Vil ha gjennomgang av varslingsrutinene

- NTNU bør evaluere dagens varslingsrutiner for å se om de har fungert etter hensikten, sier Sturla Søpstad i NTL.

Hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad vil ha varsling som tema på et møte mellom NTNUs ledelse og fagforeningene.
Hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad vil ha varsling som tema på et møte mellom NTNUs ledelse og fagforeningene.
Publisert Sist oppdatert

Blant annet er den hovedtillitsvalgte kritisk til at det ikke står noe om hva det innebærer å varsle med fullt navn og anonymt.

Etter at UA skrev om de 20 varslene som er kommet inn via NTNUs varslingskanal, er reaksjonene mange. Kjersti Møller reagerte på at så mange varsler anonymt. Hun viste til sin erfaring som sekretær i Skikkethetsnemnda og mente at en sak aldri blir godt nok opplyst før de har snakket med alle partene.

Dessuten etterlyste hun tydeligere retningslinjer, blant annet om hva den som får et varsel mot seg, kan vente seg. Videre mente hun at det bør komme fram hva som er ei faktisk varsling i lovens forstand og hva som gjelder andre kritikkverdige forhold.

- Nedbrytende hvis varsler handler om sladder

- Viktig med tillit

Hovedtillitsvalgt i NTL, Sturla Søpstad, støtter Møllers innvendinger. NTL har tidligere i høst bedt om å få en oversikt over alle varslingssakene, både dem som kommer inn via varslingskanalen og dem som varsles lokalt.

- Det er lokalt de fleste studentsakene havner, poengterer han.

Han har merket seg organisasjonsdirektør Ida Munkebys svar på UAs spørsmål: Det jobbes med en revisjon av retningslinjene både for studenter og ansatte. I tillegg ønsker NTNU å legge inn en ekstra «skranke» i systemet, som gjør at en varsler må ta ei ekstra vurdering av om varselet trenger å være anonymt.

NTL vil ha saken på bordet i Sentralt samarbeidsorgan (Sesam), der lederne og tillitsvalgte møtes jevnlig.

- Vi har bedt om en oversikt, innsyn i varsler og vurdering av resultatet. Det kan også være fornuftig at gjeldende varslingsrutiner gjennomgås før man foretar en revisjon.

NTL mener en revisjon bør se på om dagens organisering hvor man kan varsle flere steder, er hensiktsmessig.

- Jeg tenker også at man bør se på om alle varsler får samme oppfølging, om det er forskjell på oppfølging i saker varslet av/på studenter, ansatte eller ledere. Det er viktig å ha tillit til systemet, understreker Søpstad.

LES OGSÅ: Krevende saker øker presset på de ansatte i Fellesadminstrasjonen

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS