Regjeringen med 10 millioner kroner for å motvirke ensomhet blant studentene

Kunnskapsdepartementet tildeler alle landets studentsamskipnader inkludert ANSA ekstra penger til å lage sosiale lavterskeltilbud for studentene.

- Jeg forventer at samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene sammen blir enige om hva de skal bruke pengene til, sier Henrik Asheim.

De største samskipnadene i Oslo, i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og på Vestlandet får mest, skriver KD i en pressemelding.

- Vi legger bak oss et år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Det har naturlig nok gjort det krevende å være student både faglig og sosialt. Mange har fått på plass gode tiltak som digitale kollokviegrupper, egne apper hvor studenter kan møtes og digitale fredagsquizer. Nå får studentsamskipnadene ekstra penger til å sette i gang flere hyggelige, sosiale aktiviteter i trygge rammer for enda flere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

De ti millioner kronene var en del av regjeringens siste krisepakke i høst og skal brukes til konkrete, sosiale aktiviteter eller til å koordinere arbeidet med å nå ut til studentene. Dette kan for eksempel være studentmentorer eller -koordinatorer, trivselsfond eller konkrete prosjekter i regi av studentfrivilligheten.

Pengene skal komme alle studenter til gode.

- Jeg forventer at samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og studentene sammen blir enige om hva de skal bruke pengene til. Selv om pengene fordeles til studentsamskipnadene har jeg en klar forventning om at pengene skal komme alle studenter til gode, også de som ikke er medlem i en samskipnad, sier Asheim

Slik fordeles pengene

Hver av landets studentsamskipnader får et grunnbeløp på 50 000 kroner. Resten av pengene er fordelt etter medlemstall.

Studentsamskipnaden i Agder: 523 000

Studentsamskipnaden på Vestlandet: 1 427 000

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge: 690 000

Norges arktiske studentsamskipnad: 605 000

Studentsamskipnaden Innlandet: 547 000

Studentsamskipnaden Indre Finnmark: 56 000

Studentsamskipnaden i Molde: 129 000

Nord studentsamskipnad: 432 000

Studentsamskipnaden SiO: 2 453 000

Studentsamskipnaden i Stavanger: 487 000

Studentsamskipnaden i Volda: 194 000

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim: 1 580 000

Studentsamskipnaden i Østfold: 289 000

Studentsamskipnaden på Ås: 214 000

ANSA: 374 000

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.