Universiteter og høgskoler stevnet for retten 46 ganger – tapte én gang

Ingen av studentene som gikk til sak for å få kjent juksevedtak ugyldig de siste par årene, nådde fram i rettsapparatet.

Universitetene og høgskolene taper så å si aldri i retten når de er saksøkt av studenter
Universitetene og høgskolene taper så å si aldri i retten når de er saksøkt av studenter
Publisert

Universitetene og høgskolene taper så å si aldri i retten, viser en sammenstilling Kunnskapsdepartementet har laget, melder Khrono.

I 2020 og 2021 ble de stevnet for retten minst 46 ganger. En stevning er det formelle dokumentet man må levere til domstolen for å starte en rettssak mot noen.

Fuskesaker var den vanligste sakstypen. Staten mottok i denne perioden 18 stevninger der studenter tatt for fusk ville prøve saken for retten.

Advokat Kristian Berge mener det ofte er vanskelig for studenten å bevise at de ikke har jukset.

- Det er ikke alltid det er mulig for studenten å legge fram dokumentasjon som kan underbygge påstanden deres. Det kan selvfølgelig skyldes at de har fusket, men jeg tror ikke det gjelder alle de tilfellene der studentene mener de er uskyldige, sier han til Khrono,

Han mener også at studentene ofte kommer til retten med lav troverdighet.

- Når studiestedene forbereder saken, virker det som de utreder først og fremst for å underbygge mistanken om at studenten har jukset. Og at de i liten grad undersøker studentens forklaring, hevder han.

Den eneste saken der staten har tapt handlet om en sykepleiestudent som først ble nektet praksis, men som senere fikk medhold i retten og kunne fortsette studiet.

I oversikten fra Kunnskapsdepartementet er det i alt 12 saker innenfor arbeidsrett. Der var det bare to som endte opp i en rettssal. I de andre ble det en minnelig løsning mellom partene.