Ytring

Bedre norskopplæring for flere

- Vi vet at partnere og ektefeller til spesialistinnvandrere som jobber på NTNU, Sintef og i høyteknologibedrifter ofte sliter med å få jobb selv om de har en god utdanning. Forklaringen er ofte manglende norskkunnskaper, skriver fire Høyre-politikere.

Izabela Vang er leder for Trøndelag Høyres mangfoldsnettverk.
Publisert Sist oppdatert

Innvandrere med norsk statsborgerskap, flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag har i dag rett til gratis norskopplæring. Arbeidsinnvandrere og deres ektefeller og partnere omfattes ikke av denne rettigheten. Høyre tar opp dette i form av et representantforslag i bystyret i Trondheim. Både innvandrerne og vi som samfunn vil ha store fordeler av at alle lærer godt norsk.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Kjennskap til sine rettigheter og plikter. Hvis man ikke kan godt norsk vil man heller ikke kjenne sine rettigheter og plikter. Det er lettere å bli utnyttet av kyniske arbeidsgivere, du forstår kanskje ikke skattesystemet, støtteordninger, lover og bestemmelser.

En forutsetning for å gjøre en god jobb. Jobber du i byggebransjen uten å kunne norsk risikerer vi at misforståelser fører til ulykker. En drosjesjåfør skjønner kanskje ikke hvor passasjeren ønsker å bli fraktet. Og i helsevesenet kan kommunikasjonen mellom ansatte og pasienter bli dårlig.

Integrering i samfunnet. Å beherske norsk gjør det mye enklere å bli inkludert i samfunnet, bli kjent med naboer, skaffe seg et nettverk som gjør det lettere å finne jobb og bolig og bli en del av det frivillige Norge. 

Vi går glipp av verdifull arbeidskraft. Norge skriker etter kompetent arbeidskraft enten det er bygningsarbeidere, sjåfører, sykepleiere, forskere eller annet. Over 40 % av alle innvandrere i Trøndelag har høyere utdanning, og hele 50 % i Trondheim. Vi vet for eksempel at partnere og ektefeller til spesialistinnvandrere som jobber på NTNU, Sintef og i høyteknologibedrifter ofte sliter med å få jobb selv om de har en god utdanning. Og selv om vi trenger arbeidskraften deres. Forklaringen er ofte manglende norskkunnskaper. Resultatet er at vi ikke bare går glipp av denne viktige arbeidskraften, men også at hele familien reiser hjem fra Norge.

Arbeidslivet i Norge sliter i dag med stor mangel på arbeidskraft. Dette er en situasjon som antas å bli forsterket på lengre sikt. For å kunne nyttiggjøre seg denne arbeidskraftreserven vil gratis norskopplæring være en nøkkel, og dessuten ha stor samfunnsøkonomisk nytte. I tillegg må vi styrke og forbedre opplæringstilbudet for de som allerede i dag har rett til gratis norskopplæring.

Den polske foreningen, Polonia, og andre aktører mottar økonomisk støtte til norskopplæring. Men dette er ikke nok. Både omfanget og kvaliteten på norskopplæringen må styrkes. Det vil være lønnsomt både for den enkelte og for oss som samfunn. Høyre vil arbeide hardt for dette.