Han kommer med 11,6 milliarder

Regjeringen bevilger 11,6 milliarder kroner til campussamling ved NTNU. Bevilgingen kommer samlet, kunne statråd Henrik Asheim fortelle, stående på trappa til Hovedbygget mandag formiddag.

Under bygging. Kledelig flankert av bygningsstativer hilser forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på NTNU-rektor Anne Borg mandag formiddag. Noen minutter senere annonserer statsråden at Regjeringen bevilger 11, 6 milliarder kroner til campussamling.
Publisert Sist oppdatert

Dermed er NTNU sikret midler til å sette i gang. Intensjonen er at det er penger nok til 92 000 kvadratmeter nye universitetsbygg og 45 000 kvm ombygging.

- Nå blir det ingen flere omkamper, sa Asheim så.

- Dette gjøres ikke trinnvis, men som én, samlet investeringsløsning.

Nå er det bare å sette i gang, sa ministeren for forskning og høyere utdanning.

- Fantastisk

- Dette er bare helt fantastiske nyheter, var Borgs umiddelbare kommentar.

I likhet med Asheim fremhevet rektoren den store fordelen det er at man slipper å måtte kjempe for penger til hvert enkelt byggetrinn.

- Disse trinnene henger så tett sammen at en trinnvis utbygging ikke ville fungert for dette prosjektet. Så dette er en jubeldag for oss, det må jeg bare si.

LES OGSÅ: Trolig ikke campussamling før 2030

LES OGSÅ: Millioner til Ocean space og campus

Flertall

Asheim hadde selskap av lokale representanter for det borgerlige flertallet på Stortinget. Særlig framsnakket han FrPs Sivert Bjørntstad som pådriver for bevilgninger til campusprosjektet.

- Dette er noe vi på borgerlig side står samlet rundt, slo Asheim fast.

På spørsmål om han kjenner seg trygg på at Regjeringen har flertall i Stortinget for denne beslutningen svarte han bekreftende.

Bjørnstad la til:

- Dette tror jeg nok ikke blir forhandlet bort.

Dermed blir dette noe framtidige regjeringer er forpliktet til å følge opp.

- Asheim, hva forventer dere å få igjen for pengene?

- Når vi legger dette fram som en samlet bevilgning, gir det mulighet til å tenke helhetlig prosjekt. Trondheim er i ferd med å bli et Norges Silicon Valley, svarte statsråden, og viste blant annet til det planlaget Ocean Space Center, og andre forskningsinstitusjoner i regionen.

Godt nytt for Humsam?

- Anne Borg, på hvilken måte vil NTNU-befolkningen tidlig merke effektene av en slik samlet bevilgning?

- Det er på et overordnet plan vi ser de store fordelene, mend at vi kan planlegge samlet og langsiktig, svarte rektoren, og viste til behovet for å trekke inn Dragvoll-miljøene i den videre prosjekteringen av samlet campus.

- Er denne rammebevilgningen godt nytt for Humsam (de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene)?

- Ja. Og det er godt nytt for NTNU, svarte Anne Borg.

- Hurra!

- Jeg skulle ønske at jeg startet som student nå, sa Studenttingsleder Åste Hagerup da Asheim og Borg vinket henne fram fra bakre rekke hvor hun overvar den improviserte pressekonferansen.

- Denne bevilgningen og de mulighetene som den gir til en overordnet planlegging er noe som definitivt vil komme framtidas studenter til gode, kommenterte studentlederen.

Også fylkesordfører Tore O Sandvik slår fast at dette er en jubeldag, ikke bare for NTNU men for byen og regionen.

« Studentene ved NTNU utdannes ikke bare for Trondheim eller Trøndelag, men for både Norge, Europa og verden. Vitenskapsfolkene og laboratoriene ved NTNU gir verden kunnskap og teknologi vi trenger innen flere av de største utfordringene vi står ovenfor. Framtida skapes i Trondheim, derfor dette en viktig avklaring», sier Sandvik i en pressemelding som har fått tittelen «HURRA!!»

Borgerlig glede. God stemning da Sivert Bjørnstad (FrP), Jon Gunnes (V) og Henrik Asheim snakket om hva man kan få for 11,6 milliarder. Rektor Anne Borg delte gleden.