Varslene ved IHS forteller om tøffe arbeidsforhold

De om lag 20 varslene ved Institutt for historiske studier viser hvor tøft mange ansatte har hatt det som følge av det dårlige arbeidsmiljøet på instituttet.

Ansatte ved Institutt for historiske studier har sendt inn ca. 20 varsler de siste 4 årene.
Publisert Sist oppdatert

Det er Adresseavisen som har fått innsyn i hva varslene fra ansatte faktisk inneholder. Varslene som avisa omtaler, strekker seg fra 2015 til 2018.

Ett varsel av alvorlig karakter handler om at en ansatt mener seg utsatt for «grov psykisk vold» og krever at flere kolleger ikke skal ha adgang til arbeidsplassen «eller ha lov til å oppsøke meg eller ta kontakt med meg noen steder så lenge jeg opplever en volds- og sikkerhetsrisiko rettet mot meg fra dem. Jeg vil ikke møte på arbeidsplassen før jeg har fått garantier om at jeg ikke møter dem der. Jeg opplever heller ikke trygghet for familien min og meg selv hjemme», heter det i varselet fra 2018 som Adresseavisen gjengir.

Det var i et leserinnlegg i Universitetsavisa organisasjonsdirektør Ida Munkeby skrev at NTNU-ledelsen de siste årene har mottatt et tjuetall formelle varsler. Varslene handler om trakassering og andre kritikkverdige forhold, samt flere muntlige bekymringsmeldinger. Sykmeldinger og varsler kommer fra ansatte i begge grupperinger, ifølge Munkeby.

I et varsel fra november 2016 heter det:

«Et dysfunksjonelt arbeidsmiljø på et institutt kan ikke reduseres til eventuelle relasjonsproblemer mellom to personer. Relasjonen mellom enkeltpersoner og meg er kun én av mange faktorer som til sammen utgjør arbeidsmiljøet.»

Et annet varsel nevner mediedekninga i Universitetsavisa, Khrono og Adresseavisen:

«Jeg er opprørt fordi jeg mener det blir tegnet et svært skjevt bilde av arbeidsmiljøet ved instituttet». Videre: «Jeg er bekymret fordi jeg tror denne aktiviteten i media vil virke ødeleggende på arbeidsmiljøet. Jeg tror den både kan forsterke eksisterende motsetninger og skape nye, og at disse kan kan bli forsterket hinsides det punktet hvor det kan løses», advarer en av varslerne i oppslaget til Adresseavisen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: - Det vil komme reaksjoner
LES OGSÅ: Ledelsen vil flytte forskergruppe
LES OGSÅ: - Flytt dem med objektivt større ansvar
LES OGSÅ: Tror halve instituttet bryter ut