hun.

De mest oppdaterte tegningene kunne også sees på mandag.
De mest oppdaterte tegningene kunne også sees på mandag.

Ikke gitt at det blir fantastisk fordi man bygger masse bygninger

Mye av den samme visjonen hadde også dekan Rolfsen, som sa at den løsningen man får nå, hvor man bygger ut mot byen heller enn mot Lerkendal og Sluppen er en god løsning også for NTNU, selv om det nok hadde vært billigere. Der det først var mange positive visjoner kom Åm med en noe mer avmålt respons.

- Den mest åpenbare konsekvensen er at man får masse folk i nærheten av Gløshaugen og det er positivt at man bygger mot byen. Men så er det ikke gitt at masse folk gjør byen bedre. Har gjensidig interesse i å gjøre byen bedre. Det kommer til og bli en del vanskelige slag og det vil dukke opp nye slag underveis. Det er ikke gitt at Elgeseter blir et fantastisk område bare fordi man plasserer masse bygninger der. Det blir for eksempel en diskusjon hvor studentene skal bo, når enda flere vil flytte mot Midtbyen, sa Åm, som også tidligere har vært svært aktiv i debatten om bråk på Møllenberg.

Adressas Lundemo kunne si seg enig i at det fortsatt vil være mange konflikter som ikke enda er løst som vil komme opp de neste årene campus bygges, og utbroderte:.

- Glem hele dritten, skrev en mann. Det var fordi UA meldte at bare tretti prosent får enkeltpersonkontor. Glem nå det, sier jeg, dette er et kjempeprosjekt. Jeg var skeptisk til at NTNU skulle bygge bort fra byen, da det først var snakk om Sluppen, men det er positivt at de bygger mot byen.

Studenter, ansatte og generelle interessenter hadde tatt turen for å titte på tingenes tilstand.
Studenter, ansatte og generelle interessenter hadde tatt turen for å titte på tingenes tilstand.

- Studenters meninger etterspørres ikke nok

Dette understreket også Skjøtskift igjen.

- Vi må pass på at det ikke glir sørover mot Sluppen. Med all respekt til Sluppen, så er det ikke Campus Sluppen som skal bygges.Det kommer flere nabokrangler. Det går ikke an å bygge så stort uten litt konflikt.Man kan ikke bygge en garasje i Trondhem uten konflikt. Så er det viktig at selv om det kommer med litt utfordringer å skulle bygge mot byen, er det ikke nå mulig for NTNU å si at de ikke vil. Her skal vi komme til en enighet og kommunen må nok svelge kameler, men det må NTNU også. Det har de også allerede gjort, sa Skjøtskift.

For Nina Salvesen, som representerte studentene, var det viktig å påpeke at det er viktig at NTNU skal ha et fullgodt tilbud for studentene underveis i byggeperioden også og poengterte at flere studenter ville ta hele grader kun gjennom byggeperioden. Så avsluttet hun med et spørsmål ved hvor flinke NTNU har vært til å hente inn studentstemmene.

- Blir studentene hørt godt nok? Det er viktig at man aktivt etterspør meningene til studenter ved NTNU. Sånn det har vært til nå har det ofte vært noe engasjerte studenter må ta initiativ til selv. Vi har representanter som har tydelige tanker om hva de ønsker seg og de burde inkluderes mer aktivt, sa Salvesen.