Ekstraordinært styremøte om campussamling

9. februar har NTNU et ekstraordinært styremøte, der de skal vurdere hvilke spørsmål som må belyses i møtet 6. mars.

Rektor Anne Borg og Bjørn Skallerud er blant styremedlemmene som skal delta i møtet torsdag.
Publisert

6. mars skal saken om NTNU Campussamling opp til endelig behandling i NTNUs styre. Styrets medlemmer har blitt invitert til å gi skriftlig innspill om hvilke spørsmål og problemstillinger de mener må belyses under behandlingen.

For at styret skal kunne gi en samlet vurdering av hvilke spørsmål og problemstillinger som skal prioriteres, kalles det inn til et ekstraordinært styremøte 9. februar. Styremøtet streames.