Foreslår egen finansiering for utsatte humaniorafag

Ekspertgruppe mener det er behov for en særfinansieringsordning for utsatte humaniorafag.
Ekspertgruppen ble ledet av professor Einar Lie. Her avbildet under et fakultetsstyremøte ved Det humanistisike fakultet ved NTNU. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Ekspertgruppen ble ledet av professor Einar Lie. Her avbildet under et fakultetsstyremøte ved Det humanistisike fakultet ved NTNU.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

For å sikre at norske universiteter og høyskoler dekker landets kunnskapsbehov, har regjeringen bedt en ekspertgruppe utrede muligheten for en særfinansiering av humaniorafag som det kan påvises et samfunnsmessig behov for.

- Hvordan vi best ivaretar samfunnets behov for fagkunnskap om språk, historie, kunst og kultur har skapt mye engasjement. Jeg tror denne rapporten vil interessere mange, derfor sender vi den nå ut på høring, sier statsråd Iselin Nybø i en pressemelding fra regjeringen.

Der skriver de at det er opp til hvert enkelt universitet og høyskole å opprette og legge ned fag og dimensjonere fagtilbudet, og at det er vanskelig å opprettholde fagmiljø og studietilbud gjennom den ordinære finansieringen når få studenter søker seg inn. Det er dette problemet de nå vil til livs gjennom utredningen av særfinansiering.

Ekspertgruppen som er ledet av professor Einar Lie har jobbet med rapporten siden 2018, og rapporten er en oppfølging av Humaniorameldingen. Gruppen ble satt til å finne ut hva som kan føre til at et fag ble utsatt og vurdert nedlagt, hva som skal til for å opprettholde mindre fag over tid, hvilke samfunnsbehov som eventuelt kan legitimere særfinansiering og hvilke alternative løsninger for slik særfinansiering som bør trekkes frem.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Utsatte fag på nasjonalt nivå

Utvalgets konklusjon er at det er et behov for en beredskapsløsning som i gitte situasjoner kan rettes mot fag som er nedleggingstruet på nasjonalt nivå, er et tilbud på masternivå og gjelder fag som fyller nærmere bestemte samfunnsbehov.

Ekspertgruppen trekker blant annet frem behov som følger av lovbaserte krav og folkerettslige forpliktelser, slik som samisk, kulturminner og stedsnavn, og av skoleverkets behov for humanistisk kompetanse.

Ifølge pressemeldingen er det etter ekspertgruppens vurdering ingen fag som per i dag er nedleggingstruet som går innenfor definisjonene rapporten legger til grunn, og løsningen er derfor tenkt som en løsning på en mulig fremtidig situasjon.

Høsten 2017 vedtok Det humanistiske fakultet å legge ned bachelor og master i fonetikk. NTNU hadde da et nasjonalt ansvar for å utdanne fonetikere.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Grunnstoffene som forandret verden

Forskning på grunnstoffene har vært avgjørende for den kunnskapen vi har i dag.

Psykologtjenester:

Mener Ansa ikke har fulgt anbudsreglene

Onlinepsykologene sier Ansa ikke ville legge psykologtjenestene ut på anbud. Anders Petterød Halvorsen i Ansa mener imidlertid at de har fulgt reglene.

Kurses for å bli bedre veiledere for stipendiater

En økning i antallet doktorgradskandidater har ført til et økt behov for gode veiledere ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik.

Slik vil Sintef og NTNU påvirke EU

Sintefs og NTNUs øverste ledere har signert et brev til EU om hvilken forskning unionen bør satse på i årene som kommer. - Innspillene har til felles at de tar for seg de enorme transformasjoner vi står overfor, sier Alexandra Bech Gjørv. - Dette kommer til å bli lagt merke til, sier Anne Borg