Koronakrisen:

Ansatte med kroniske lidelser skal holde seg hjemme

- Vi er forberedt på det verste, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Strengere tiltak vurderes fortløpende.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby under onsdagens beredskapsmøte om Koronakrisen.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby under onsdagens beredskapsmøte om Koronakrisen.
Publisert Sist oppdatert

( Saken er sist oppdatert 14.30 med intervju med Sven Erik Gisvold)

Beredskapsgruppen ved NTNU satt i møte onsdag morgen. Blant tiltakene man har besluttet iverksatt er å avlyse forelesninger med mer enn 500 deltakere, samt å pålegge ansatte i risikogrupper, som personer med kroniske lidelser, hjemmekontor. Først skal man varsle nærmeste leder. Når det gjelder definisjon på risikogruppe, fins det på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Også andre ansatte oppfordres til å vurdere bruk av hjemmekontor, så lenge det ikke går ut over kjernevirksomheten eller kommer i konflikt med nødvendige funksjoner. Munkeby understreker at det må skje i dialog med egen leder.

Organisasjonsdirektøren understreker at eventuelle ytterligere restriksjoner i NTNUS faglige virksomhet vurderes fortløpende.

- Neste møte i beredskapsgruppen er satt til i morgen tidlig, vi følger situasjonen kontinuerlig, sier hun.

Forberedt på det verste

Munkeby understreker at NTNU-ledelsen har en «worst case»-tilnærming.

- Vi vil være forberedt på det verste. Derfor har vi kjørt med noe strengere bestemmelser enn de vi har fått fra Folkehelseinstituttet.

- Har dere etablert kriterier for når dere eventuelt går til mer drastiske tiltak, som å avlyse alle forelesninger og vier å stenge hele universitetet?

- Tiltak vurderes fortløpende. Kriterier er ikke satt, men vi må hele tida evaluere egen situasjon i relasjon til omgivelsene. Vi benytter oss av faglig ekspertise både internt og eksternt, sier hun.

LES OGSÅ: UiO avlyser alle forelesninger med mer enn 100 deltakere

- Det har vært ytret til dels hard kritikk mot myndighetene for mangelfulle tiltak for å møte smitten. Man mener universitetene burde blitt stengt nå. Forstår du at noen opplever det som uansvarlig av NTNU å ikke gå til full nedstenging?

- Vi følger dette tett, og jeg kan forsikre om at alle tiltak blir vurdert fortløpende, sier organisajonsdirektør Ida Munkeby.

LES OGSÅ: Disse studentene må holde seg hjemme

LES OGSÅ: Student ved UiB har fått påvist korona

LES OGSÅ: UiO avlyser forelesninger

Sosiale arrangement avlyses

NTNUs beredskapsgruppe har vedtatt følgende tiltak gjeldende fra onsdag:

Hvis en student eller ansatt har vært i kontakt med noen som har påvist korona-smitte og studenten/ansatte selv har symptomer så må enheten/emnet/relevant studieprogram/praksis stenges.

Den eller de som har vært i direkte kontakt med personer som kan ha, eller hvor det er påvist korona-smitte, men ikke selv har symptomer, skal gå i karantene (14 dager).

Sosiale arrangementer av ikke-faglig karakter i NTNUs lokaler avlyses, inntil annet blir bestemt. Studentsamskipnaden avgjør i løpet av dagen hva som skal skje med aktiviteter i deres lokaler som treningssentre, kantiner etc.

Alle forelesninger med 500 eller flere deltagere avlyses, eller utsettes. For alle forelesninger med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring, i samsvar med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Behov for ytterligere innskrenkninger i undervisningen vurderes fortløpende.

Ansatte i risikogrupper skal benytte hjemmekontor, etter samråd med nærmeste leder.

Hjemmekontor for øvrige ansatte kan vurderes i samarbeid med nærmeste leder, så lenge det ikke går ut over NTNUs kjernevirksomhet», ref. råd fra Folkehelseinstituttet.

NTNU iverksetter ekstra hygienetiltak på campusene. Alle ansatte og studenter oppfordres samtidig om å følge smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet.

Det settes lokal og stedlig beredskap på alle fakulteter og på campusene i Gjøvik og Ålesund.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Medisinprofessor: Stengning nå er for dratisk

- Å unngå større ansamlinger av mennesker er det viktige nå. Å avlyse de største forelesningene er et riktig tiltak. Mindre samlinger, som i regi av PBL (problembasert læring), mener jeg bør tillates foreløpig, sier Sven Erik Gisvold til Universitetsavisa.

Gisvold er spesialist i anestesiologi og professor emeritus ved NTNU. Han signerte en ytring i VG nylig sammen med Mads Gilbert og Even Holt, hvor man etterlyste tydelig tale og trygg ledelse fra norske myndigheter i møtet med koronasmitten.

Gisvold mener tiltakene NTNU kommer med i dag onsdag er godt anpasset situasjonen akkurat nå.

- I ytringen oppfordrer dere myndighetene blant annet til å vurdere å stenge universitetene. Burde NTNU blitt stengt nå?

- Jeg mener det er å ta for hardt i foreløpig. Det fins en rekke tiltak man kan treffe før man går så drastisk til verks. Jeg går ut fra at ansatte oppfordres til å jobbe hjemme der det er mulig, til fleksibel arbeidstid, til at ikke alle tar bussen samtidig. Slike ting.

- Hva skal til for at man bør vurdere å stenge universitetet?

- Det må være om man erfarer mer omfattende smitte blant nordmenn, hvor man ikke aner hvor smitten kommer fra. Det vil være alvorlig.

Fatal mangel på sykehussenger

Etter Gisvolds oppfatning er mest alvorlige i situasjonen som har oppstått i møtet med koronapandemien som er i emning, den fatale mangelen på ledige sykehussenger.

- Ledig sengekapasitet har vært systematisk nedbygd over lang tid, med den konsekvens t Norge i dag står uten en eneste ledig sykehusseng, sier medisinprofessoren.

Ut fra hva man vet så langt om korona, blir bare et lite mindretall alvorlig syke.

-Men blant dem som blir alvorlig syk, er dødeligheten svært høy, opp til femti prosent. Da er det av største betydning at man har nødvendig sengekapasitet, sier Sven Erik Gisvold.

Dette gjør det av sær.ig betydning at unge mennesker, som universitetsstudenter, opptrer solidarisk, framholder Gisvold.

- Selv om man ikke nærer særlig bekymring for egen helse om man skulle bli smittet, må man tenke på mennesker omkring seg som man risikerer å smitte, som er utsatt for langt større risiko. Her påhviler det de unge å opptre solidarisk, sier Sven Erik Gisvold.

Powered by Labrador CMS