Dårlig arbeidsmiljø:

- Det må være en vilje til endring

Det er viktig at folk som er langt nede blir sett, hørt og møtt med forståelse, sier Roger Hagen, professor i psykologi.

- Er man langt nede, tenker man at det vil fortsette å være slik, sier Roger Hagen. (Illustrasjonsfoto)
Publisert Sist oppdatert

De om lag 20 varslene ved NTNUs Institutt for historiske studier viser hvor belastende det dårlige arbeidsmiljøet har vært for mange ansatte. Det er Adresseavisen som har fått innsyn i varslene. Ansatte forteller at de har konsentrasjonsproblemer, de får ikke til å sove, de gruer seg til å gå på jobb og har blitt møtt med det de beskriver som utskjelling og grove karakteristikker.

LES OGSÅ: Varslene forteller om tøffe arbeidsforhold

Rogen Hagen uttaler seg på generelt grunnlag på bakgrunn av faget sitt, psykologi. IHS-saken har han ikke inngående kjennskap til.

- Psykisk helse og arbeidsmiljø henger tett sammen. Alle forskningsmessige funn viser at har du det ikke bra på jobb, så har du det ikke bra ellers, sier han til UA.

Han sammenligner et dårlig arbeidsmiljø på jobben med et dårlig ekteskap. Problemet er bare at det ikke er lett å få skilsmisse når det handler om jobben din, en jobb du har investert mye tid og interesse for å få.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Ikke lett å bli venner igjen

- Når mange har hatt det så tøft på jobb, vil de kanskje ha problemer med å se at arbeidsmiljøet kan bli bedre og at det vil bli fint å være på jobb en gang?

- Er man langt nede, tenker man at det vil fortsette å være slik. Når ting er på sitt mørkeste, ser man bare mørke. Blir folk hørt og har noen å prate med i tillegg til at man finner løsninger, da blir jeg litt optimistisk. Men det må være vilje til endring, sier han.

Ifølge Roger Hagen må flere faktorer spille inn for at folk skal få det bra på jobb igjen. Det som er viktig, er at det skjer en endring i kulturen. Videre må folk som har stått midt i en konflikt med hverandre, begynne å prate med hverandre igjen og behandle hverandre med respekt. En sterk ledelse må etablere regler, bli enige om hvordan man skal forholde seg til hverandre, hvordan få gode fellesskap igjen og hvordan forholde seg til dem som bryter reglene, mener han.

- Spørsmålet i slike konflikter er om det lar seg gjøre. Blir man først uvenner, er det vanskelig å bli venner igjen. Det kan hende noen må forlate arbeidsplassen. Ofte er det dem som blir utsatt for uakseptabel oppførsel som må slutte. De som oppfører seg ille fortsetter, og de repeterer ofte oppførselen sin, sier Hagen.

- Må møtes med forståelse

Eksterne krefter må inn i bildet for å løse slike konflikter, mener Hagen. Det er mange tilfeller av arbeidsfellesskap preget av negativ kommunikasjon. Derfor må organisasjonspsykologer og andre fagfolk som har dette som jobb, involveres. Skal det bli bedre på jobb, må det være vilje til endring. Det må være et ønske fra alle om at slik kan vi ikke ha det, mener Hagen.

- Dette er personlige ting. Hvor villig er man til å endre seg og er man i stand til det? Blir man først uvenner, er det vanskelig å bli venner igjen. Det handler om at folk må sette seg ned og prate, inngår kompromisser og blir kjent med hverandre på nytt.

De som er sykmeldt, nedkjørt og som gruer seg til å gå på jobb igjen, må møtes med forståelse, er Hagens budskap:

- De må bli ivaretatt. De må få høre at vi forstår at du reagerer slik og at du har det hardt. De må bli hørt av noen ovenfra. Det å bli sett og hørt av andre, kan føre til at de får det bedre, sier han.

LES OGSÅ: - Det vil komme reaksjoner
LES OGSÅ: Ledelsen vil flytte forskergruppe
LES OGSÅ: - Flytt dem med objektivt større ansvar
LES OGSÅ: Tror halve instituttet bryter ut

Roger Hagen er professor i psykologi