Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.

Professor Kristian Steinnes har fått varsel om at han vil bli flyttet fra IHS. Dette har fått 12 kolleger ved instituttet til å reagere.
Professor Kristian Steinnes har fått varsel om at han vil bli flyttet fra IHS. Dette har fått 12 kolleger ved instituttet til å reagere.
Publisert Sist oppdatert

«Varselet om å tvangsflytte Steinnes gir næring til bekymring om illegitim maktbruk», skriver tolv fast vitenskapelig ansatte ved Institutt for historiske studier i et brev som er stilet til dekan ved Det humanistiske fakultet, Anne Kristine Børresen, med rektor Gunnar Bovim, personalsjef Arne Kr Hestnes og organisasjonsdirektør Ida Munkeby i kopifeltet.

De tolv brevskriverne, som omfatter blant annet professorene Håkon With Andersen, Ida Bull, Hans Otto Frøland og Maria Fritsche, reagerer på at professorkollega Kristian Steinnes mot sin vilje flyttes til et annet institutt ved NTNU, grunnet personalkonflikt med sin nærmeste leder, instituttleder Tore Einar Fagerland.

De øvrige åtte som har signert brevet er Roman Hankeln, Mats Ingulstad, Marek Jasinski, Ingar Kaldal, Pål Sandvik, Espen Storli, Aud Mikkelsen Tretvik og Staffan Wahlgren.

Fikk valg mellom to institutter

Etter hva Universitetsavisa erfarer ble Steinnes kalt inn på ledernes kontor på kort varsel, og uten å få oppgitt dagsorden for møtet. Der ble han pålagt å velge mellom to institutter, med kort valgfrist.

«Vi ser med stor bekymring på tvangsflyttingen og ber om at handlingen reverseres», skriver de tolv kollegaene av Steinnes.

Omplasseringen skjer i en situasjon der det har vært langvarige spenninger i arbeidsmiljøet. «Flere kolleger kan sies å stå i et spenningsfylt forhold til sin leder», står det å lese i brevet.

Bakgrunnen for hendelsene som foranlediget varselet om tvangsforflytning av Steinnes handler dels om personlige motsetninger, dels om faglige uenigheter, samt konflikter i forbindelse med ulike tilnærminger til det dårlige arbeidsmiljøet ved instituttet.

- Urimelig å plassere ansvar på ene parten

Brevskriverne advarer mot å redusere arbeidsmiljøproblemene til rene personalkonflikter. Det er uansett urimelig å plassere ansvaret for problemene på en part alene, mener de.

«Varselet om å tvangsflytte Steinnes gir næring til bekymring om illegitim maktbruk. Steinnes har vært leder av Forskerforbundet og kom i et spenningsfylt forhold til dekan og instituttleder. Etter oppfordring fra kolleger har han i ulike fora, inkludert arbeidsmiljøgruppa som ble opprettet med sikte på å forbedre arbeidsmiljøet, ytret saklig og konstruktiv kritikk. Tvangsflytting av han er egnet til å skape enda mer uro, spekulasjoner og fryktkultur på IHS,» skriver de 12 i brevet.

Brevskriverne ber også om at dekan Børresen byttes ut i denne saken: « Siden dekan kommer fra samme fagmiljø, oppfatter vi forholdet som så nært at vi ber om at saksforholdet i det videre behandles av en settedekan.»

Steinnes: - Glad for søkelys

Til Universitetsavisa sier Steinnes at han ikke vil uttale seg om saken, av frykt for represalier fra ledelsen.

- Men jeg er glad for at det settes søkelys på saken, sier han.

- Du har vært en ledende tillitsvalgt ved NTNU i en periode med store organisatoriske omveltninger og til dels høyt konfliktnivå. Opplever du dine lederes handlemåte her som en hevnaksjon?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Under møtet fikk Steinnes beskjed om at han kom til å bli flyttet til et annet institutt, og han fikk to institutter å velge mellom, med kort betenkningstid. Steinnes er nå sykemeldt.

- Kjenner du deg utsatt nå?

- Ja, det gjør jeg. Dette som nå har hendt meg har vært et hardt og uventet slag, sier professor Kristian Steinnes.

Børresen: - Komplekst.

Det er Tor Einar Fagerland som er leder for instituttet hvor Steinnes jobber. UA har forsøkt å nå Fagerland, som er på ferie. Dekan Anne Kristine Børressen svarer på vegne av ledelsen.

- Hva handler denne saken om, slik du som dekan og leder ser det?

- Den har en personaldel, som jeg verken kan eller vil uttale meg om. Så har den også en arbeidsmiljødel, som blant annet er adressert i ARK-undersøkelsen. Den situasjonen kan best karakteriseres som kompleks, svarer Børresen.

- ARK-undersøkelsen viser at IHS er ridd av langvarige konflikter, hva har du og instituttleder gjort for å håndtere disse konfliktene?

- Vi har jobbet systematisk for å endre på situasjonen. Med tanke på at det har vært fremmet kritikk mot manglende medvirkning, har vi blant annet kjørt brede og inkluderende prosesser der medarbeidere har foreslått tiltak som skal bevare og bedre arbeidsmiljøet.

- Steinnes har vært en ledende tillitsvalgt i en turbulent periode ved NTNU. Nå utsettes han for tvangsflytting ikke lenge etter at han gikk av som tillitsvalgt. I hvilken grad er det snakk om en hevnaksjon fra ledelsens side?

- Jeg kjenner ikke meg igjen i en slik beskrivelse.

- Ser du at saken kan stille NTNU-ledelsen i et uheldig lys?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- Brevskriverne ønsker en settedekan på saken. Vi de få ønsket oppfylt?

- Jeg registrerer at de ønsker det. Det får vi ta opp til vurdering. Vi skal også gjøre det vi kan for å følge opp alle parter over sommeren, svarer dekan Anne Kristine Børresen.

Anne Kristine Børresen og Gunnar Bovim.
Anne Kristine Børresen og Gunnar Bovim.