Innfører avgift for å lade elbilen

Hittil har det vært gratis å lade elbilen ved NTNU. Nå blir det slutt: - det var for mange eksterne som forsynte seg av gratis strøm nattestid.

Snart blir det slutt på å lade gratis på NTNUs elbilparkering.
Publisert

Hvis du er NTNU-ansatt og eier en elbil, har du hittil kunnet lade gratis på ansattparkeringene for elbil. Det samme gjelder for studenter.

Men nå setter NTNUs eiendomsavdeling ned foten.

- Vi har sett at endel eksterne setter bilen sin til lading over natta. Dermed er det ikke ledige plasser her for de ansatte når de kommer på jobb om morgenen, sier Sidsel Kristiansen, seksjonssjef for Servicesenter for eiendom.

NTNU-ere med elbiler har gratis parkering på ansattparkeringene. Selve parkeringen skal fortsatt være gratis.

- Vi kommer til å innføre betaling for strømmen. Både eksterne og ansatte vil heretter måtte betale, sier Kristiansen.

Ordningen med betaling for lading vil foreløpig kun gjelde i Trondheim, ikke i Gjøvik og Ålesund.

Sniker seg til strøm om natta

På NTNUs ladestasjoner på Kalvskinnet har de hatt spesielt store problemer med at eksterne elbileiere lader om natten.

Det finnes ladere for elbil på Kalvskinnet, Gløshaugen, Sydområdet/Valgrinda og Dragvoll. Tyholt er midlertidig demontert pga Ocean Space Centre-prosjektet.

Det er spesielt parkeringene på Kalvskinnet og på Tyholt der eksterne har ladet gratis om natta.

- Vi har vurdert å stenge ladefunksjonen om natta, men da ekskluderer vi de som jobber turnus, for eksempel vektere og andre som jobber eller studerer utenfor normalarbeidstid, sier Kristiansen.

- Tror du endel vil føle at de blir fratatt et gode her?

- Det kan godt hende, men dette tiltaket er i tråd med utviklingen i samfunnet ellers. De må betale bomring og parkering. Vårt ønske er ikke å frata elbilistene goder. Vi synes imidlertid ikke det er riktig å sponse drivstoff for elbilister som ikke har noen tilknytning til NTNU, sier Kristiansen.

Hva prisen for å lade vil bli, er ennå ikke klart.

- Vi jobber med prisstrukturen — poenget er at det skal være kostnadsdekkende, og hindre at det er mer attraktivt å lade på NTNU enn hjemme utenfor arbeidstid. Det vil nok bli betaling gjennom en app, forteller Kristiansen.

Les også: Penger spart er tid bortkastet.

- Rett og rimelig å betale for ladingen

Saken har vært diskutert i Sesam (Sentralt samarbeidsutvalg). Thomas Ferstad, nestleder i NTL ved NTNU, sier fagforeningene ikke var særlig kritiske til endringen.

Helt greit å betale for strømmen, mener Thomas Ferstad, NTL

- Vi i NTL synes egentlig det var rett og rimelig at man skal betale for å lade elbilen sin, sier Ferstad.

Han understreker imidlertid at det er viktig at pengene som kommer inn skal brukes til å legge forholdene bedre til rette for gående og syklende.

- Det er jo disse gruppene som er snillest mot miljøet. Selv om elbilene er mer klimavennlige enn biler på fossilt drivstoff, er det rimelig at de er med på å betale for strømforbruket sitt, mener Ferstad.