NTNU advarer mot skjulte lydopptak - får kritikk av fagforeninger

Lydopptak under møter er et tegn på manglende tillit mellom ansatte og ledere, mener lederne i fagforeningene Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved NTNU. De reagerer på at NTNU går ut og advarer mot skjulte lydopptak.

Skjulte lydopptak er tillatt i samtaler og møter en selv deltar i, men NTNU liker det ikke.
Publisert

«Det er uetisk og dårlig folkeskikk å gjøre skjulte lydopptak av møter og samtaler på jobben», skriver NTNUs HR- og HMS-avdeling i en melding til universitetets ansatte.

- NTNU burde heller stille seg spørsmålet om hva det er som gjør at folk tar lydopptak, sier NTL-leder Sturla Søpstad til UA.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Økende tendens

Leder Gry Eva Sinkaberg Alterskjær i Forskerforbundet forteller at fagforeningen jevnlig får spørsmål fra sine medlemmer om det er lov å foreta lydopptak under møter.

- Jeg skjønner fra arbeidsgivers ståsted at det er uheldig om dette er noe som blir utbredt. Samtidig tenker jeg arbeidsgiver må se på dette som et uttrykk for utrygghet blant sine ansatte, sier hun.

NTNUs HR- og HMS-avdeling opplyser at de opplever en vagt økende tendens i antall spørsmål om lydopptak fra universitetets fakulteter og institutter. De har ingen oversikt over omfanget. Det har heller ikke NTL eller Forskerforbundet.

- Jeg tror økningen handler dels om at båndopptakeren er lett tilgjengelig på alles smarttelefoner, og at det å dokumentere mye av det vi gjør er blitt mer vanlig i samfunnet, sier seniorrådgiver Cathrine Tørum i HR- og HMS-avdelingen.

I november skrev NRK at Datatilsynet opplever en økning i antall klagesaker relatert til lydopptak på jobben. Jan Henrik Nilsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet beskriver det som et økende fenomen i arbeidslivet.

– Ofte gjøres det opptak av samtaler i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, sier han til NRK.

En ansatt ved Stavanger universitetssjukehus ble oppsagt etter å ha tatt lydopptak av et møte hun selv ikke var med på. Kvinnen mener det var et uhell og tok i høst saken til retten for å få tilbake jobben, ifølge NRK.

Tillatt når en selv deltar

NTNUs HR- og HMS-avdeling mener problemstillingen rundt skjulte lydopptak er spesielt aktuelt rundt årsskiftet når det gjennomføres medarbeidersamtaler i mange enheter. I meldingen til de ansatte skriver de at det også fins eksempler på at lydopptak er blitt gjort i andre typer møter, forhandlinger og samtaler.

HR- og HMS-avdelingen presiserer at det et lovbrudd hvis man gjør lydopptak av samtaler en selv ikke deltar i, men at det er tillatt å gjøre opptak av samtaler hvor en selv deltar. Dette gjelder også skjulte opptak.

NTNU ønsker ikke at skjulte opptak skal bli vanlig praksis.

– Dette bryter med NTNUs kjerneverdi om å opptre respektfullt og med omtanke for hverandre. Det er skikk og bruk å bare gjøre lydopptak av en samtale der dette er avklart og akseptert på forhånd av den eller de andre deltakerne i samtalen, sier HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes i en uttalelse.

Han oppfordrer til at det heller bør utarbeides et skriftlig referat som partene blir enige om. Hestnes sier også et en ansatt ikke kan nekte å delta i møter med lederen sin om lederen ikke ønsker at det skal gjøres lydopptak. Ifølge HR- og HMS-sjefen er dette en del av ansattes medvirkningsplikt.

- Det overrasker meg ikke om enkelte faller for fristelsen til å ta opptak. Jeg er enig i at det er problematisk å ta lydopptak, men jeg stusser på meldingen fra HR- og HMS-avdelingen. Vi har gjentatte ganger oppfordret NTNU til å jobbe med å skape arenaer der ansatte føler seg trygge til å ta opp ting de har på hjertet. Jeg er ikke så sikker på at meldingen fra HR-og HMS-avdelingen bidrar til det, sier Søpstad.

NTL-lederen reagerer også på punktet med at en ansatt ikke kan nekte å delta i et møte med leder.

- Dette kommer vi til å kreve en forklaring på. Hva menes med det? Medvirkningsplikten er der, men hvis ansatte ikke vil møte uten lydopptak må det vurderes om det i hele tatt skal være et møte mellom de to partene uten andre til stede, sier Søpstad.

- Handler om manglende tillit

Når UA tar kontakt jobber Alterskjær i Forskerforbundet med en spesifikk sak der en ansatt ønsker å ta lydopptak av en medarbeidersamtale. Lederen ønsker ikke lydopptak, og Forskerforbundet jobber med å få en juridisk avklaring av problemstillingen.

- Kan man reservere seg mot lydopptak om det sies ifra på forhånd? Hva skjer da? Alternativet er kanskje skjult lydopptak, sier Alterskjær.

Hun tror skjulte lydopptak blir gjort spesielt i situasjoner der ansatte føler seg utrygge på hvordan det blir referert fra møtet og om lederen i etterkant vil vedkjenne hva som er blitt sagt.

- Det handler om manglende tillit mellom leder og ansatt. At dette brukes på NTNU vitner om at det ikke er et godt forhold mellom den ansatte og lederen. Jeg har også hørt at det har forekommet at ledere har gjort lydopptak, sier Alterskjær.

- Hva blir opptakene brukt til?

- I henvendelsene vi har fått, handler det om at den ansatte ønsker å vite at det de husker ble sagt er riktig. Jeg kjenner ikke til at det har blitt brukt som bevis mot noen man har vært misfornøyd med. Jeg spør ikke om motivene for å ta opptak, sier hun.

Alterskjær sier hun ikke kjenner til om det har blitt gjort lydopptak av noen av partene i de kjente konfliktene ved NTNU de siste årene.

NTL-leder Søpstad vil ikke kommentere om han kjenner til slike tilfeller.

LES OGSÅ: Slik vil NTNU jobbe for å få bedre omdømme