To nye smittede, campus holdes åpen

– Vi er ikke bedt om å stenge ned campus, sier rektor Anne Borg. Samtidig fortsetter antallet koronasmittede ved NTNU å stige jevnt og trutt.

Stenger ikke. Men NTNUs campuser er stort sett tømt for studenter og ansatte, som for eksempel i Elektrobygget.
Stenger ikke. Men NTNUs campuser er stort sett tømt for studenter og ansatte, som for eksempel i Elektrobygget.
Publisert Sist oppdatert

NTNU fikk torsdag melding fra smittevernkontoret i Trondheim kommune om at to studenter ved Fakultet for økonomi har fått påvist covid-19-smitte. Med gårsdagens to smittetilfeller ved NTNU er antallet oppe i 55.

NTNU-rektoren vil ikke stenge ned campus foreløpig. Hun formaner ansatte og studenter til å holde avstand.

- I tida fremover må vi gjøre en innsats for å minimere den fysiske kontakten, samtidig som vi ivaretar kjerneoppgavene. NTNU vil redusere aktiviteten på sine campuser ytterligere, skriver hun i en melding på Innsida.

Ikke behov for videre smittesporing

I en annen melding informerer NTNUs intranett om smittesituasjonen ved universitetet. Om de to siste tilfellene står det å lese at den ene smittede har ikke vært fysisk på campus de siste dagene. Siste oppmøte på campus var sist søndag.

- Smittevernkontoret i Trondheim har oversikt over nærkontakter, og det er ikke behov for ytterligere smittesporing, ifølge Innsida.

Den andre smittede ved Fakultet for økonomi har ikke vært fysisk på campus de siste dagene. Siste oppmøte på campus var fredag 29.10. Smittevernkontoret har oversikt over nærkontakter, og det er ikke behov for ytterligere smittesporing.

LES OGSÅ: Kommuneoverlegens formaning til studentene

Ikke som i Bergen eller Oslo

Smittesituasjonen i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er annerledes enn i Oslo og Bergen.

- Det er derfor foreløpig ikke grunn til å gjøre veldig inngripende tiltak på NTNU, konkluderer Borg. Hun presiserer samtidig at det kan komme endringer som gjør det aktuelt med ytterligere tiltak. 

Rektor har besluttet følgende tiltak på kort sikt:

Fakultetene og fellesadministrasjonen må snarlig gjøre en vurdering av hvilke aktiviteter som krever fysisk tilstedeværelse og hva som kan gjennomføres digitalt.

Alle faglærere må så raskt som mulig informere sine studenter om den videre undervisningen for semesteret. Dette gjelder både om undervisningen endres til digital undervisning eller beholdes som fysisk.

Møter eller veiledningssituasjoner mellom student og faglærer bør foregå digitalt der det er praktisk mulig.

Møter gjennomføres som hovedregel digitalt, men unntak kan gjøres dersom hensyn til virksomheten krever det.

Større fysiske møter og samlinger med mer enn 50 personer gjennomføres digitalt eller utsettes/avlyses. Rektor har for eksempel bestemt at den årlige ledersamlingen på Oppdal i januar vil bli gjennomført digitalt.

Ansatte oppfordres til å benytte hjemmekontor i større grad enn nå. Bruk av hjemmekontor skal avklares med nærmeste leder.

Ansatte og studenter i Trondheim oppfordres til å bruke munnbind når de reiser kollektivt.