Konflikten ved IHS:

Steinnes: - Et angrep på min integritet

- Flyttingen er en sak. Men angrepet på min integritet, og at jeg tas hardt for å ha båret fram synspunkter og kritikk på vegne av andre, oppleves som verst, sier professor Kristian Steinnes.

- Om jeg hadde visst at noe sånt som dette kunne hende ville jeg tenkt meg grundig om før jeg påtok meg vervet som tillitsvalgt og leder av Forskerforbundet ved NTNU, sier professor Kristian Steinnes.
- Om jeg hadde visst at noe sånt som dette kunne hende ville jeg tenkt meg grundig om før jeg påtok meg vervet som tillitsvalgt og leder av Forskerforbundet ved NTNU, sier professor Kristian Steinnes.
Publisert Sist oppdatert

En langvarig og bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS) nådde en foreløpig topp den femte september, da fristen ledelsen ved HF-fakultetet ga Steinnes om å velge hvilken av to enheter han skulle flytte til, gikk ut.

LES OGSÅ Beskylder ledelsen for illegitim maktbruk

LES OGSÅ Fare for utvikling av fryktkultur

Konflikten som Steinnes har blitt involvert i kom til overflaten mot slutten av tida han var leder av Forskerforbundet ved NTNU. Ledelsen ved institutt og fakultet begrunner beslutningen om tvangsforflytningen med at det er en konflikt av personalmessig art.

I Steinnes sin skriftlige klage kommer det etter hans oppfatning fram at årsaken til konflikten ligger i at han har målbåret kritikk på vegne av andre, både som tillitsvalgt og senere som medlem av en gruppe som har jobbet med arbeidsmiljøet ved instituttet.

Fryktkultur

Kolleger som har gått offentlig ut og gitt Steinnes sin støtte argumenterer for at sanksjonene overfor ham henger sammen med hans verv som tillitsvalgt. I intervju med Universitetsavisa uttrykker professor Ingar Kaldal uro for at det har utviklet seg en fryktkultur ved NTNU som følge av behandlingen av Steinnes.

I etterkant har 14 andre ved instituttet i et brev gitt sin støtte til instituttlederens håndtering av de store arbeidsmiljøproblemene.

De som har signert er: Pieter de Wilde, Michael J. Geary, Carine S. Germond, Jan Frode Hatlen, Britta Kägler, Michael Kahn, Wolfram Kaiser, universitetslektor Monica Miscali, professor Magne Njåstad, førsteamanuensis John Kwadwo Osei-Tutu, Leif Inge Ree Petersen, professor Tore Tingvold Petersen, professor Lise Rye og Randi Bjørshol Wærdahl. (Lise Rye er gift med instituttleder Tor Einar Fagerland, red. anm.)

- Urolig for rollen som tillitsvalgt

Historieprofessorens svar innledningsvis kom på spørsmål fra Universitetsavisa om hvorfor han ikke bare kan akseptere å bli flyttet.

- Jeg er urolig for min framtid. Men jeg er mer bekymret for de som vurderer å gå inn i en rolle som tillitsvalgt etter dette, sier han.

Steinnes fikk valget mellom Avdeling for utdanningskvalitet og Institutt for språk og litteratur. I praksis så han ingen annen mulighet enn å velge det siste.

I en epost til Steinnes begrunner HR-sjefen beslutningen om tvangsforflytning blant annet i at det har vært gjort forsøk på konfliktløsning over lang tid, samt at konflikten har gått utover helsetilstanden til de berørte. Videre har konflikten gitt negative virkninger på arbeidsmiljøet.

Skuffet over manglende støtte

- Steinnes, konflikten har vart lenge. Er det noe ved deg og din væremåte som har bidratt til dette?

- I utgangspunktet så har jeg rykte på meg for heller å være for forsiktig, enn for tøff. Jeg har vært her ved institusjonen i 23 år, og folk kjenner meg. I denne prosessen har jeg imidlertid opplevd at fokus er vridd bort fra det saken handler om – at jeg har varslet om kritikkverdige forhold som tillitsvalgt og som medlem av arbeidsmiljøgruppen – ved å gjøre det om til en personkonflikt.

- Ingen i Forskerforbundet lokalt ved NTNU har vært villig til å gi deg offentlig støtte?

- Jeg registrerer det, og det skuffer meg, sier professor Steinnes.

«Illegitim maktbruk»

I brevet som de 12 faste vitenskapelig ansatte skrev til støtte for Steinnes skriver de blant annet at «Varselet om å tvangsflytte Steinnes gir næring til bekymring om illegitim maktbruk.»

De tolv brevskriverne hevder dette ikke kan reduseres til en personkonflikt med nærmeste leder, instituttleder Tore Einar Fagerland. De er bekymret for at håndteringen av saken kun vil forverre arbeidsmiljøet.

De 12 som skrev var: Håkon With Andersen, Ida Bull, Hans Otto Frøland, Maria Fritsche, Roman Hankeln, Mats Ingulstad, Marek Jasinski, Ingar Kaldal, Pål Sandvik, Espen Storli, Aud Mikkelsen Tretvik og Staffan Wahlgren.

I et intervju med Universitetsavisa gikk tre av de 12 brevskriverne ut med sterkt kritikk av ledelsen ved institutt og fakultet. De sa at slik denne saken var håndtert, var den egnet til å forsterke en fryktkultur.

Mareritt

For professor Kristian Steinnes, som fremdeles er halvt sykemeldt, har saken utviklet seg til å bli noe av et mareritt.

- Om jeg hadde visst at noe sånt som dette kunne hende ville jeg tenkt meg grundig om før jeg påtok meg vervet som tillitsvalgt og leder av Forskerforbundet ved NTNU.

- Hva sier du til at 14 andre har skrevet brev hvor de gir ledelsen ros for arbeidet å bedre miljøet ved instituttet?

- Når 12 andre skriver brev med stikk motsatt innhold, viser det med all tydelighet at det er store, uløste problemer med arbeidsmiljøet. Flyttingen av meg er kun egnet til å forsterke disse problemene, sier Kristian Steinnes.

LES OGSÅ Kristian Steinnes' innlegg i Universitetsavisa om NTNUs forvaltning av akademisk frihet