Slik vil NTNU jobbe for å få bedre omdømme

NTNUs omdømme er et konkurransefortrinn for samarbeid og rekruttering av studenter og ansatte, og først og fremst et resultat av universitetets faglige arbeid, mener NTNU.
Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein i Studenttinget NTNU sier studentfrivilligheten er svært viktig for omdømmet, og mener det er den viktigste faktoren for at Trondheim har et rykte som landets beste studieby. Bildet er fra Ukerevyen 2019. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein i Studenttinget NTNU sier studentfrivilligheten er svært viktig for omdømmet, og mener det er den viktigste faktoren for at Trondheim har et rykte som landets beste studieby. Bildet er fra Ukerevyen 2019.  Foto: Helene Mariussen

Hvordan jobber NTNU med sitt omdømme? Spørsmålet ble stilt på et styremøte i oktober 2018. Nå skal NTNU-styret få svar.

I rektors notat til styret slås det klart fast: «Det er kjernevirksomheten til NTNU som påvirker omdømmet vårt mest.» Med dette menes høy kvalitet i utdanning, forskning, formidling og innovasjon, gode laboratorier og læringsarealer, godt studentmiljø og arbeidsmiljø, og at kandidatene får relevant arbeid.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Viktig for rekrutteringen

Omdømmet kan måles på mange måter. Én av dem er universitetsrangeringer. Der har NTNU hatt en fallende trend de siste årene. Ifølge rektor er det uklart hva rangeringene betyr for NTNU. Det er ingen entydige indikasjoner på at rangeringene påvirker søkertall eller mulighetene for forskningssamarbeid, står det i notatet. Videre pekes det på at alle universiteter av NTNUs størrelse, geografiske plassering og faglige profil vil ha utfordringer med å skille seg ut omdømmemessig i internasjonale undersøkelser.

Rektor viser videre til at NTNUs samfunnsoppdrag er å være en leverandør av kunnskap og kompetanse til samfunnet. NTNU kommer godt ut i norske omdømmeundersøkelser. I 2018 ble Trondheim kåret til Norges beste studieby i SHOT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse).

- Omdømmet er viktig for å få rekruttert både de beste studentene og de beste ansatte. Å ha de beste underviserne og dyktige fagfolk er utrolig viktig for undervisningskvaliteten og læringsmiljøet, sier leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein i Studenttinget NTNU.

Raustein sier studentfrivilligheten er svært viktig for omdømmet, og mener det er den viktigste faktoren for at Trondheim har et rykte som landets beste studieby. I notatet skriver rektor at NTNU vil prioritere å samarbeide med studentene. Raustein håper det innebærer fortsatt styrkning av studentfrivilligheten. Hun påpeker at studentfrivilligheten må støttes både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Mener NTNU bør slutte å betale for målinger

- Vi må jobbe godt med det vi jobber med, så kommer omdømmet etter det. Som en statlig forvaltningsinstitusjon har vi i hovedsak ansvar for å jobbe med kjerneoppgavene våre. Gjør vi god forskning vil det påvirke omdømmet positivt, mener sosiologiprofessor og medlem i NTNU-styret, Aksel Tjora.

Han er altså helt enig i at NTNU må fokusere på kjerneoppgavene, og mener universitetet kan slutte å bruke penger på omdømmemålinger.

- Det er helt irrelevant for oss å få vite hvem som er mest populære. Vi skal drive god forskning og undervisning, og kan godt bruke null kroner på slike målinger. Vi trenger heller ikke bruke penger på teite slagord og reklamekampanjer. Det vi trenger er mer kritisk blikk på NTNU fremfor fasadebygging. Vi burde slanke kommunikasjonsavdelingen og heller fore opp Universitetsavisa, sier Tjora.

Det er en rekke faktorer som spiller inn på omdømmet. NTNU har plukket ut sju prioriterte områder for omdømmearbeid fremover. Dette er brede felt og vil i hovedsak bety at omdømmearbeid ses i sammenheng med daglig drift og strategien styret møter i ulike saker, ifølge rektor.

Dette er NTNUs prioriteringer i arbeidet med omdømmet 2020-2021:

Prioritering av kjernevirksomheten:

NTNU har satt i gang et arbeid for å reformere 200 studieprogram. Dette gjøres gjennom de to prosjektene «Fremtidens teknologistudier» og «Fremtidens humsam-studier». Disse skal legge til rette for at NTNUs studieporteføljer i teknologi og humsam (humaniora og samfunnsvitenskap) er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover. Prosjektene beskrives som viktige for NTNUs omdømme og er en prioritering av kjernevirksomheten.

Studiemiljø:

NTNU vil prioritere å samarbeide med studentene, kommunene og andre partnere for å skape de beste studiestedene. Å være kjent for å ha et levende, godt og trygt studiemiljø beskrives som en særs viktig kapital NTNU har. Det vurderes som viktig å gi riktig og god informasjon om studietilbud i de kanalene som fremtidige studenter benytter, og NTNU vil prioritere å lage gode kampanjer for å rekruttere de beste og mest motiverte studentene.

Arbeidsmiljø:

Rektor skriver følgende om arbeidsmiljø i omdømmenotatet: «Alle ansatte ønsker å arbeide et sted der arbeidsmiljøet er godt, og ingen ønsker å la seg rekruttere til et dårlig arbeidsmiljø. Flere forhold påvirker ansattes oppfatning av arbeidsmiljøet, blant annet fravær av konflikter, gode muligheter for medbestemmelse og medvirkning, gode kolleger og god ledelse. NTNU vil fortsatt jobbe systematisk med å utvikle betingelsene for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.»

Strategiske samarbeid:

NTNU er i utgangspunktet åpne for samarbeid med alle som vil samarbeide med universitetet om utvikling av kunnskap, men ser at ulike samarbeid vil kunne påvirke deres omdømme. Et prioritert punkt i omdømmearbeidet er å blant annet ha høy etisk standard i denne sammenhengen. Videre vil NTNU utvikle og etablere strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner globalt. Dette gjelder også institusjoner de allerede har en tett relasjon med lokalt, spesielt SINTEF, ifølge notatet.

Formidling og deltakelse i samfunnsdebatten:

Formidling regnes som en av universitetets kjerneoppgaver. Skal kunnskapen som utvikles ved NTNU bidra til en bedre verden, må den gjøres kjent og tilgjengelig, ifølge notatet. For å styrke kvaliteten og legitimiteten til virksomheten skal NTNU bidra til åpen publisering, åpne data og åpne forsknings- og innovasjonsprosesser, mener rektor.

Åpenhet og tillit:

«Åpenhet bidrar til å skape tillit både internt og eksternt. Men vi må gjøre oss fortjent til tilliten, den er ferskvare», står det i notatet. NTNU står bak mange faglige konferanser i regi av fakultetene og instituttene. Disse beskrives som viktige for omdømmet. Utover fagkonferansene er NTNU arrangør av eller deltaker i en rekke arrangementer. Ocean Week, Technoport, Brussel-seminar, NTNUs vitenskapsfestival, Lerchendalkonferansen og Arendalsuka, nevnes som eksempel. NTNU vil systematisere arbeidet ytterligere «slik at arrangementene understøtter NTNUs virksomhet på en tydeligere strategisk måte».

NTNU Alumni:

NTNUs alumninettverk har 45 000 medlemmer over hele verden. Ifølge notatet fins det en rekke eksempler på at tidligere studenter har fungert som internasjonale døråpnere og bistått med finansiering av forskningsprosjekter. Det beskrives som strategisk viktig at tidligere studenter snakker positivt om NTNU og bidrar inn i universitetets aktivitet.

LES OGSÅ: NTNU utfordret alle og fikk styrket omdømmet
YTRING: Innspill til NTNUs styre om omdømme
YTRING: Derfor er NTNUs omdømme viktig
GJESTESKRIBENTEN: Når forskere tvinges til å være strategiske

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Disputerer om erfaringene med å sitte ni år i fengsel

Han satt over ni år i fengsel. 26. august disputerer Andreas Ribe-Nyhus med avhandlinga «Indre og ytre soning».

Syv av åtte fakultet har ikke planer om ekstra koronatiltak

Torsdag ble det kjent at et fakultet ved NTNU har innført innreisekarantene for ansatte. De øvrige fakultetene forholder seg foreløpig til NTNU og myndighetene sine retningslinjer.

At «tyskervitsen» ble en sak, er problematisk på mange måter

Når folkeskikk settes opp mot ytringsfrihet, ender vi med at bare ufarlige utsagn kan fremmes.

Anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Helsedirektoratet ønsker nå bruk av munnbind enkelte steder og i enkelte situasjoner.