Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

NTNU var for påståelige i starten, når de sa at digitalt læringsmateriell skulle være NTNUs eiendom, sier Ronny Kjelsberg.
Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Oslo vil gi sine ansatte kompensasjon for å gjenbruke de digitale forelesningene de utarbeider.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen utdyper til Universitetsavisa at UiO allerede lager avtaler med hver enkelt ansatt før noe publiseres.

– Den politikken er klar. Før forelesninger kan publiseres på nett skal det gjøres en skriftlig avtale mellom den ansatte og universitetet. Korona-situasjonen har aktualisert behovet for å klare spørsmålet om rettigheter til digitalt materiale, svarer Benjaminsen i en mail.

UiO vil også gi en kompensasjon for å bruke materialet videre, men vet ennå ikke nøyaktig hvordan dette skal gjøres.

– Dersom universitetet benytter materiale ansatte har rettigheter til, er vi opptatt av å få etablert vederlagsordninger. Hvordan dette skal skje må vi komme tilbake til. Vi mener det er hensiktsmessig at UH-sektoren har en samlet tilnærming til dette, uttrykker Benjaminsen.

Selv om UiO ønsker en nasjonal ordning, vil de nå ta tak i disse spørsmålene selv.

Det var Forskerforum som først omtalte at Universitetet i Oslo har bestemt at de som har laget digitale forelesninger skal få kompensasjon for gjenbruk av dem.

UA har tidligere skrevet om problemstillingen:

Mener ansatte bør få kompensasjon

Og: Mister rettighetene til eget undervisningsmateriell.

– Mange etterlyser kompensasjon

Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt ved Forskerforbundet UiO, sier til Universitetsavisa at hun er glad for at UiO nå tar ansvar.

– Forskerforbundet ved UiO har fått mange henvendelser fra undervisere som etterlyser kompensasjon ved gjenbruk av digitale læremidler. De lurer på hvilke rettigheter og avtaler som gjelder, sier Skjøstad til Universitetsavisa.

Hun sier de tidligere har fått høre at UiO ventet på en nasjonal, felles praksis når det gjaldt kompensasjon eller vederlag.

– Vi støtter det, men ved semesterstart i høst ga vi klart uttrykk for at nå som undervisningen er i gang, bør UiO sette i gang et arbeid for å finne gode ordninger selv, og ikke vente lenger. Vi er derfor godt fornøyd med at UiO nå tar ansvar, og vi tror at dette vil legge føringer for hele sektoren, sier Skjøstad.

Ber om avklaring

At UiO nå tar tak i problemstillingen, har fått fagforeningene ved NTNU til å be om en avklaring fra NTNUs ledelse også.

– Prorektor Toril Hernes har sagt at NTNU vil jobbe videre med denne saken, i samarbeid med fagforeningene. På førstkommende Sesam-møte vil vi be om at prosessen blir startet opp, sier tillitsvalgt Ronny Kjelsberg i NTL.

Han sier NTNU foreløpig ikke har tatt kontakt med fagforeningene for å få i gang et slikt samarbeid.

– NTNU var for påståelige

Han påpeker at flere jurister nå har klargjort at personen som utvikler læringsmateriellet har opphavsretten til det.

– NTNU var for påståelige i starten, når de sa at dette skulle være NTNUs eiendom. Jeg advarte dem mot å gå så hardt ut. Men det kan virke som om de etterhvert har blitt mer spake, og innsett at de ikke kan være så bastante, sier Kjelsberg.

Les også: NTNU kjører i grøfta om opphavsrett.

Kjelsberg sier han helst vil ha nasjonale regler når det gjelder opphavsretten til læremidlene.

– Vi mener som UiO at det bør være en kompensasjon for gjenbruk av materialet, og det er mest naturlig med en økonomisk kompensasjon, sier han.

Egne avtaler med de ansatte

Prorektor Toril Nagelhus Hernes svarer på mail.

Har dere nå blitt mindre påståelige i denne saken enn dere var i begynnelsen, etter hvert som jurister har gjort det klart at de som har utviklet materialet har opphavsretten til det?

– Som tidligere nevnt, så vil eventuell videre bruk av for eksempel videoforelesninger uansett måtte reguleres i egne avtaler med de ansatte, så eierskapet av denne typen digitalt undervisningsmateriale er derfor ikke avgjørende for NTNU, svarer Hernes. 

– Er det en god idé å gi kompensasjon for videre bruk av materiellet?

– NTNU vil fremover ha dialog med de tillitsvalgte om dette og gjennom denne samarbeidsprosessen diskutere ulike sider vedrørende bruk av digitalt undervisningsmateriell i forhold til de fremtidige behovene, svarer Hernes.