Statsbudsjettet:

Foreslår å bevilge 585 millioner til oppfølging av langtidsplanen

Foreslår 585 millioner til oppfølging av langtidsplan. I tillegg bevilges 161 millioner til utbedring av bygningsmasse og 40 millioner til forprosjektering av nytt NTNU-campus.
Statsråd Iselin Nybø (i midten) besøkte tidligere i høst Trondheim for å gi gladmeldingen om penger til Elgesetergate 10. I statsbudsjettet for 2020 foreslår hun, og regjeringen, at det skal bevilges 40 millioner kroner til forprosjektering av NTNUs campusprosjekt, i tillegg til en videreføring av 10 millioner kroner årlig til arbeidet med prosjektet. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Statsråd Iselin Nybø (i midten) besøkte tidligere i høst Trondheim for å gi gladmeldingen om penger til Elgesetergate 10. I statsbudsjettet for 2020 foreslår hun, og regjeringen, at det skal bevilges 40 millioner kroner til forprosjektering av NTNUs campusprosjekt, i tillegg til en videreføring av 10 millioner kroner årlig til arbeidet med prosjektet.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 å øke tildelingene til forskning og høyere utdanning med 585 millioner kroner for å følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

315 millioner går til langtidsplanens tre opptrappingsplaner «Teknologiløft», «FoU for fornying og omstilling i næringslivet» og «Kvalitet i høyere utdanning».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Dette er endringene i revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning

250 nye studieplasser

Over Kunnskapsdepartementets budsjett fordeles midlene til oppfølgingen av langtidsplanen slik:

43 millioner kroner til grunnleggende IKT-forskning for digital tranformasjon.

20 millioner kroner til FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet.

55 millioner kroner til kvalitetsprogrammet til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

30 millioner kroner til forskertalent for fagmiljø av fremstående kvalitet.

15 millioner kroner til polarforsking.

12 millioner kroner til styrking av Kavliinstituttet for nevrovitenskap ved NTNU.

Videre foreslår regjeringen å øke antallet studieplasser med rundt 250, til en prislapp på elleve millioner kroner. Regjeringen foreslår ogå 208 millioner kroner til å videreføre og trappe opp antall studieplasser som Stortinget har gitt midler til i perioden 2014 til 2019.

LES OGSÅ: Lover tolv millioner kroner ekstra i året til Moserne

161 millioner til utbedring av UH-bygg

Som tidligere omtalt foreslår regjeringen også å bevilge 35 millioner kroner i oppstartsmidler til Viktingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo. Disse midlene kommer over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I budsjettforslaget skriver regjeringen at dette prosjektet har en samlet kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2025.

Videre foreslås det å bevilge 161 millioner kroner til oppgradering og utvikling av læringsareal og bygg i UH-sektoren. I tillegg til dette foreslår regjeringen å bevilge 40 millioner kroner til forprosjekteringen av nytt campus over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Dette kommer i tillegg til en videreføring av 10 millioner kroner til arbeidet med campusprosjektet.

Studentenes gladsak i årets budsjett er at Regjeringen foreslår tilskudd til bygging av 2200 nye studentboliger i 2020. Samtidig foreslår ikke regjeringen å reversere endringene av konverteringsordningen som de kom med i 2019-budsjettet.

LES OGSÅ: Foreslår krav til fullført grad for å få omgjort deler av lånet til stipend
LES OGSÅ: Ekspertgruppen gjorde ingen egne utredninger om ny konverteringsordning

Lære hele livet

Det foreslås også å øke bevilgningene til Kompetanseprogrammet med 30 millioner kroner for å opprette et nytt program for livslang læring som skal forvaltes av Kompetanse Norge. Halvparten av midlene skal gå til å styrke bransjeprogram rettet mot bransjer som er særlig utsatt for omstilling. Totalt blir bevilgningen til Kompetanseprogrammet 97 millioner kroner i 2020, dersom regjeringes forslag til statsbudsjett blir vedtatt.

For å få flere til å fylle på kompetansen gjennom hele livet foreslår departementet også en økning på 41 millioner kroner til Lånekassen som skal gå til endringer i utdanningsstøtten som vil gjøre det enklere å kombinere utdanning og opplæring med arbeid.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.