Statsbudsjettet:

Ønsker budsjettperioder på fire år av gangen

Forskningsrådet mener regjeringen tar et steg i feil retning med sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, mener tildelingene er for uforutsigbare med dagens system og etterspør 4-årige langtidsbudsjetter for Forskningsrådet.
Publisert Sist oppdatert

- I en tid med betydelige omstillingsutfordringer knyttet til klima, lavutslipp, nyskaping i næringslivet, globalisering og mer effektive offentlige tjenester er ikke dette veien å gå, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, i en pressemelding.

Der skriver forskningsrådet at forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer en realnedgang til forskning og innovasjon. Andelen av brutto nasjonalprodukt synker fra 1,06 til 1,03 prosent, noe som utgjør omtrent en milliard. Halvparten av reduksjonen er ifølge Forskningsrådet knyttet til deres egne avsteninger som er «skapt av manglende forutsigbarhet i tildelingssystemet».

- Det er nødvendig at styringen og tildelinger til Forskningsrådet fra de 15 departementene fremover blir mer forutsigbar og langsiktig for å unngå slike midlertidige kutt i FoU-investeringene. Vi mener det bør vurderes å etablere et 4-årig langtidsbudsjett for Forskningsrådet, sier han.

LES OGSÅ: Foreslår å bevilge 585 millioner til oppfølging av langtidsplanen

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.