Interessen for fremmedspråk er fallende blant studenter

Dette semesteret er det kun to lektorstudenter som skriver masteroppgave i tysk ved Universitetet i Oslo.

Interessen for å studere fransk og tysk er laber, også ved NTNU. Og slik har det vært i mange år.
Publisert

Også ved NTNU er det lave tall for tysk og fransk.

Interessen for fremmedspråk stuper i videregående skole og tilbudet innskrenkes, skrev Klassekampen nylig. Den samme tendensen er tydelige i høyere utdanning: Stadig færre studenter fullfører bachelor- og mastergrader i europeiske fremmedspråk, spesielt i tysk, skriver Universitas.

Tall fra Samordna opptak viser at antall plasser ved bachelor i tysk er halvert på ti år.

Ifølge Alexandra Anna Spalek, utdanningsleder på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo, er ikke dette et nytt fenomen.

– Antallet studenter som velger å studere fremmedspråk er synkende, spesielt hvis man ser på gjennomføring, opplyser Spalek.

Også få studenter ved NTNU

Ved NTNU var det 21 studenter som søkte seg til årsstudium i tysk høsten 2021. På bachelor var det 7 søkere som ønsket å ta tysk, 4 på master og 4 på lektorutdanninga, får vi opplyst fra Institutt for språk og litteratur.

Det var 38 som ønsket å ta årsstudium i fransk ved NTNU. 3 søkte seg til bachelor i fransk, t2 ønsket å ta en master og 9 ville ha fransk på lektorutdanninga.

NTNU understreker at tallene de har oppgitt er antallet søkere. De antar at det har vært noe frafall på de fleste programmene siden august, noe som vanlig for alle studieprogram.

Hun erfarer at mange norske studenter tenker at engelsk er tilstrekkelig for å klare seg i akademia og på arbeidsmarkedet.

Fra arkivet: De eksporterer til Tyskland, men krever ikke at ansatte kan tysk

Fra arkivet: Frir til næringslivet for å styrke rekruttering til fremmedspråk

UA har skrevet mye om statusen for fremmedspråkene. NHO har ivret for at flere skal lære seg tysk siden Tyskland er Norges største handelspartner. Tusenvis av NHOs bedrifter har behov for ansatte som kan tysk, viser organisasjonens kompetansebarometer. Mange norske bedrifter er påvirket av tysk næringsliv innenfor teknologi, bilbransjen, shipping, energi og elektronikk.

Det er særlig dobbelkompetanse bedriftene etterspør: At studentene behersker et fremmedspråk i tillegg til at de har utdanning i et annet fag.

Tror tysk er så vanskelig

Alexandra Anna Spalek ved UiO mener den fallende interessen for europeiske fremmedspråk har vært en tendens siden 2000-tallet.

Hun tror grunnen til at frafallet rammer tysk i større grad enn andre fremmedspråk, er at tysk har et image som mer traust og krevende enn for eksempel spansk. Dette mener hun er en feiloppfatning.

– Tysk og norsk befinner seg i samme språkfamilie og deler omtrent 70 prosent av ordforrådet, sier hun.